Bodø strandsone-versting

Bodø er den kommunen i Nordland som i fjor bygde ut mest innenfor strandsonen. - Men nå skal det strammes inn, sier varaordfører Kirsten Hasvoll (SV).

Saltstraumen

STOPPET AV MILØJØVERNMINISTEREN: Her i Knaplundsbukta i Saltstraumen sa Bodø kommune ja til å sette opp sjøhus, men Miljøverndepartemenetet grep inn og stanset prosjektet.

Foto: Lunde, Bjørn Erik Rygg / SCANPIX

90 prosent av søkerne fikk i fjor dispensasjon fra forbudet mot å bygge i 100-metersbeltet.

Varaordfører Kirsten Hasvoll (SV) Bodø kommune

Varaordfører Kirsten Hasvoll (SV) Bodø kommune.

Foto: Monica Helland / NRK

- Nå skal det bli vanskeligere, sier varaordfører i Bodø, Kirsten Hasvoll (SV).

Hun har ikke noe klart svar på hvorfor Bodø kommune er så liberal.

- Det har vist seg at det er et politisk flertall for å gi despensasjon og at de sakene hvor det ikke er et ønske om å gi dispensasjon blir stanset tidligere i prosessen.

Hasvoll er glad for den nye plan- og bygningsloven med mye klarere regler på å kunne gi disposisjon.

- Vi har også vedtatt en ny arealplan for Bodø kommune hvor vi har staket ut mye klarere definisjoner for hvilke områder som skal kunne bygges ut og hvilke som ikke kan bygges ut, sier hun.

- Uheldig

Regjeringen vil hindre nedbygging av strandsonen. Men i kystkommunene får nesten alle som søker lov til å bygge ved sjøen, skriver Aftenposten .

- Det er svært uheldig at kommunene er så liberale, sier rådgiver i miljødepartementet, Morten Wasstøl.

I fjor grep miljøvernminister Erik Solheim (SV) inn og stanset utbyggingen av Knapplundsbukta ved Saltstraumen i Bodø etter at kommunen hadde gitt grønt lys til utbyggerne som ville sette opp 80 sjøhus og en 400 meter lang molo i utkanten av Saltstraumen.

Solheims inngripen slo dermed fast at utbygging i strandsonen i dette området er i strid med nasjonal politikk.

– Saltstraumen er et unikt natur- og kulturområde med en av verdens sterkeste tidevannsstrømmer. Området har store landskaps- og naturkvaliteter. Det er et viktig friluftsområde som benyttes mye til fritidsfiske, sa Solheim i sin argumentasjon.

Men Saltstraumen-prosjektet var ett av få som ble stanset i fjor. Hele ni av ti utbyggere fikk innvilget dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen i Bodø kommune i 2008.

I fjor ble det gitt hele 812 dispensasjoner fra byggeforbudet. Det er 45 flere enn året før. Stadig flere får dermed lov til å bygge i strandsonen.

Nye regler

Regjeringen ønsker å få en slutt på kommunenes liberale praksis og mener at antall dispensasjoner fra byggeforbudet er altfor høyt.

– Det er veldig uheldig når det blir en nedbygging av strandsonen gjennom enkeltvedtak og enkeltdispensasjoner. Da blir det en klattevis nedbygging av områder, sier Morten Wasstøl, (SV), politisk rådgiver i miljøverndepartementet.

Nå er det innført strammere regler i den nye plandelen av plan- og bygningsloven, som trådte i kraft 1. juli.

– Det vil gi mer likebehandling i utbyggingssaker og sikre større lokal deltakelse og bredere demokratisk debatt om hva som er greit og ikke greit av bygging i strandsonen langs kysten, sier Wasstøl.

Få anmelder

Samtidig melder Økokrim at kommunene lar være å anmelde nesten all ulovlig bygging i strandsonen. I 2007 ble det innlevert kun 82 anmeldelser. I fjor var tallet enda lavere.

– Jeg frykter at hvis graverende overtredelser ikke anmeldes, vil en ikke klare å stanse utviklingen av ulovlige tiltak langs hele Norges kystlinje, sier Hans Tore Høviskeland, leder ved miljøteamet til Økokrim.