Krever seks skip i drift: – Uforståelig at Hurtigruten skal få 850 mill i året for å gå med to skip

Senterpartiet og Arbeiderpartiet fyrer løs mot Frp, som ikke vil være med på å sette inn flere skip inn på kystruten mellom Bergen og Kirkenes.

Hurtigruten "Kong Harald" ankommer Brønnøysund, 05.02.14

SNUR I BODØ: Hurtigruteskipet MS «Kong Harald» er ett av to skip som går mellom Kirkenes og Bodø for øyeblikket.

Foto: Jan Kenneth Aarsund

Fra slutten av oktober ble Bodø snuhavn for kystruten, med bare to ukentlige avganger.

Dermed ble det slutt på seilinger mellom Bergen og Bodø – på ubestemt tid.

Avgjørelsen vakte kraftige reaksjoner langs hele kysten. Også Senterpartiet og Arbeiderpartiet har reagert.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har levert representantforslag om å be regjeringen sette skip i drift igjen langs hele kystruten.

Denne uka ble Senterpartiets forslag behandlet i Stortingets transportkomité. Arbeiderpartiet stilte seg bak, men forslaget ble nedstemt av regjeringen, med hjelp av Frp.

– Vi stiller oss ganske uforstående til at regjeringen har akseptert at Hurtigruten får 850 millioner kroner i året for å kun gå med to av 11 skip. Arbeiderpartiet krever at minst halvparten av skipene må gå, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

Arbeiderpartiet mener Hurtigruten må gjøre en større innsats for folket på kysten her til lands.

– Vi forstår at pandemien gjør noe med markedet, men dette gjør at blant annet at gods flyttes fra sjøen og over på vei, sier Skjæran.

Også stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) er skuffet.

– Jeg hadde forventet at også Frp gikk inn for forslaget vårt, ut fra vedtaket i landsmøtet om å opprettholde kystruten, sier hun.

Kan ikke bruke tomme skip

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp) kommer fra Hadsel i Vesterålen, der Hurtigruten har sitt fødested.

Han er opptatt av at selskapet kommer best mulig ut av krisen.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp)

Tidligere olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Nå sitter Freiberg i justiskomiteen.

Foto: NRK

– Hurtigruten har en viktig funksjon å løse transportutfordringer hver dag langs kysten. Forslaget som Senterpartiet kom med dekket ikke alle spørsmålene vi har om hva forventningene til Hurtigruten er, sier han og fortsetter.

– Den aktiviteten som vi ser i dag dekker ikke behovet som finnes i dag.

Forslaget fra Senterpartiet går til Stortinget for votering kommende tirsdag som et mindretallsforslag.

Freiberg sier at ingen er interessert i å ha skip som går med få passasjerer og lite last på grunn av en ekstraordinær situasjon. Svaret på det vanskelige spørsmålet vil politikerne finne når Stortinget møtes førstkommende tirsdag.

– Et dårlig kystrutetilbud har faktisk store konsekvenser for verdiskapningen. Det er det vi er nødt til å løse nå, på en god måte.

Skal finne løsninger

Bård Hoksrud (Frp), som er første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen, sier at partiet ikke vil bruke av skattebetalernes penger unødig.

Samtidig opplyser han at Frps fraksjon jobber med saken, og lover å komme sterkere tilbake i neste uke.

Akkurat hvilke løsninger partiet ser for seg, har han ikke klart for seg.

– Vi vil sikre at godstrafikken kommer fram. Det er dessverre lite persontrafikk på ruten akkurat nå, og slik situasjonen er, sliter Hurtigruten veldig. Vi vet at saken kommer opp til Stortinget førstkommende tirsdag. Da vil vi få på plass en løsning.

Bård Hoksrud

– Godstransporten langs kysten betyr mest for næringslivet. Men det å ha regularitet og bruke båtene er veldig viktig for mange, sier Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Hvert år frakter Hurtigruten i underkant av 100.000 tonn gods langs Norskekysten, ifølge tall fra Nor Lines.

Hoksrud er klar over at Hurtigruten er viktig næringslivet langs kysten.

– Vi har en tett dialog med Hurtigruten om hvordan vi skal gjøre dette framover, og hva vi får tilbake.