Ordfører blir beskyldt for å gjøre historiske planer om til valgkampstunt

Rapporten for det som blir omtalt som den viktigste saken i Bodøs historie blir lagt fram på fredag, men kun for invitererte gjester. – Både tragisk og komisk, tordner Rødt.

Ole Hjartøy, ordfører

Ordfører og leder av styringsgruppa, Ole Hjartøy (H) mener det er naturlig at utredningen legges fram fredag, og ikke i bystyret dagen før.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Valglogo

Fredag er en milepæl for flyplassprosjektet mange mener kan endre byens framtid. Med representanter fra regjeringa til stede, samt drøyt hundre inviterte gjester, får Avinor overlevert en rapport laget av landets fremste fagmiljøer.

Rapporten tar for seg to mulige løsninger for hvordan Bodø kan utvikles ved å flytte dagens flystripe, og er viktig for Avinor som skal drifte den framtidige flyplassen.

Svein Olsen, rødt

Svein Olsen i Rødt er selv invitert på fredag, men reagerer sterkt på at bystyret ikke får vite innholdet i planene om å flytte flystripa i Bodø først.

Foto: Bente H Johansen / NRK

I morgen, dagen før fremleggelsen, er det bystyremøte - uten at saken kommer opp der.

– Det er både tragisk og komisk. Bodø kommune er oppdragsgiver, og derfor burde selvsagt bystyret blitt orientert om rapporten torsdag. I stedet gjør ordfører det om til et valgkampstunt for Høyre, tordner Rødts gruppeleder Svein Olsen.

– Men du er jo blant de inviterte fredag. Er ikke det godt nok?

– Jeg hører samtidig at 100 andre gjester kommer, i tillegg til gruppelederne. Hvem er de som angivelig er viktigere enn bystyret, spør Olsen lakonisk.

Skjønner ikke problemet

Rødt vil nå ta opp saken på nettopp bystyremøtet torsdag. Men ordfører Ole Hjartøy, som også leder styringsgruppa, avviser at de holder de folkevalgte utenfor.

– Styringsgruppa er oppnevt av bystyret og er bredt sammensatt. Vi har invitert alle gruppelederne til fremleggelsen, og det blir behørig muligheter til å drøfte saken i bystyret i framtida.

– Men hvorfor kan dere ikke orientere bystyret når det er møte dagen før?

– Styringsgruppa er gitt mandatet av bystyret, og vi kan ikke offentliggjøre rapporten før den skal overleveres til oppdragsgiver (Avinor, journ. anm.). Jeg skjønner ikke problemstillinga, sier Høyre-ordføreren.

Kom med tilbakemeldinger

Etter det NRK erfarer er private interesseorganisasjoner allerede gjort kjent med deler av innholdet gjennom møter med aktører i styringsgruppa. Der har også enkelte kommet med tilbakemeldinger.

Blant dem bransjeorganisasjonen Norsk Eiendom, som hadde et styremøte i Bodø forrige uke.

Administrerende direktør Thor Olav Askjer mener det var naturlig at de da fikk en orientering om hva som skjer i byen.

– Vi fikk en presentasjon av planene for alternative plasseringer av flyplassen, men opplevde ikke at dette var en ekslusiv presentasjon for oss. De fikk noen velmente råd tilbake, men det var helt på generell basis, sier han til NRK.

– Forstår iveren etter å vite

Grete Kristoffersen

Utviklingsdirektør Grete Kristoffersen i Bodø kommune avviser at utenforstående har fått innsyn i planene.

Foto: Kent-Einar Myreng / NRK

Utviklingsdirektør i Bodø kommune, Grete Kristoffersen, påpeker at de har orientert mange aktører om prosjektet, og sier hun er glad for den store interessen.

NRK vet at flere bystyrepolitikere reagerer på prosessen, men Kristoffersen sier samtalene de har hatt med andre er uproblematiske.

– Så vidt jeg vet har vi kun orientert om at vi er igang med disse scenarioene som skal legges fram fredag. Ikke bare i det nevnte møtet, men overfor en hel rekke interessenter. Samtidig er det viktig for oss i administrasjonen at vi har en armlengdes avstand til denne utredningen.

– Så eksterne interesseorganisasjoner vet ikke mer enn politikerne i bystyret?

– Jeg forstår godt politikernes iver etter å få vite innholdet i utredningen, men ingen har fått vite noe mer enn andre om det som står der.

På siste dag av sin valgkampstart i Nordland fikk statsminister Erna Solberg et overblikk over flyplassprosjektet i Bodø. Bak spakene satt ordfører Ole Henrik Hjartøy. VIDEO: Alexander Kjønsø Karlsen, Avisa Nordland

På siste dag av sin valgkampstart i Nordland fikk statsminister Erna Solberg et overblikk over flyplassprosjektet i Bodø. Bak spakene i småflyet satt ordfører Ole Henrik Hjartøy. VIDEO: Alexander Kjønsø Karlsen, Avisa Nordland