Beiarn er Norges eneste kommune uten bredbånd. Nå får de endelig hjelp

Regjeringen ønsker å bruke 800 millioner kroner på å bygge ut bredbåndstilbudet i distriktet. I Beiarn kommune går de fra ingen bredbånd til en dekning på 95 prosent på ett år, men det skjer uten statlige penger.

Tollåga, Tollådalen i Beiarn.

NESTEN ALLE FÅR BREDBÅND: 95 prosent av husstandene får bredbånd i Beiarn kommune i løpet av året.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK Luftfoto

– Det er helt fantastisk. Dette er noe vi har tenkt på lenge. Jeg trodde aldri jeg skulle få oppleve det som ordfører, sier ordføreren i Beiarn, Andre Kristoffersen (Sp).

Fredag kom stortingsmeldingen «En digital grunnmur for velferd og verdiskapning i hele Norge». Ifølge den har ni av ti husstander i Norge en bredbåndsdekning på over 100 Mbit/s. Men det gjelder for det meste i tettbygde strøk. Bare rundt halvparten av husstandene i distriktet har det samme tilbudet.

Dårligst er tilbudet i Beiarn kommune. Der har de ikke tilgang på bredbånd. Men den situasjonen vil endre seg i løpet av året.

Telenor skal nemlig bygge ut bredbåndstilbudet, slik at over 600 husstander og bedrifter får bredbånd. Regninga på 13 millioner kroner tar selskapet selv.

– Vi har tidligere jobbet for å utbedre mobildekningen i Beiarn. For å gjøre det måtte vi legge en god del fiber. Ettersom vi har den på plass, kan vi jo også bruke den til å gi et tilbud om bredbånd, sier Magnus Line i Telenor.

Han mener investeringen på 13 millioner kroner er god for selskapet.

Magnus Line i Telenor

SAMARBEIDER: Magnus Line, informasjonssjef Telenor forteller at de samarbeider med flere kommuner for å bygge ut bredbåndstilbudet flere steder.

Foto: Martin Fjellanger/Telenor

– 600 husstander er en bra mengde. Det er et veldig attraktivt sted for oss å bygge ut. Vi ser at innbyggerne gjerne ønsker seg fiber fra oss. Derfor valgte vi å gjøre det nå, sier Line.

Og ordfører Andre Kristoffersen er i ekstase.

– Dette vil revolusjonere kommunen med tanke på arbeidsmarkedet.

For det siste året har god tilgang til internett vist seg å være særdeles viktig for at samfunnet skal gå rundt.

Ordfører Andre Kristoffersen, fungerende ordfører i Beiarn

HÅPER PÅ FULL DEKNING: Beiarn kommune går fra null bredbånd til en dekningsgrad på 95 prosent. ordfører Andre Kristoffersen håper på full dekning, med litt økonomisk hjelp fra fylkeskommunene.

Foto: Beiarn kommune

Bruker 800 millioner kroner på bredbånd

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener god nettilgang er viktig for både utvikling av næringsliv og tilflytting.

– Det vil være en nesten umulig oppgave for en kommune å få nyetableringer dersom bredbånddekningen mangler eller er dårlig, sa direktør for område politikk i NHO, Mari Sundli Tveit i høst.

– I tillegg vil mange vegre seg for å bo i et område som ikke kan tilby skikkelig bredbånddekning.

Da koronapandemien traff Norge ble viktigheten med god internettdekning veldig tydelig. Trafikken på mobil- og bredbånd doblet seg over natten da Norge stengte ned i mars i fjor, sier den ferske stortingsmeldingen.

Den sier også at Norge er ledende i verden når det kommer til internettdekning, men at det fortsatt er områder som må bygges ut.

Derfor skal regjeringen bruke over 800 millioner kroner på å bygge ut bredbåndsdekningen i distriktene i år.

264 millioner kroner går til ordinært tilskudd for å kunne bygge ut bredbånd i distriktene. 560 millioner kroner skal brukes på en pakke for å sikre rask utbygging av trådløst 5G-nett.

Dette kommer i tillegg til de 400 millionene regjeringen i fjor la på bordet for å få bredbånd i distriktene.

– Sikker digital infrastruktur er grunnleggende for at bedrifter kan drive i hele landet. Det er også viktig for at arbeidsplasser og bosetting kan opprettholdes, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

Målet er full bredbåndsdekning i hele Norge innen 2025.

– Både utbygging av 5G og videre fiberutbygging blir avgjørende for å nå det målet, sier Helleland.

– Vi må også legge til rette for konkurranse og rimelige priser. Moderne og solide nett og tjenester er viktig for norsk konkurransekraft, og for å nå bærekraftsmålene, håndtere klimautfordringer og bidra til effektive offentlige tjenester i en tid med en aldrende befolkning.