Hopp til innhold

Fiskerikrisa til statsministeren

Ei samla fiskerinæring skal rett over påske møte statsministeren og fiskeriministeren for å løse fiskerikrisa.

Helga Pedersen og Reidar Nilsen

PEDERSEN OG NILSEN:Over påske skal Reidar Nilsen møte fiskeriminister Helga Pedersen (Ap).

Foto: Anita Borkamo / NRK

Det er Norges Fiskarlag som har bedt om dette møtet, og bakgrunnen for møtet er omsetningskrisa i torskefisket.

LES OGSÅ: Vil ha fri pris på fisk

LES OGSÅ: Bråstopp i Lofotfisket

Kreativitet

- Uten kreative tiltak som kan få omsetningen i gang igjen, kan dette ende i en katastrofe for mange, sier leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen.

- Jeg har ved flere anledninger sagt til fiskeriministeren at det vi har opplevd før påske egentlig er småtterier i forhold til det vi kan oppleve etter påske.

Klippfisk

Flere mottak er stengt og det ligger rundt 40.000 tonn saltfisk på lager. Derfor foreslår Fiskarlaget ei ordning der klippfiskeksportørene kjøper opp saltfisken, tørker den og selger den ut som klippfisk som det ennå er marked for.

- Det kan de ikke gjøre for egen regning. De trenger både bidrag og garantier.

- Dette blir et av temaene, det andre er at vi ønsker en strukturordning der vi på nytt innfører driftsordninger slik at fiskerne kan spare penger på den måten. Nettopp at man kan ha færre båter på havet.

Samla næring

I vanskelige tider finner ofte folk sammen, og det er ei samlet fiskerinæring med representanter fra Fiskarlaget, Råfisklaget og Fiskeindustriens Landsforening som møter statsministeren og fiskeriministeren retter etter påske.

- Det er stor enighet hos fiskerne, det handler bare om å få med myndighetene, sier Nilsen til NRK.