Hopp til innhold

Månedskort for buss nesten like dyrt som parkering: – Buss er ikke konkurransedyktig

De siste årene har prisene på buss skutt i været sammenlignet med prisveksten ellers i samfunnet. Ett sted økte en billettype med 40 prosent over natta.

Buss nordland.

Reis Nordland kan skilte med landets dyreste pris for enkeltbilletter i én sone. Fylkespolitiker mener bussen ikke er konkurransedyktig mot privatbilismen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

En av dem som tar bussen i Bodø, er Caterina Jacobsen. Hun mener prisene burde vært lavere.

– Hvis jeg skal ta med barna frem og tilbake til byen kan det bli ganske dyrt, sier hun.

Jacobsen mener også at dagens pris gjør det vanskeligere å velge bussen fremfor bil. Selv tar hun buss et par ganger i uka, men nyttårsforsetter er å ta førerkortet.

– Man vil jo gjøre det rette, ta bussen og tenke på miljøet. Men prisene kan gjøre at det ikke alltid er aktuelt.

Caterina Jacobsen

Caterina Jacobsen sier det raskt blir dyrt når hun skal ta med barna inn til byen. Snart kjører hun opp til bil.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I dag må man betale et sted mellom 39 og 44 kroner for en enkeltbillett i én sone. Månedsbillettene ligger på rundt 800. I flere byer har de også mer fleksible løsninger som 24-timersbillett eller 90-dagersbillett.

I tillegg har prisen vokst de senere årene, faktisk en god del mer enn prisveksten ellers i samfunnet.

Den gule linjen (KPI) viser den generelle prisveksten i samfunnet. Til sammenligning ser man at «buss og drosje» sammen med «båt» har økt vesentlig mer. Statistikken skiller ikke på om det er langtrekkende busser eller bybuss.

Mye dyrere enn prisveksten ellers

Gruppeleder Håkon Møller på fylkestinget i Nordland (MDG) sier at SSB-tallene viser at man går i feil retning.

– Statistikken viser at prisene på kollektivtransport blir dyrere for hvert år som går. Prisveksten for kollektivtransport øker raskere enn prisutviklingen i samfunnet generelt. Det er ikke en ønskelig vei å gå.

Også i Nordland øker prisene på kollektivtransport år for år. Møller kjøper ikke argumentet om at prisveksten gjør det nødvendig å skru opp prisene.

Håkon Møller

Gruppeleder Håkon Møller i Miljøpartiet de grønne, mener man går i feil retning når månedskort for buss og parkering koster omtrent det samme.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Som et eksempel koster et månedskort for buss i Bodø 830 kroner. Til sammenligning koster et månedskort for parkering i sone 2 i sentrum 867 kroner.

Selv om bilhold gjerne gir flere utgifter enn dette kontra buss, mener fylkespolitikeren at det ikke smaker nok å velge kollektivt.

– Prisen gjør at buss ikke er konkurransedyktig alternativ til bil per nå. Vi mener det er all mulig grunn til å se nærmere på prisene på månedskort, men også komme med nye billettløsninger og andre typer periodekort.

Dette er prisen for å reise med buss i de største byene:

Forskere kritisk til høye enkeltbillettpriser

Forskningsleder Askill Halse i Transportøkonomisk institutt sier at SSB-tallene inkluderer flere typer buss, både lokal- og ekspressavganger.

– Jeg vil nok tro at prisveksten ikke har vært like stor innenfor lokal kollektivtrafikk, der er det en del som har satset på å holde prisveksten lav, sier han.

Likevel er de kritiske til at prisene på enkeltbilletter er høy sammenlignet med periodebilletter.

– Man i en del byer økt prisen mer på enkeltbilletter over tid enn månedskort. Det er noe vi er litt kritisk til. For de som reiser kun av og til, utgjør det en ganske stor barriere for å reise kollektivt.

Les også Bruker millioner på miljøvennlige busser og båter: – Fungerer ikke

Leddbusser på glatta i Bodø

Reagerer på pris andre steder i landet

I Rogaland satte man ned prisen på 24-timersbillett for en stund tilbake. Frem til nyttår har man kunnet reise så mye man ville med både tog, buss og båt for 60 kroner døgnet.

– Jeg brukte den veldig ofte, jeg har flere venner her i Stavanger. Det er veldig skuffende over at den har blitt dyrere. Jeg synes det er veldig dyrt, sier Henning Pedersen.

Mange benyttet seg av billetten, men fra nyttår økte den med 40 prosent. Billetten hadde

Henning Pedersen

Busspassasjer Henning Pedersen er skuffet over at det lavt prisede 24-timerstilbudet i Stavanger først ble satt ned, og så opp igjen.

Foto: Arild Eskeland / NRK

rett og slett blitt for billig, og populær.

Pedersen forteller at han selv har brukt billetten rundt 4 ganger i måneden. Med den siste prisøkningen, tror han flere vil velge bil fremfor buss.

– Når prisene stiger så mye ellers, er det ingen grunn til at kollektivtilbudet skal bli dyrere nå.

24-timersbillett ble for billig for fylket

Tilbake i Stavanger, sier gruppeleder Heidi Bjerga på fylkestinget i Rogaland (SV) seg enig i uttalelsene fra de reisende som nå må betale 40 prosent mer for døgnbillett.

Hun mener at flere valgte å reise etter at prisen ble satt ned, er det motsatte av et problem.

– For ett år siden var det 2 prosent som kjøpte denne billetten. Nå er det 16–17 prosent. Det er jo ikke et problem at folk velger å kjøpe en billett til 60 kroner.

Leder i samferdselsutvalget i Rogaland, Ole Ueland (H) mener prisøkningen var nødvendig.

– Ble den rett og slett for populær?

– Vi så at selv om passasjertallene stiger jevnt og trutt, gikk inntektene ganske kraftig ned. Det tyder på at denne billetten var for rimelig og gjorde at det ble solgt mindre av andre billetter.

Han forstår at reisende reagerer på prisen, ettersom det har vært et godt og gunstig produkt. Likevel sier han at om de hadde fortsatt med samme pris, ville det ha gått ut over rutetilbudet.

– Alternativet for oss var å kutte flere bussavganger. For å opprettholde et godt tilbud, trenger vi også en viss inntekt.

Les også Misforståing har gitt nesten gratis ekspressbuss

Helene Narvarsete

Nordland fylke: – Vurderer mer fleksible billetter

Nordland fylkeskommune skriver i en e-post til NRK at de opplever en betydelig kostnadsvekst på grunn av høye drivstoff- og strømpriser.

Det innebærer blant annet en kostnadsøkning fra 42 kroner i 2022 til 44 kroner per enkeltbillett i én sone i 2023.

– For våre kontrakter innenfor samferdselsområdet har dette betydd en prisøkning på mellom 14 og 30 prosent. Prisøkningen på billetter på 3,7 prosent tilsvarer kun den generelle prisveksten i samfunnet, sier fylkesråd Monika Sande.

Hun sier videre at fylkeskommunen ikke sitter igjen med ekstra inntekter grunnet prisøkningen. Tvert imot øker billettprisene mindre enn kostnadene fylkeskommunen har for tjenestene, sier hun.

For øvrig kan jeg opplyse om at vi planlegger andre billettløsninger som vil gjøre det mer attraktivt å reise med buss, slik som 24-timersbillett, tredagers- og sjudagersbillett. I dag er alternativet kun enkeltbillett eller månedskort. For en student vil dette da medføre større fleksibilitet enn man i dag har mulighet til.