Hopp til innhold

Saltstraumen blir advokatmat

Kampen om Saltstraumen fortsetter. Utbyggerne av Saltstraumen sjøhus og båthavn har stevnet Miljøverndepartementet for retten, og 11.februar går saken i Salten tingrett.

Saltstraumen

SALTSTRAUMEN: Saltstraumen er verdens sterkeste tidevannsstrøm som går mellom Knaplundøya og Straumøya utenfor Bodø.

Foto: Magne Myrvold

Utbyggingen av Saltstraumen sjøhus og båthavn i Knaplundsbukta ble stoppet av Miljøverndepartementet i 2008. Da hadde Bodø kommune godkjent ny reguleringsplan for området, og det var planlagt å bygge 80 sjøhus i strandkanten.

Nå krever utbyggerne 9,2 millioner kroner i erstatning for utgiftene de har hatt i prosjektet.

Staten vil ikke ha bygging i strandsoner

Bodø bystyre vedtok den 24.04.2008 reguleringsendring samt bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn. Vedtaket ble påklaget av Norges Miljøvernforbund, Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland, aksjonsgruppen ”Saltstraumen for alle” og Naturvernforbundet i Nordland.

Miljøverndepartementet bestemte seg for å dra på befaring før de tok stilling utbyggingen.

I desember 2008 satte Miljøverndepartementet foten ned. Miljøvernminister Erik Solheim (SV) sa til NRK at det er viktig å sende signal til kommunen om å ikke bygge i strandsonen, spesielt siden Saltstraumen er et helt unikt område.

Her kan du lese hele brevet fra Miljøverndepartementet til Bodø kommune der vedtaket blir omgjort:

Omgjøring av vedtak for utbygging i Saltstraumen

To dager i retten

Saltstraumen flyfoto, Knaplundsbukta

Knpalundsbukta

Foto: Bodø kommune

Advokat Henry A. Berntsen i advokatfirmaet "Advokatene Berntsen, Lund og Kvalvik DA" fører saken for utbyggerne.

Regjeringsadvokaten fører saken på vegne av staten ved Miljøverndepartementet.

Det er satt av to dager til saken i Salten tingrett - 11.-12.februar.