Vil fortsatt legge ned Nesna: – Vil få alvorlige og dramatiske konsekvenser

Til tross for massive protester fra både lokalsamfunnet og stortingspolitikere, står rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet på sitt. Studiestedet på Nesna bør legges ned.

Rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet

I april i år ble det kjent at konstituert rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet innstilte på at studiestedet på Nesna på Helgeland skulle legges ned.

Foto: Nord universitet

Studiestedet avvikles. En kort setning, men med store konsekvenser.

I april i år ble det kjent at konstituert rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet foreslo at studiestedet på Nesna på Helgeland skulle legges ned.

Det ble startet på et voldsomt engasjement, hvor lokalsamfunnet i kystkommunen har mobilisert kraftig. Også stortingspolitikere fra en rekke partier har engasjert seg.

Etter at den første innstillingen kom, har Nord mottatt 279 høringssvar. Med noen få unntak uttrykte svarene en massiv motstand mot forslaget, skriver Khrono.

Studiestedet på Nesna ble også stengt ned av verneombudet, som mente det var fare for liv og helse for de ansatte.

Berører 60 ansatte

I dag kom Hanne Solheim Hansen med sin endelig innstilling til styret, og hun står altså på sitt når det gjelder Nesna. Studiestedet bør avvikles og fagmiljøene for lærerutdanningene samles i Bodø.

«Omleggingen til en lærerutdanning som skal gi flere lærere til Helgeland og Nordland medfører at Nesna avvikles som studiested», heter det i saksframlegget, ifølge Khrono, som også skriver at de 60 ansatte i Nesna vil få tre år på å omstille seg. De vil kunne tilbys jobber ved Bodø, Levanger eller Mo i Rana.

I den nye innstillingen er også fortsatt studiestedet i Sandnessjøen foreslått nedlagt.

Den endelige avgjørelsen blir fattet av styret ved universitetet førstkommende onsdag.

Protesterer mot nedleggelsen av Nesna

I april sperret flere hundre protestanter fylkesvei 17 i Nesna for å vise hva de mener om den planlagte omstruktureringen. Høgskolen i Nesna er Nord-Norges nest eldste institusjon for høyere utdanning. I 2015 ble høgskolen en del av det nye Nord universitet. Men snart kan det altså være slutt, dersom rektoren ved universitetet får viljen sin.

Foto: Hans Petter Sørensen

– I strid med alle høringsinnspill

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland, er ikke fornøyd.

– Dette er i strid med alle høringsinnspill. Jeg savner en analyse om alternativ aktivitet på Nesna, universitetet må tross alt betale husleie i mange år.

Mona Fagerås, stortingsrepresentant for SV, ber styret om å utsette avgjørelsen inntil saken blir behandlet i Stortinget en gang i høst.

– Jeg ber styret om å avvente. Vi i SV fastholder vårt forslag om å stoppe denne prosessen, sier hun.

Hun advarer samtidig om konsekvensene for Nesna-samfunnet.

– Dette er et nytt tilbakeslag, men jeg har latt meg imponere av hvordan de har kjempet. Dette er en sak som er prekær for Nesna, og en hel kommune som vil miste sin største arbeidsplass. Hvis styret vedtar dette vil det få alvorlige og dramatiske konsekvesner for Nesna kommune.

Nytt i Trøndelag

Men selv om Solheim Hansen er urokkelig når det gjelder Nesna og Sandnessjøen, så kommer det nye forslag når det gjelder studiestrukturen i Trøndelag.

Hun dropper nemlig deler av forandringene, og foreslår at Namsos fortsetter med sykepleie, vernepleie og farmasi, mens ny utlysning av paramedisin utsettes.

Medieutdanningene i Steinkjer og teaterutdanningen i Verdal samles med de andre kunst- og kreative fagmiljøene i Levanger. Geografi og sosiologi flyttes til de andre samfunnsvitenskapelige fagmiljøene i Levanger.

– En omstrukturering for vekst

– Nord universitet skal være til stede med studiesteder i alle regioner innenfor vårt primærområde. Disse regionene er Lofoten/Vesterålen, Salten, Helgeland, Namdalen og Innherred med Stjørdal. Dette er en omstrukturering for vekst, sier Solheim Hansen.

Rektor innstiller på at Bodø og Levanger blir campuser hvor det vil bli satset på en videre utvikling og oppbygging av universitetets sterkeste fagmiljøer. Vesterålen, Mo i Rana, Namsos, Steinkjer og Stjørdal blir studiesteder, der det vil bli spissede fagsatsinger.

– Denne innstillingen svarer godt på den strategien vi har. Ved å samle flere av våre fagmiljø bygger vi opp både om våre doktorgradsutdanninger og profilområder som er blå- og grønn vekst, innovasjons og entreprenørskap og helse, oppvekst og velferd, sier hun.

Ifølge rektor berører innstillingen cirka 120 av totalt rundt 1300 ansatte direkte. Hun understreker at universitetet har behov for kompetansen hos de ansatte fremover, og at de derfor vil strekke seg langt etter å ha tilbud til alle berørte også fremover.

Omstillingsperioden vil bli på inntil tre år. Alle studentopptak i 2019 går som normalt.