Hopp til innhold

Reagerer på Aps håndtering av varsel: – Dette begynner å bli alvorlig

Ap-politikeren trosset eget parti og hevder at de svarte med å kalle han psykisk ustabil. Ekspert på varsling mener prosessen har vært altfor dårlig.

Birthe Eriksen, advokat

Advokat Birthe Maria Eriksen reagerer på Arbeiderpartiets håndtering av varslingssaken i Bodø. – Det siste vårt lokaldemokrati trenger er at folkevalgte vi gir masse muligheter til går til så alvorlige skritt for å kneble politisk motstand, og man mener at dette er greit, sier hun.

Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Jeg er veldig skuffet over måten varslene er behandlet på. Prosessen har vært lite transparent. Jeg tror at det ikke har vært ei reell behandling av saken.

Det sier universitetslektor og tidligere Arbeiderparti-politiker Thor Arne Angelsen til NRK. Han tror ikke at partiet har hatt en reell behandling av varselet han kom med.

I høst så han ingen annen utvei enn å melde seg ut av Ap.

Thor Arne Angelsen

Thor Arne Angelsen varslet mot partitoppene i Bodø. Nå er han uavhengig representant i bystyret.

Foto: Sofie Olaisen / NRK

Årsaken? Reaksjonene som kom etter at han gikk mot eget parti og fremmet sitt eget forslag i bystyret i Bodø.

Da skal angivelig politikere i Høyre og Frp ha blitt advart mot å stemme på forslaget fordi Angelsen ble påstått å være psykisk syk, noe som Angelsen benekter.

Da Angelsen varslet om dette til Ap og Sp sentralt, ble varslene henlagt.

Politikere i både Høyre og Frp har senere stått fram og bekreftet hva som ble sagt:

Les også: Ap-politiker trosset eget parti – hevder de svarte med å kalle han psykisk ustabil

Thor Arne Angelsen
Thor Arne Angelsen

Reagerer på behandling

Selv reagerer Angelsen på hvordan Ap har behandlet varslet.

Allerede i første samtale med Aps assisterende generalsekretær, Mari Aaby West, skal det ha blitt hintet om knallhard lokalpolitisk debatt. Og at det er en hårfin grense mellom det og trakassering.

Det ble noe som jeg mener er et forferdelig uttrykk. Det ble gjentatt i en e-post fra partiet 31. oktober. I samtaler med partiet så har tonen vært at «dette er ikke så alvorlig», sier han.

– Jeg lurer på om prosessen allerede var avgjort da jeg sendte inn varselet, sier Angelsen.

– I bunn og grunn straffbart

Jeg mener denne saken bør varsles videre til Støre selv. Da med mindre de nye varslene ikke fører til en ny, helhetlig og forsvarlig undersøkelse og saksbehandling. Dette begynner å bli alvorlig.

Det sier advokat Birthe Maria Eriksen. Hun er en av landets fremste eksperter på varsling.

Man kan stille spørsmål om de som har håndtert varselet har gått tilstrekkelig ned i hva innholdet i varselet faktisk er. Hvor alvorlige påstander det her er snakk om? Har de vurdert hva varsleren faktisk utsettes for av påstått trakassering og personvernbrudd?

Dersom det som har framkommet i varselet stemmer, mener hun det kan være snakk om forsøk på en knebling og undergraving av en politisk motstanders integritet og troverdighet.

– Uansett om det er sant eller ikke, er dette utlevering av sensitive pasientopplysninger som i verste fall kan være straffbart personvernbrudd, sier Eriksen.

Hun reagerer også på at Ap har unnlatt å kontakte politikerne i Høyre og Fremskrittspartiet for å høre deres vitneforklaring.

Vil ikke kommentere

NRK har bedt Ap svare på kritikken. Partiet ønsker ikke å kommentere denne konkrete saken. Men på generelt grunnlag er de klar på at alle varslingssaker håndteres grundig, og etter tydelige retningslinjer.

– På generelt grunnlag er det slik at det alltid vil være flere involverte parter og ofte motstridende versjoner av hva som har skjedd. En vurdering som baserer seg på mediedekning blir i beste fall upresist, skriver Ole Martin Buene i en epost til NRK.

Han er kommunikasjonssjef i Ap.

Blant annet viser partiet til at ekstern juridisk kompetanse er med på prosessen.

På spørsmål om hvem denne eksterne juridiske kompetansen er, viser partiet til Kjetil Edvardsen. Han er forbundsadvokat i Fagforbundet. Han er også lokalsleder i Færder Arbeiderparti.

Kjetil Edvardsen, styreleder i Færder Arbeiderparti.

Advokat Kjetil Edvardsen leder varslingsutvalget i Arbeiderpartiet. De skal rådgi partiet i varslingssaker.

Foto: Arbeiderpartiet

Hvordan mener Arbeiderpartiet at en advokat som er medlem av partiet, leder av et lokallag og leder av partiets varslingsutvalg, kan regnes som ekstern juridisk kompetanse?

– Det er riktig at han også er kommunepartileder i Færder, men er ikke ansatt eller på annen måte tilknyttet Arbeiderpartiet sentralt. I kraft av sin juridiske kompetanse er han utpekt som varslingsutvalgets leder, svarer Ole Martin Buene, kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet.

Anser seg som habil

NRK har vært i kontakt med Edvardsen. Han ser ikke at det er noen problemer knyttet til habilitet og hans medlemskap i partiet.

– Jeg er utnevnt til å lede varslingsutvalget av sentralstyret, og jeg ville ikke ha behandlet noen saker i mitt eget lokallag. Utover dette forstår jeg ikke problemstillingen. Jeg anser meg som habil til å gi råd til partikontoret i slike saker, sier han.

Eivind Smith er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Han er klar på at et medlemskap i et parti ikke i seg selv er en inhabilitetsgrunn.

Partiet har mange medlemmer. Man kunne nok tenke annerledes hvis det var et medlem i samme lokallag. Men her er det snakk om et annet sted i landet. En forbundsadvokat vil sikkert Ap alt godt, og en måte å ivareta det vil kunne være å sette skapet på plass når det er behov for det, sier han.