Hopp til innhold

Politiet frykter e-sigaretter fører til mer cannabisbruk

Politiet i Bodø frykter at e-sigaretter kan gjøre det enklere for ungdom å starte med cannabis. – Det finnes ingen holdepunkter for at dette stemmer, sier rusforsker.

Lege holder e-sigaretter i hånda

– E-sigaretter kan være en inngangsportal for unge til å teste ut narkotiske stoffer, mener Bodø-politi.

Foto: Ola Helness / NRK

Etter flere bekymringsmeldinger om salg av narkotika blant elever, slo politiet til med aksjon på Bodø videregående skole. Minst 60 elever mistenkes for narkotikakriminalitet ved skolen, som er landets fjerde største.

Flere saker er fortsatt under behandling, opplyser politiet til NRK.

politi_waldemar

Kriminalsjef Knut Waldemar Solli sier at de i politiet ikke ser på dette som noen trend.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

I etterkant av aksjonen har politiet avholdt informasjonsmøter med foreldre til elever ved skolen, hvor de blant annet har sagt at e-sigaretter kan gjøre det enklere for ungdom å starte med narkotika.

– Vi ser at e-sigaretter kan være en inngang til å begynne å bruke hasj og marihuana. Det er en av flere ting vi er innom, som vi ber foreldre være oppmerksomme på.

– Vi har forsøkt å opplyse foreldre om situasjonen – hvordan den har vært og er, og også samtidig pekt på flere generelle ting vi ønsker at de skal være oppmerksomme på, sier kriminalsjef på Bodø politistasjon, Knut Waldemar Solli.

– Sjelden at man starter med hasj

Ifølge Solli ser ikke politiet på dette som noen trend.

– Vi fortsetter den jobben vi startet i vår. Det vi ser og de tilbakemeldingene vi får fra ungdom, er at det er svært sjelden at man starter med å røyke marihuana eller hasj, men at man gjerne har inhalert noe som inneholder røyk før.

– Da kan e-sigaretter eller vanlige sigaretter være en inngangsportal. I tillegg bør foreldre være oppmerksomme dersom elevene endrer adferd, forteller han.

bvgs

Bodø videregående skole er landets fjerde største.

Foto: Mette K. Vollan / NRK

– Finnes ikke grunnlag

Politiets utspill får rusforsker til å reagere.

Karl Erik Lund, seniorforsker innen rusmidler og tobakk hos Folkehelseinstituttet, sier at det per i dag ikke finnes noen forskning som støtter opp under teorien om at e-sigaretter gjør det lettere for ungdom å starte med narkotika.

Karl Erik Lund

Karl Erik Lund er seniorforsker innen rusmidler og tobakk hos Folkehelseinstituttet.

Foto: Folkehelseinstituttet

– Dette er først og fremst en bekymring som gjentas mange ganger og som dermed blir en sannhet som lever sitt eget liv. Her snakker vi om ungdom – som ofte er risikosøkere – som gjerne vil prøve veldig mye forskjellig, sier Lund.

Rusforskeren forklarer at det kan være slik at uansett om ungdommene bruker e-sigaretter først i tidsrekken, kunne det også tenkes at de likevel startet med narkotika.

– Vi har registreringer som sier at noen ungdommer bruker e-sigaretter for inntak av cannabisvarianter, men dette kan også være blant ungdom som uansett hadde brukt cannabis.

– Da vet man ikke om det er e-sigaretten som rekrutterer nye brukere, eller om det bare er en ny metode for dem som allerede bruker. Vi har ikke i vår forskning avdekket noen holdepunkter for å kunne si at det finnes noen overgang fra å starte med e-sigaretter til en «narkotika-karriere».