Hopp til innhold

Omdiskutert grantre kan bli nytt fiskefôr

Sitkagran kan om få år erstatte soya fra Brasil i fiskefôr.

Lauvøya

Sitkagran langs kysten kan bli fiskefôr i fremtiden. Her fra Lauvøya i Nordland.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

CO₂ i atmosfæren
424 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima
Margareth Øverland ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet

Margareth Øverland ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet håper at sitkagran kan brukes i fremtidens laksefôr.

Foto: NMBU

Skogressursene våre kan bli fremtidens laksefôr, mener professor Margareth Øverland ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Det er foretatt flere vellykkede forsøk på å ta i bruk barskog som fôr til oppdrett av fisk.

I dag henter oppdrettsbransjen soyaproteiner fra Brasil. Det er ikke utenkelig at dette snart kan byttes ut med biomasse fra sitkagran fra skogen på for eksempel Helgeland, sier Øverland.

Et av hovedmålene til prosjektet vi jobber med, er å erstatte vår fôrimport med norske fôrvarer. Bruk av gran i fôrproduksjon er noe av det vi håper å få til for å nå den målsettingen.

– Store ressurser

Miljøvernsjef i Alstahaug kommune, Hans Løvmo

Landbrukssjef Hans Løvmo i Alstahaug.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Det er utfordringa med å skaffe nok fôr til en stadig voksende oppdrettsnæring som er utgangspunktet for forskninga som Øverland er i gang med. Så langt viser resultatene at det er fullt mulig å bruke den norske skogen til fôrproduksjon.

Landbrukssjef Hans Løvmo i Alstahaug mener skogbruket på Helgeland bør se mulighetene som dette prosjektet gir.

– I Nordland har vi store ressurser både til lands og til vanns. Spesielt Helgeland er et område hvor man bør se på nye anvendelsesmuligheter på skogsiden, sier han.

Løvmo forteller at mange langs kysten irriterer seg over sitkagrana i dag. Naturvernere mener grana ødelegger naturen.

– At sitkagran kan ende opp som fôr hos laks er utvilsomt et prosjekt som vekker oppsikt.

Sitkagran

Denne grana kan bli fiskefôr i fremtiden.

Foto: Bernt-Håvard Øyen

Stort potensial

Prosjektet går under navnet «Foods of Norway», og har så langt høstet stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Store industribedrifter og fôrprodusenter er med i prosjektet. Går alt etter planene kan fôr fra skogen tas i bruk om en ti års tid, mener professor Margareth Øverland.

Utbredelsen til lutz- og sitkagran

UTBREDT LANGS KYSTEN: Kommuner i Norge hvor sitkagran og lutzgran er plantet. Samlet utgjør arealet med sitkagran og lutzgran i Norge ca. 550 km2. Kart: Skog og landskap (via Artsdatabanken).

Foto: Artsdatabanken

– Vi jobber med gran, men det er mulig å bruke andre typer treslag også. Min hypotese er at laksen vil smake bedre med denne type fôr, sier hun.

Hun påpeker at man selvsagt må ta ut en hogst som er basert på bærekraftighet.

– Cirka halvparten av landarealet i Norge består av skog. Så potensialet er stort.

– Kan dette bli fôr til andre dyr enn laks også?

– Ja, det er snakk om at dette kan bli fôr til dyr på land også, avslutter Øverland.

Sitkagran
Nina Jensen er på Lauvøya på Helgeland, hvor over 92.000 sitkagran ble plantet ut på 1960-tallet. – Stedet burde i stedet hete granøya, og det er inni granskauen trist, sier Jensen.