KrF-nestleder om foreslått studiekutt: – Jeg føler meg rett og slett lurt

Ingelin Noresjø, nestleder i regjeringspartiet KrF, mener regjeringen bryter et løfte dersom den tillater at studiestedet på Nesna blir lagt ned. – Jeg forventer at regjeringen holder ord.

Ingelin Noresjø

KrF-nestleder Ingelin Noresjø skal i morgen holde appell foran Stortinget til støtte for studiestedet på Nesna, som om få uker kan være historie.

Foto: Susanne Forsland / Nordland fylkeskommune

KrF-nestleder Ingelin Noresjø skal i morgen holde appell foran Stortinget til støtte for studiestedet på Nesna, som om få uker kan være historie.

Til store protester har rektor ved Nord universitet nemlig foreslått å legge ned Campus Nesna.

Ingelin Noresjø mener forslaget bryter med alle løfter som ble gitt i 2016 av regjeringen, da Høgskolen i Nesna fusjonerte med Universitetet i Nordland.

Ifølge fusjonsavtalen skulle «Nåværende studiesteder styrkes og bli mer betydningsfulle i deres regioner».

Stemte selv for fusjonen

Noresjø, som selv stemte for fusjonen, føler seg nå lurt.

– Da fusjonsprosessen kom i gang var det også forsikringer fra daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om at høgskolen i Nesna ikke skulle svekkes, men derimot styrkes på bakgrunn av fusjonen.

– Det var skeptikere, her på Nesna blant annet, som sa de ikke trodde helt på det. Men jeg var blant dem som sa at dette ville gå bra og at Nesna ville bli styrket. Jeg kjempet for fusjonen på bakgrunn av de politiske signalene fra høyeste hold. Når vi nå står her fire år etterpå, og det motsatte er realiteten, da føler jeg meg rett og slett lurt.

– Hvis ikke et løfte fra en kunnskapsminister er noe man kan sette sin lit til, da er politiske vedtak lite verdt.

Protesterer mot nedleggelsen av Nesna

Forslaget om å legge ned studiestedet på Nesna har vakt sterke reaksjoner på Helgeland.

Foto: Hans Petter Sørensen

– Forventer at regjeringen holder ord

Og konklusjonen til Noresjø blir da altså:

– Denne regjeringen, som også mitt parti er en del av, har vedtatt og sagt i kongelig resolusjon at utdanningsinstitusjonene på Helgeland skal styrkes. Det må de stå for, hvis ikke undergraver regjeringen sin egen beslutningsmyndighet.

– Forventer du at regjeringen overprøver styret ved Nord dersom de vedtar å legge ned studiestedet på Nesna?

– Jeg forventer at regjeringen holder ord og følger opp det som står i intensjonsavtalen og det er som er vedtatt i kongelig resolusjon. Det kan ikke bli resultatet av styrets behandling, at Nesna legges.

Torbjørn Røe Isaksen

Tidligere kunnskapsminsiter, nåværende næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK
Rekordhøyt opptak til høyere utdanning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Foto: Fredrik Hagen / NPK

Torbjørn Røe Isaksen, som ikke lenger er kunnskapsminister, men nå næringsminister, understreker at ingenting er vedtatt når det gjelder Nesna.

– Reformen ble vedtatt med stort flertall på Stortinget. Ingen campus ble lagt ned som følge av sammenslåingene, men vi var klare på at styrene har ansvaret for struktur og at vi ikke kunne garantere for denne for fremtiden. For øvrig er det kun et forslag fra rektor som behandles nå. Det er ikke engang behandlet i universitets styre.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har tidligere sagt at hun avventer styrets beslutning i saken.

Det endelige vedtaket om studiestedsstrukturen ved universitetet skal fattes på et styremøte 26. juni. Ifølge universitetet er dagens organisering verken faglig eller økonomisk bærekraftig.