PST vil stramme inn droneregler

Politiets sikkerhetstjeneste ønsker å stramme kraftig inn reglene for bruk av droner. Bakgrunnen er en økning i ukjente droner som kretser rundt militære øvelser og anlegg.

Rein 2 militærøvelse Hæren

Tidligere i vinter ble det observert minst ti droner som filmet og fotograferte under militærøvelsen Rein 2, som er hærens største felt- og skarpskytingsøvelse.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren

Antall droneoperatører i Norge og utlandet har vokst kraftig de siste årene og Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret over risikoen de kan utgjøre for landets sikkerhet.

Blant annet skrev NRK tidligere i vinter at minst ti ukjente droner ble observert mens de overvåket en norsk militærøvelse. Dronene både fotograferte og filmet den militære øvingsaktiviteten.

PST har etterforsket hendelsen og ønsker nå en kraftig innstramming av reglene.

– Hovedårsaken til at vi ønsker å stramme inn reglene, er økt aktivitet ved ulike anlegg og under ulike aktiviteter som kan være interessante mål for fremmed etterretning, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste.

Vil begrense folks rett til å fly droner

Trond Hugubakken

Trond Hugubakken i PST sier det er et behov for å stramme inn dagens droneregler.

Foto: Thomas Fredriksen / SIOST/PST

I forbindelse med at Forsvarsdepartementet nå er ute med en høringsrunde for regelverket knyttet til dronebruk i Norge, har PST bedt om en endring av reglene.

– Dette er en ny problemstilling og det er derfor viktig å utvikle nye regler på dette området.

PST ber om at retten til å bruke droner, innskrenkes.

– Vi mener det er behov for å innskrenke muligheten folk har til å overvåke kritisk infrastruktur, militærøvelser og mål som kan være interessant for andre lands etterretning.

– Begrepet «kritisk infrastruktur» er jo svært bredt. Kan det ikke bli vanskelig for folk å bruke droner i det hele tatt med et slikt regelverk?

– Jo, det er en problemstilling som vi er inne på. Det vil jo også kunne være vanskelig å håndheve et nytt regelverk. Samtidig kan ikke det stå i veien for et nytt regelverk. Her blir det opp til lovgiver å vurdere hva man skal vektlegge.

Bransjeorganisasjon: – For vagt

I bransjeorganisasjonene for dronebrukere er man skeptisk til en innstramming av regelverket.

– Vi har lenge etterlyst en revisjon av reglene, men PSTs ønske om mer kontroll minner mer om restriksjoner for restriksjonenes skyld, sier leder i Norsk forening for ubemannet luftfartøy, Anders Martinsen.

Han viser til at PST blant annet begrunner sitt lovforslag med at det er vanskelig å vite hvem som bruker droner.

– Det er en teknologisk utfordring, men vi kan jo ikke stoppe folk i å bruke droner bare fordi vi ikke vet hvem de er. Så lenge luftfart og PSTs hensyn blir ivaretatt, kan vi ikke legge ned et generelt forbud mot bruk av droner, slik jeg oppfatter at dette er et forsøk på.

Martinsen mener lovverket må være mer spesifikt.

– Det bør konkretiseres hvem som skal ha rett til å nekte droneflyving og på hvilket grunnlag slik adgang skal nektes.

Drone

Bruken av droner har eksplodert de siste årene. Det skaper utfordringer for både etterretningstjenesten og norsk luftfart.

Foto: Henrik Bøe / NRK