NRK Meny
Normal

Vil anke Ripnes-utbygging

Bodø kommune anker dommen i Saltstraumen-saken til Hålogaland lagmannsrett.

Saltstraumen Brygge på Ripnes i Saltstraumen.

MÅ BETALE: Kommunen ble dømt til å betale over 15 millioner kroner i erstatning til utbyggeren som ville sette opp et sjøhusanlegg ved Ripnes i Saltstraumen.

Foto: Saltstraumen Brygge

Det er klart etter dagens møte i formannskapet.

Bodø kommune ble i tingretten dømt til å betale selskapet Saltstraumen Båthavn over 15 millioner kroner, etter at kommunen stoppet byggingen av flere sjøhus på Ripnes i Saltsstraumen.

Bodø-ordfører Odd Tore Fygle (Ap) sier dommen er svært streng.

– Erstatningsbeløpet er uvanlig høyt. Vi sa nei ut fra samfunnsinteresser og naturverninteresser. For det andre kjenner vi til en lignende sak i Trondheim der vi vet at saken er anket til Høyesterett. Vi tror Høyesteretts beslutning kan ha betydning også i vår sak, sier Fygle.

Advokat Ola Mæland som representerer utbyggeren i denne saken er ikke overrasket over at kommunen nå anker saken til lagmannsretten.

– Det er en rettighet som den tapende part har i vårt lovsystem og det tar vi til etterretning. Vi konstaterer at partene har svært ulik oppfatning av jussen i denne saken, og konstaterer at kommunen vil prøve dette i en høyere instans, sier Mæland.

15 millioner

Tidligere denne måneden ble Bodø kommune dømt til å betale over 15 millioner kroner i erstatning til utbyggeren Saltstraumen Brygge som ville sette opp 34 sjøhus og bryggeanlegg i Ripnes i Saltstraumen.

Utbyggeren gikk til sak mot kommunen, etter at kommunen først tillot, men så nektet utbyggingen. Tingretten slo fast at Bodø kommune har brutt plan- og bygningsloven på flere punkter.

Idømt saksomkostninger

Bodø kommune ble også idømt saksomkostninger på nesten 370.000 kroner.

I 15 år har Saltstraumen Brygge jobbet for å få bygge 34 sjøhus og brygge på Ripnes i Saltstraumen. Hele tiden i samspill med administrasjonen i Bodø kommune. Etter først å ha fått ja fra administrasjonen stemte flertallet i Bodø bystyre nei til bygging i denne strandsonen. Saltstraumen Brygge mente Bodø kommune med dette brøt plan- og bygningsloven på flere områder.

Det fikk selskapet altså medhold i.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.