Minst 60 elever mistenkes for narkotikakriminalitet i Bodø

Politiet mener minst 60 navngitte elever kan være involvert i narkotikakriminalitet ved Bodø videregående skole. Så langt i år har politiet opprettet 85 straffesaker mot til sammen 36 personer knyttet til narkotikalovbrudd, trusler og vold ved skolen.

Bodø Videregående Skole

Så langt i år har politiet opprettet 85 straffesaker mot til sammen 36 elever. Dette er personer politiet mener knyttes til salg eller bruk av narkotika ved Bodø videregående skole. Majoriteten av disse er elever.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Høsten 2017 fikk vi flere bekymringsmeldinger knyttet til salg av narkotika blant elever. Da vi gikk dypere inn i problematikken oppdaget vi at utfordringene er større enn først antatt, forteller krimsjef i Bodø, Knut Waldemar Solli i en pressemelding.

Politiet i Bodø valgte derfor å gjøre ungdomskriminalitet til et prioritert satsingsområde i 2018. Satsingsområdet internt i politiet gikk under navnet «OP3L».

– Et voksende problem

– Konklusjonen av de innledende undersøkelsene var at Bodø videregående skole hadde et voksende problem med bruk og omsetning av narkotika, i tillegg til narkotikarelatert kriminalitet blant flere elever, sier Solli.

Knut Waldemar Solli arbeider som Krimsjef hos Bodø Politi

Knut Waldemar Solli, krimsjef ved politiet i Bodø.

Foto: Trine Jasmine Aaseth / NRK

Så langt i år har politiet opprettet 85 straffesaker mot til sammen 36 personer. Dette er personer politiet mener knyttes til salg eller bruk av narkotika ved Bodø videregående skole. Majoriteten av disse er elever.

– Målet til politiet har ikke vært å opprette flest mulig straffesaker, men å finne et riktig forebyggende tiltak for den enkelte, sier Solli.

De vanligste stoffene blant ungdommen er hasj og marihuana.

– Men totalt sett blant elevene på videregående ser vi at det er alle typer narkotika, med unntak av heroin, sier Solli.

– Terskelen for grov vold er lav

Politiet ser med bekymring på utviklingen i ungdomsmiljøene i byen.

– Vi har informasjon som tilsier at grupperinger er i konflikt med hverandre, og at dette kan relateres til narkotikaomsetning. Mellom disse grupperingene er terskelen for grov vold og trusler lav, og det er også uttalt fra enkelte, at man har et ønske om at miljøet skal bli tøffere. Dette mener vi er svært bekymringsfullt, forteller krimsjefen i Bodø.

Solli presiserer at lovbruddene kun gjelder et mindretall av skolens elever.

– Bodø videregående skole er landets fjerde største med cirka 1400 elever. Men likevel er minst 60 navngitte elever et betydelig tall, sier han til NRK.

Elevrådsleder: – Altfor høyt

– For min del er tallet altfor høyt. Politiet, skolen og elevene er ikke fornøyd med det som har skjedd, sier elevrådsleder Tobias Smith.

Tobias Smith

– Plutselig blir folk rusmisbrukere etter å ha begynt med hasj på skolen. Vi må ta tak i problemet med en gang før de blir skikkelig misbrukere, sier elevrådsleder Tobias Smith.

Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Han mener likevel at miljøet på skolen er bra og tror at flesteparten av elevene ikke har merket noe til narkotikaproblemene.

– Det er ikke sånn at man kan gå i kantina å si at der sitter de som bruker narkotika. Det vi har merket er at politiet var på skolen i høst og et par ganger på vårparten. Det er bra at de har vært synlige.

Fryktelig trist

Rektor ved Bodø videregående skole Nina Røvik sier det er bekymringsfullt at hele 60 elever har vært i politiets søkelys i forbindelse med omsetting og bruk av narkotika.

– Vi er veldig glad for at politiet har satt av ressurser til å gå inn dette. Jeg synes det er fryktelig trist, at ungdommer hos oss er knyttet til denne problematikken Det er ikke sånn vi skal ha det.

Rektor sier Bodø videregående er landets fjerde største skole og har 1470 elever. Hun mener at størrelsen på skolen kan være med på å forklare hvorfor omfanget av dette som har foregått, virker stort.

– Narkotikaproblematikk blant unge finnes i alle byer. Jeg tror også at ungdom sin holdning til rus har forandret seg. Før var det alkohol som var problematikken, i dag dreier det seg mer ulovlige rusmidler, sier Røvik.

Hun mener likevel at Bodø videregående er en trygg skole og at foreldre ikke har grunn til å være bekymret.

– Vi står mye bedre rustet nå enn tidligere. Vi har bedre oversikt og har satt ting i system slik at vi kan nå komme tidligere inn å følge opp hver enkelt elev.