Hopp til innhold

Optimisme i fiskerinæringen

Regjeringen ser ut til å forstå hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor, mener lederen i Finnmark fiskarlag, Roger Hansen.

Vinterfisket utenfor Øksnes

Vinterfisket er i gang, men næringen sliter med å få solgt fisken.

Foto: Trond Nilsen

- Signalene er positive. Nå skal man ikke selge skinnet før bjørnen er skutt, men jeg tror det er viktig å få frem at det er all mulig grunn til å være optimistisk, med tanke på hva regjeringen nå kommer med.

Det sier lederen i Finnmark fiskarlag, Roger Hansen. I går fikk fiskerinæringen klare signaler fra regeringen om at de blir tatt på alvor, da de var i møte med Statsminster Jens Stoltenberg.

For fiskerinæringen er dette svært gode nyheter, mener Hansen.

- Det er gledelig at vi får signaler både fra statsråden, finansministeren og Statsministeren om at de er klare over situasjonen, og at de ønsker å komme næringen i møte med tiltak.

Krise i næringen

Årets vintertorskefiske er preget av krise både på land og på vann med mange permiteringer og stille ligge for flåten.

Fiske- og Kystminister Helga Pedersen sier at de følger opp alle rådene de har fått fra Fiskerinæringen.

Fiskeri og kystminister Helga Pedersen

Fiskeri og kystminister Helga Pedersen.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

- Primærkravet fra fiskerinæringen har vært at vi får på plass garantiordninger mellom Innovasjon Norge og fiskesalgslagene. Det forventer jeg vil være på plass om kort tid, sier hun.

Vurderer eksportstøtte

En av de store utfordirngene som amn står ovenfor er eksport av norsk fisk. Fiskeri- og kystminster Pedersen er klar på at jobber med å få på plass løsninger for å bedre eksporten.

- Når det gjelder føringstilskudd og markedsføringsmidler, så er også det ting som vil være på plass om kort tid.

Næringsorganisasjonene, fiskeridepartementet og næringsdepartementet har diskutert saken, men en slik støtte er vanskeligere å få på plass, fordi Norge er avhengig av å følge internasjonale handelsregler.

- Dette er teknisk komplisert, fordi at vi må finne tiltak som ikke strider med internasjonalt regelverk. Da kan vi gjøre fiskerinæringen en bjørnetjeneste, sier Pedersen.