Samson flytter på gaten i protest mot norske myndigheter

Etiopiske Samson Kassaye har bodd 14 år i Norge. Han vil hverken flyttes til et annet mottak eller returneres til hjemlandet. Nå flytter han på gaten.

Samson Kassaye

Samson Kassaye velger nå å protestere på avslaget ved å flytte på gaten.

Foto: John Inge Johansen / NRK

I 2003 kom Samson Kassaye til Norge og til Svolvær. Han har fått avslag på søknaden om asyl, men mener det ikke er trygt for han å vende tilbake til hjemlandet.

– Hvis jeg flytter til Etiopia blir det fengsel, tortur eller at de dreper meg, forteller Kassaye.

Ved utgangen av april bodde det til sammen 9.664 personer i norske asylmottak, viser tall fra UDI. 1.713 av disse har fått avslag på asylsøknaden, og har såkalt utreiseplikt.

Blant beboerne med utreiseplikt, kommer 396 fra Etiopia.

– Avslag på sine søknader

Katinka Hartmann

Katinka Hartmann, seksjonsleder i UDI.

Foto: Nora Lie / UDI

Kassaye kan ikke tvangsreturneres. Nå har Utlendingsdirektoratet (UDI) bestemt at han må flytte fra mottaket i Svolvær til et mottak i Troms, etter to perioder og flere år i Svolvær.

– Jeg har protestert på gaten, min sak er helt urettferdig, sier han.

Seksjonssjef Katinka Hartmann i UDI kan ikke gå inn i Kassayes enkeltsak, men sier på generelt grunnlag at norske myndigheter ønsker å skille etiopiere uten gyldig opphold som har bodd lenge på mottak i landet.

– Dette er personer med utreiseplikt som har fått avslag på sine søknader om beskyttelse både i UDI, og også i Utlendingsnemnda.

– Vi vet at det har vært tilfeller av gruppepress i miljøet som gjør at de som ønsker informasjon om assistert retur ikke oppsøker det, sier Hartmann.

Hun sier norske myndigheter har forståelse for at situasjonen oppleves som vanskelig, for de det gjelder.

– Det viser seg å ikke gå slik de hadde håpet, og det er klart det er vanskelig å forholde seg til. Det er ofte forbundet med en god del skam og nederlag å komme hjem etter å ha investert så mye i et liv i Norge. Derfor håper vi assistert retur kan hjelpe, sier hun.

Ikke et alternativ

Assistert retur innebærer at personer uten gyldig opphold i Norge kan få pengestøtte og hjelp til å reise til hjemlandet og starte et nytt liv her.

For Samson Kassaye er ikke dette et alternativ. Etter to perioder på mottaket skal han nå bo på gata i protest.

– Jeg håper at noen i samfunnet skal finne en løsning veldig fort, men hvis ikke blir jeg der i to, tre uker, jeg vet ikke, sier han.

Asylmottak Svolvær

Asylmottaket i Svolvær.

Foto: John Inge Johansen