Enorme forskjeller i bredbåndsdekning i Norge

Mens noen kommuner i Norge har 99 prosent bredbåndsdekning, har andre kommuner tilnærmet null. NHO er bekymret over forskjellene.

Fiberutbygging på Tysnes i Hordaland BKK

UTBYGGING: Rask og effektiv internettilgang er viktig for mange både jobb og privat. Men forskjellene er svært store mellom kommunene når det gjelder bredbåndstilgang i Norge. Her bygges fiber ut på Tysnes i Hordaland.

Foto: Odd Mehus / BKK

En fersk oversikt viser at det er store forskjeller mellom landets kommuner når det gjelder andelen husstander som har bredbåndsdekning. Oslo topper tabellen med 99 prosent, sammen med Haugesund, Lørenskog, Nittedal, Lavangen og Nordkapp.

Helt på bunn er Beiarn i Nordland med 0 prosent høyhastighets bredbåndsdekning. Ulvik i Vestland har 1 prosent, det samme har Osen i Trøndelag.

Mari Sundli Tveit, direktør NHO

DIREKTØR: Mari Sundli Tveit mener det er helt avgjørende for en kommune og en bedrift og ha god bredbåndsdekning.

Foto: Eva Helene Storm Hanssen / Moment Studio

Næringslivets Hovedorganinasjon (NHO), som er landets største interesseorganisasjon for bedrifter, er bekymret over forskjellene.

– Etter hvert er de aller fleste bedrifter, uavhengig av bransje, blitt helt avhengig av tilgang på robust bredbånd med høy kapasitet. Og det vil være en nesten umulig oppgave for en kommune å få nyetableringer dersom bredbånddekningen mangler eller er dårlig, sier direktør for område politikk i NHO, Mari Sundli Tveit.

Hun legger til.

– Mange vil vegre seg for å bo i et område som ikke kan tilby skikkelig bredbånddekning.

Les også: IT-eksperter slakter regjeringens definisjon av bredbånd

Har arbeidet systematisk

Det er Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) som har gjort undersøkelsen, som inkluderer alle landets kommuner. Ordfører i Skjåk, Edel Kveen (Sp), sier grunnen til at kommunen er nær toppen av listene med 98 prosent dekning, er at man har satset stort på området.

– Dette har vi arbeidet systematisk med, og vi har fått til mye takket være godt samarbeid med Skjåk energi. Så har vi også fått midler fra Nkom, sier Kveen.

De siste to prosentene jobber de nå med å få på plass.

– Nå gjenstår det bare to områder i kommunen, det ene står for tur og skal utbedres neste år.

Skulle ønske ting gikk raskere

John Einar Høvik

ORDFØRER: John Einar Høvik kunne ønske Osen kommune ikke var i bunnen på lista over kommuner med dårligst bredbåndsdekning. Men han sier de jobber med situasjonen.

Foto: Jørn G. Pedersen / Osen kommune

I andre enden av tabellen med 1 prosent dekning er ordfører i Osen, John Einar Høvik (Ap), ikke fornøyd med å være. Han skulle gjerne sett at kommunen var bedre stilt på området.

– Det er jo synd at det skal være sånn, at vi ikke har likeverdige muligheter. Her er det ikke like lett å få kommersiell utbygging, vi er avhengig av tilskudd og midler. Vi prøver å være på ballen, og håper å få til mer, sier Høvik.

Men han poengterer:

– Dette er en av de tingene vi jobber aller mest med. Vi er på trappene med et Nkom-prosjekt, en utbygging som starter i vinter. Men jeg kunne ønske at ting gikk raskere.

Osen sentrum

FORTGANG: Osen kommune håper på raskere utbygging av bredbånd, forteller ordføreren.

Foto: Arvid Osen

Ekstra viktig i koronatider

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

REGIONDIREKTØR: Jon Kristiansen i NHO sier at koronapandemien har vist hvor viktig det er å ha digitale plattformer, både for skoler og bedrifter.

Foto: Moment Studio/NHO

Regiondirektør for NHO Innlandet, Jon Kristiansen, sier man under koronapandemien har fått bevist hvor mye de digitale forutsetningene betyr.

– Vi har virkelig fått sett hvor viktig den digitale plattformen er, både i skole- og studiesammenheng. Det samme for bedrifter, når det gjelder måten vi har kunnet kommunisere og jobbe sammen på.

Kristiansen mener mange kommuner nå må sette inn støtet for å bedre den lokale situasjonen.

– Dette må starte hos ordføreren og kommunen. Det handler om å utvikle prosjekter lokalt, sammen med selskapene, og søke støtte til dette. Skal vi få den digitale grunnmuren i alle landets kommuner, så må innsatsen fortsette hos Staten, fylkeskommunene og kommunene.

NHOs Sundli Tveit legger til:

– I noen områder vil likevel bredbåndsutbygging ikke kunne skje på kommersiell basis. Her må nok brukerne være forberedt på en egenandel.

NB: Grensen for hva som er definert som høyhastighetsdekning er 100/10, 100 megabits per sekund for å laste ned fra nettet og strømme, og 10 megabits per sekund for å laste opp.