PBL: – Lavere sykefravær i private barnehager

Sykefraværet i barnehagene ligger over snittet i arbeidslivet, men forskjellene mellom privat- og offentlig sektor øker. PBL tror det kan skyldes en øremerket bedriftshelsetjeneste rettet mot barnehagene som vet hvor skoen trykker.

Private barnehagers landsforbund i Bodø

Differansen mellom offentlig og privat er størst i Nordland, med en forskjell på 2,4 prosentpoeng, ifølge tall fra SSB.

Foto: Emil Indsetviken / NRK

Sykefraværet hos de kommunale barnehagene øker mer enn for de private. (se tabell)

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå gjort på oppdrag for Private Barnehagers Landsforbund.

Sykefraværet i barnehagesektoren har holdt seg på mellom åtte og ti prosent de siste syv årene, men er fremdeles størst i de offentlige barnehagene.

– Det er vanskelig å gi et klart svar på hvorfor sykefraværet er lavere i de private barnehagene. Det er nok en kombinasjon av mange faktorer som spiller inn, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Opprettet bedriftshelsetjeneste for barnehager

Selv om det er vanskelig å fastslå noen årsak, mener Iversen at innføringen av lovpålagt bedriftshelsetjeneste i 2010 kan være en del av forklaringen.

– De som jobber i PBL Bedriftshelsetjeneste er eksperter på private barnehager og hva som påvirker arbeidsmiljøet og sykefraværet i barnehagene. De vet hvor skoen trykker og hjelper barnehagene med dette viktige arbeidet hver eneste dag, sier Iversen.

Han sier at bedriftshelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for mange private barnehager, og at det kan være én av årsakene til at sykefraværet har gått ned i private barnehager.

– Men vi har ikke nok kunnskap om årsakene i dag og ønsker derfor at det skal forskes mer på dette området, sier Iversen til NRK.

I tabellen går det frem at i perioden 2010–2012 var sykefraværet høyere hos barnehagene i privat sektor, men etter andre kvartal 2012 har forskjellen økt i motsatt retning.

– Tror konkurranseutsetting kan gi forskjell

Sosiologiprofessor Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo har kommentert tallene fra PBL/SSB som tidligere er gjengitt på barnehage.no.

Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo

Arne Mastekaasa tror privat sektor naturlig vil være mer opptatt av sykefraværet med tanke på konkurransen-

Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

Han sier det er vanskelig å trekke frem en god forklaring på den økende forskjellen i sykefraværet henholdsvis i privat- og offentlig sektor i barnehagene.

– Det har vært en svak tendens i samme retning i arbeidslivet generelt, men hvorfor forskjellen er så mye større i barnehagene er vanskelig å si noe om, sier han til NRK.

Mastekaasa tenker seg at man i privat sektor sannsynligvis vil være mer opptatt av sykefravær med hensyn til konkurranseutsettingen, enn hva man er i det offentlige, og peker på dette som en mulig årsak.

Mener ikke konkurranse spiller inn

Marius Iversen i PBL mener sykefraværet er altfor høyt både i offentlige og private barnehager og det er noe de har nødt til å jobbe med.

– Alle barnehager er tjent med at de ansatte er friske og på jobb. Veldig mange av våre medlemsbarnehager har et stort fokus på dette, først og fremst av hensyn til barna, sier han.

Om sykefraværet er høyt over tid kan det gå ut over barna, tror Iversen. Han mener dét er den aller viktigste grunnen til å jobbe med å få sykefraværet ned.

hanneborr

– Hvis du har ledere som støtter de ansatte og ser den enkelte og dens kompetanse og får man også et bedre arbeidsmiljø, påpeker Hanne Børrestuen i KS.

Foto: KS

Spesialrådgiver Hanne Børrestuen i KS, Kommunesektorens organisasjon, mener sykefravær er en sammensatt problemstilling.

– Men en forklaring kan være sammensetningen av ansatte. At det er lavere gjennomsnittsalder i private barnehager enn de kommunale.

Hun peker også på ledernes ansvar, og hvordande de må legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

– Det handler om ledere som er tydelige og stiller krav til de ansatte, men samtidig vet hvordan man skal bruke de ansattes kompetanse og organiserer arbeidet slik at det skaper et mestringsklima, sier Børrestuen.

Sykefraværsprosent i barnehagenæringen

I alt

Offentlig sektor

Privat sektor

I alt

8.5

9

7.9

01 Østfold

8.4

9.1

7.9

02 Akershus

8.5

8.8

8.2

03 Oslo

8.2

9

7

04 Hedmark

8

8.9

6.7

05 Oppland

8.1

8.1

8.3

06 Buskerud

8.6

8.6

8.6

07 Vestfold

8.3

8.4

8.1

08 Telemark

8.3

8.5

8.2

09 Aust-Agder

8.3

8

8.6

10 Vest-Agder

8

9

7

11 Rogaland

8.1

9

7.1

12 Hordaland

9.2

10.2

8.6

14 Sogn og Fjordane

7.3

7.8

5.9

15 Møre og Romsdal

8.2

8.5

8

16 Sør-Trøndelag

9.1

9.6

8.1

17 Nord-Trøndelag

8.8

9.4

8.2

18 Nordland

9.5

10.7

8.3

19 Troms

9.1

9.2

9

20 Finnmark

10.2

10.1

10.3

Differansen mellom offentlig og privat er størst i Nordland, med en forskjell på 2,4 prosentpoeng. Kilde: SSB.