Vil anke Ripnes-utbygging

Bodø kommune anker dommen i Saltstraumen-saken til Hålogaland lagmannsrett.

Saltstraumen Brygge på Ripnes i Saltstraumen.

MÅ BETALE: Kommunen ble dømt til å betale over 15 millioner kroner i erstatning til utbyggeren som ville sette opp et sjøhusanlegg ved Ripnes i Saltstraumen.

Foto: Saltstraumen Brygge

Det er klart etter dagens møte i formannskapet.

Bodø kommune ble i tingretten dømt til å betale selskapet Saltstraumen Båthavn over 15 millioner kroner, etter at kommunen stoppet byggingen av flere sjøhus på Ripnes i Saltsstraumen.

Bodø-ordfører Odd Tore Fygle (Ap) sier dommen er svært streng.

– Erstatningsbeløpet er uvanlig høyt. Vi sa nei ut fra samfunnsinteresser og naturverninteresser. For det andre kjenner vi til en lignende sak i Trondheim der vi vet at saken er anket til Høyesterett. Vi tror Høyesteretts beslutning kan ha betydning også i vår sak, sier Fygle.

Advokat Ola Mæland som representerer utbyggeren i denne saken er ikke overrasket over at kommunen nå anker saken til lagmannsretten.

– Det er en rettighet som den tapende part har i vårt lovsystem og det tar vi til etterretning. Vi konstaterer at partene har svært ulik oppfatning av jussen i denne saken, og konstaterer at kommunen vil prøve dette i en høyere instans, sier Mæland.

15 millioner

Tidligere denne måneden ble Bodø kommune dømt til å betale over 15 millioner kroner i erstatning til utbyggeren Saltstraumen Brygge som ville sette opp 34 sjøhus og bryggeanlegg i Ripnes i Saltstraumen.

Utbyggeren gikk til sak mot kommunen, etter at kommunen først tillot, men så nektet utbyggingen. Tingretten slo fast at Bodø kommune har brutt plan- og bygningsloven på flere punkter.

Idømt saksomkostninger

Bodø kommune ble også idømt saksomkostninger på nesten 370.000 kroner.

I 15 år har Saltstraumen Brygge jobbet for å få bygge 34 sjøhus og brygge på Ripnes i Saltstraumen. Hele tiden i samspill med administrasjonen i Bodø kommune. Etter først å ha fått ja fra administrasjonen stemte flertallet i Bodø bystyre nei til bygging i denne strandsonen. Saltstraumen Brygge mente Bodø kommune med dette brøt plan- og bygningsloven på flere områder.

Det fikk selskapet altså medhold i.