Setter midlertidig stopper for isbiter fra Svartisen

Meløy kommune sa ja til 6000 helikopterturer over Svartisenområdet i løpet av noen korte sommermåneder. Nå krever Fylkesmannen i Nordland at Meløy gjennomgår saken på nytt.

Isbiter fra Svartisen

Fylkesmannen i Nordland har trukket tilbake tillatelsen selskapet Svaice hadde til å hente ut is fra Svartisen.

Foto: SVAICE

I fjor sommer begynte selskapet Svaice å hente is fra Svartisen med helikopter. Isen er planlagt å bli brukt i eksklusive, dyre isbiter.

I år er planen at selskapet skulle fortsette prøvedriften. Når har Fylkesmannen i Nordland satt foten ned og krever ny behandling, på grunn av saksbehandlingsfeil hos Meløy kommune.

Årsaken er at kommunen ikke har tatt hensyn til de dokumenterte støyvirkningene 6000 helikopterturer vil få for boliger, friluftsområdet og reindriften.

– Ikke overrasket

I kommunen er de ikke overrasket over beskjeden fra Fylkesmannen.

– Støymålingene var så ferske at de bare var en orienteringssak da planutvalget behandlet saken. Derfor ble det vedtatt som en dispensasjon på to år med forbehold. Vi var dermed klar over at denne beskjeden fra Fylkesmannen kunne komme, sier Ola Arnfinn Loe, leder av planutvalget i Meløy kommune (Ap).

– Er det ikke rart å gi tillatelse uten å ta hensyn til hvilke konsekvenser 6000 helikopterturer kan føre til?

– Det kan du si, men det var ikke en del av saken da. Samtidig var det viktig for Svaice å få et raskt svar. Derfor ble denne midlertidige tillatelsen gitt, sier Loe.

Kan få nei

Helikopterturene til og fra breen vil skje i løpet av tre hektiske sommermåneder. Loe ønsker å behandle saken i god tid før uttaket av isen skal starte.

– Selvfølgelig kan det skje at vi sier nei når vi skal behandle saken på nytt, men jeg vil ikke konkludere på forhånd. Nå skal vi ha en grundig gjennomgang, sier han.

I rapporten fra Sintef sies det at støyen ved helikopterruta vil være mellom 70 og 80 decibel. 80 decibel tilsvarer å bo ved en sterkt trafikkert vei. Totalt befinner det seg fem husstander, tre bedrifter og tre fritidsboliger i området.

Ruth Myrvang

Ruth Myrvang bor like ved helikopterlandingsplassen og er en av dem som vil stoppe isbitprosjektet.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Er ikke mye helikopterstøy

Ruth Myrvang er en av innbyggerne i Indre Holandsfjord som har kjempet hardt for å få stoppet helikopterturene. Nå føler hun at de har oppnådd en liten seier.

– Aller helst skulle jeg sett at kommunen hadde stoppet hele prosjektet. Jeg håper at kommunen tar hensyn til at det bor folk her, det er ikke forenlig med den miljøforurensningen helikopterstøyen skaper.

Ruth Myrvang

Ledelsen i Svaice er ikke bekymret for at den nye behandlingen i kommunen kan føre til at de får et nei til videre prøvedrift.

– Støymålingene har vist det vi har sagt hele tiden, at det ikke er så mye helikopterstøy. Samtidig jobber vi med alternative måter å hente ut isen på. Dette fører til at antallet helikopterturer vil bli langt færre enn det som er skissert, sier Geir Olsen, daglig leder i Svaice.

Selskapet som henter ut luksus-isbiter fra den krympende isbreen Svartisen ser for seg 4320 helikopterturer årlig i perioden juli til oktober. Det får lokalbefolkningen til å reagere.

Slik høres det ut når helikopteret frakter is fra Svartisen. FOTO: May-Lis Myrvang Strand.