Saltstraumen blir advokatmat

Kampen om Saltstraumen fortsetter. Utbyggerne av Saltstraumen sjøhus og båthavn har stevnet Miljøverndepartementet for retten, og 11.februar går saken i Salten tingrett.

Saltstraumen

SALTSTRAUMEN: Saltstraumen er verdens sterkeste tidevannsstrøm som går mellom Knaplundøya og Straumøya utenfor Bodø.

Foto: Magne Myrvold

Utbyggingen av Saltstraumen sjøhus og båthavn i Knaplundsbukta ble stoppet av Miljøverndepartementet i 2008. Da hadde Bodø kommune godkjent ny reguleringsplan for området, og det var planlagt å bygge 80 sjøhus i strandkanten.

Nå krever utbyggerne 9,2 millioner kroner i erstatning for utgiftene de har hatt i prosjektet.

Staten vil ikke ha bygging i strandsoner

Bodø bystyre vedtok den 24.04.2008 reguleringsendring samt bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn. Vedtaket ble påklaget av Norges Miljøvernforbund, Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland, aksjonsgruppen ”Saltstraumen for alle” og Naturvernforbundet i Nordland.

Miljøverndepartementet bestemte seg for å dra på befaring før de tok stilling utbyggingen.

I desember 2008 satte Miljøverndepartementet foten ned. Miljøvernminister Erik Solheim (SV) sa til NRK at det er viktig å sende signal til kommunen om å ikke bygge i strandsonen, spesielt siden Saltstraumen er et helt unikt område.

Her kan du lese hele brevet fra Miljøverndepartementet til Bodø kommune der vedtaket blir omgjort:

Omgjøring av vedtak for utbygging i Saltstraumen

To dager i retten

Saltstraumen flyfoto, Knaplundsbukta

Knpalundsbukta

Foto: Bodø kommune

Advokat Henry A. Berntsen i advokatfirmaet "Advokatene Berntsen, Lund og Kvalvik DA" fører saken for utbyggerne.

Regjeringsadvokaten fører saken på vegne av staten ved Miljøverndepartementet.

Det er satt av to dager til saken i Salten tingrett - 11.-12.februar.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Adrian (27) må vise finger, rope, rekke tunge og lage kysselyder. Helst når det passer ekstremt dårlig.
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.