Her er kommunen så blakk at de ikke har råd til gatelys – nå trygler de staten om penger

Kommunen i Lofoten har så skakkjørt økonomi, at budsjettet ble erklært ugyldig. Nå mener rådmannen at staten må bla opp 12 millioner kroner.

Besøkende til Lofoten og Vesterålen la i 2018 igjen omtrent 1,4 milliarder kroner. Her fra fiskeværet Hamnøya i Moskenes kommune.

Moskenes kommune har lenge slitt med økonomien. Her ser vi fiskeværet Hamnøya i Moskenes.

Foto: ANSGAR SCHEFFOLD / UNSPLASH

Moskenes ligger idyllisk til helt vest i Lofoten. Men kommunen er i alvorlige økonomiske problemer.

Nå leter kommunen med lys og lykter etter steder å kutte, men selv lyset er slukket i gatene.

– Vi har lagt ned og prøvd alt. Vi har ikke lys i gatelysene. Vi har ikke noe. Det er nedskåret på absolutt alt, sier varaordfører Bjørn Jensen (SV).

Vil gå i minus

Tidligere har både kommunen og fylkesmannen uttalt at Moskenes drives på et minimumsnivå.

De siste ti åra har kommunen gått med underskudd, og i år la kommunestyret opp til å gå med 12 millioner kroner i minus.

– Det er ingen annen vei å gå. Det er vrøvl at vi kan kutte og omstille mer. Vi har gjort de kutta som er mulige å gjøre, sier Jensen.

Men det er ikke lov og i februar ble budsjettet for 2020 erklært ugyldig av Fylkesmannen i Nordland.

Nå må kommunen, med rundt 1000 innbyggere, legge fram et nytt budsjett. I balanse.

Ber om penger

Steinar Sæterdal

Fylkesmannen i Nordland har 83 millioner kroner i skjønnsmidler, og kommunedirektør Steinar Sæterdal mener dette kan gå til Moskenes.

Foto: Kari Skeie / NRK

Denne uka la kommunedirektør Steinar Sæterdal fram sitt forslag til løsning.

I innstillingen til formannskapet skriver han at det ikke er en god idé å gjøre endringer i det ulovlige budsjettet.

I stedet foreslår han «sparing i hverdagen» og at staten skal gå inn med 12 millioner kroner.

Sæterdal foreslår at pengene kan hentes fra skjønnsmidlene til Fylkesmannen i Nordland.

Han viser til et brev fra kommunal- og regionalminister Nikolai Astrup (H) i februar. Her skriver Astrup at kommunen må se på mulighetene for å få penger nettopp denne potten.

Kommunestyret har ansvar

Hos Fylkesmannen i Nordland ser de ikke på dette som en opplagt løsning.

– Hadde dette vært et akutt økonomisk problem som hadde oppstått i 2019, kunne vi ha gått inn og tatt tak i dette. Men dette er en sak som har pågått over lang tid, sier seniorrådgiver Walter Tjønndal til NRK.

I år er skjønnsmidlene til Fylkesmannen i Nordland på 83 millioner kroner. 35 millioner er allerede bundet opp i prosjekter.

Potten skal i utgangspunktet være et gode for alle de 41 kommunene i Nordland. Tjønndal sier han ikke er sikker på hvor «happy» de andre kommunen blir dersom en så stor del, går til én kommune.

– Moskenes er i en krevende situasjon. Vi er også interessert i at de skal finne løsninger. Vi skal være en medspiller, men det er begrenset hvilke muligheter vi har med penger. Det er kommunestyret som har ansvaret for at økonomien er bærekraftig over tid.

Tjønndal understreker at fylkesmannen først tar stilling til saken når den har vært oppe i kommunestyret.

Formannskapet i Moskenes skal behandle saken 10. mars.

Verken kommunedirektør Sæterdal eller ordfører Lillian Rasmussen (Bygdelista i Moskenes) vil la seg intervjue om saken i forkant av møtet.

På Moskenes kommune sin Facebook-side oppfordrer Sæterdal de som ikke har gjort det, melde flytting til kommunen.

– En ny innbygger utgjør mer enn 50 000 ekstra i inntekter fra Staten i en slunken kommunekasse. Det er derfor viktig at de som bor her faktisk melder bostedsendring.

Høye utgifter

I fjor hadde Moskenes landets høyeste utgifter knyttet til pleie og omsorg i forhold til innbyggertall.

Årsaken er flere såkalte ressurskrevende brukere.

Dette er forklaringen på det økonomiske uføret, mener kommunen.

Moskenes har i flere omganger bedt regjeringen om hjelp.

Varaordfører Bjørn Jensen reagerer på at fylkesmannen langt på veg avviser at de vil gi skjønnsmidler når kommunalministeren selv skisserer dette som løsning.

– Det er en fortvilt situasjon. Det er fortvilt at vi har en regjering og en fylkesmann som ikke forstår dette, sier Jensen.

Reinebringen, Moskenes kommune

Moskenes tiltrekker seg turister fra hele verden.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK