Hopp til innhold

Mener skattegrepet kan forverre kraftkrisa – aktører må ut med milliarder i skatt

Regjeringen øker skatter og avgifter for vann- og vindkraft. Energikonsernet Lyse sier de vil miste hele overskuddet – og at kommuner vil tape milliardinntekter.

Zakariasdammen i Tafjord

Grepene fra regjeringen gir økte skatter og avgifter til vann- og vindkraftselskaper. Bildet er fra Zakariasdammen i Tafjord.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Onsdag formiddag presenterte regjeringen ny skatt på havbruk og vindkraft.

De øker også skattesatsen for vannkraft og innfører en ekstraordinær avgift på vann- og vindkraft.

Allerede er det kommet flere kraftige reaksjoner fra oppdrettsnæringa.

Men det er ikke bare de som reagerer.

Administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien, sier den norske kraftsituasjonen kan bli enda mer urolig.

– Skattegrepene regjeringen presenterer i dag kan føre til en dypere og lengre kraftkrise.

Det sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Han mener det er helt feil av regjeringen å ut mer penger av kraftselskapene. Han mener dette heller kunne vært investert i fornybar energi.

Les også Grunnrenteskatten: – En trist dag for kysten

Line Ellingsen fra Ellingsen Seafood

Store konsekvenser

NHO-direktør Ole Erik Almlid mener også at de nye grepene kan være ødeleggende.

I verste fall føre til mindre investeringsvilje.

– Og dette skjer i en tid der vi trenger flere slike investeringer, sa Almlid til NRK tidligere onsdag formiddag.

Konsernsjefen i Lyse, Eimund Nygaard, sier allerede nå at beskatningen kan få store konsekvenser.

Eimund Nygaard

Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse, sier de nye avgiftene kan gå utover nye investeringer for kraftselskapet.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Kraftkonsernet har planer om å gjøre større oppgraderinger av eksisterende kraftverk.

Nå må de vurdere lønnsomheten i prosjektene på ny.

Dette er en massiv overføring av verdier fra kommune til stat. Det er en høyere beskatning av midler som i dag har gått til kommunene. Det betyr at når Lyse må betale massivt mye mer i skatt.

På lang og kort sikt vil dette være midler som overføres fra kommune til staten.

Les også Vil hente 33 milliarder kroner ekstra fra kraft og laks

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under onsdagens pressekonferanse på Blaafarveværket.

Veldig overraskende

Varaordfører Pål Morten Borgli i kraftkommunen Sandnes mener staten nå frarøver lokalsamfunnet inntekter.

Kommunen lå an til å tjene 250 millioner kroner på konsesjonskraft i år.

Det er veldig overraskende at de går løs på kraftprodusentene og eierkommunene som huser dem. Det er trist. Det går utover viktige investeringer på fornybarkraft, sier Frp-politikeren.

Pål Morten Borgli

Pål Morten Borgli (Frp) er varaordfører i kraftkommunen Sandnes. Han er også leder av bedriftsforsamlingen i energikonsernet Lyse.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Energikonsernet Lyse opplyser til NRK at de vil miste hele overskuddet hvis regjeringens økte skatter for vannkraften blir gjennomført.

Vi kommer til å måtte betale 3,2 milliarder kroner mer i skatt på grunn av økningen i grunnrentebeskatningen, sier konsernsjef Nygaard.

Dette vil føre til at de 14 eierkommunene i Lyse vil gå glipp av 2,5 milliarder kroner i utbytte neste år. Lyse må også gå igjennom alle investeringer de har planlagt. Også opprustningen av kraftverket Røldal-Suldal.

Les også Vil hente 33 milliarder kroner ekstra fra kraft og laks

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under onsdagens pressekonferanse på Blaafarveværket.

Helt feil prioritering

Knut Kroepelien i Energi Norge sier fornybarnæringen allerede har et høyt skattetrykk.

Spesielt vannkraften treffes hardt av dagens forslag. Regjeringen estimerer at det vil medføre en samlet marginalskatt på 90 prosent.

Han legger til:

Næringen frykter at flere vannkraftprodusenter vil ende opp med en effektiv skattesats over 100 prosent.

Knut Kroepelien

Knut Kroepelien i Energi Norge frykter at kraftkrisa kan forverres etter skattegrepene fra regjeringen.

Foto: Caroline Roka / Energi Norge

Han mener det heller burde vært fokusert på å legge til rette for å bygge mer ren kraft.

Spesielt siden vi ligger an til at kraftoverskuddet vil forsvinne i løpet av få år.

– Da er det helt feil prioritering av regjeringen å hente inn disse midlene til andre formål.

Kroepelien presiserer at de er glade for at regjeringen også tar grep for å legge til rette for bedre fastprisavtaler.

Les også Strømprisen har økt med over 2000 prosent: – Vi har vært bedøvet

Strømprisen i Sør-Norge blir mer påvirket av prisene i Tyskland og England, fordi det er lettere å overføre strøm fra disse landene enn fra Nord-Norge.

Vil ikke svekke mulighetene

Energipolitisk talsperson for Senterpartiet, Ole André Myhrvold argumenterer for at regjeringens grep ikke kommer til å gå hardt utover kraftselskapene.

− Ingen kraftprodusenter i Norge legger en strømpris over 70 øre per kilowattime til grunn når de skal bygge ny kraft eller oppgradere eller utvide eksisterende produksjon.

Derfor kommer heller ikke disse endringene til å svekke mulighetene for investeringer i fornybar energi, sier han til NRK.

Ole André Myhrvold

Energipolitisk talsperson for Senterpartiet, Ole André Myhrvold.

Foto: Stortinget / Stortinget

Myhrvold sier kraftproduksjon i Norge bør ha et sunt overskudd.

– Men det er i hovedsak infrastruktur for å gi folk og næringsliv rimelig kraft. Nå tar vi politiske grep for å sikre forutsigbare fastprisavtaler til næringslivet til akseptable priser i et marked der kraftprisen det siste året har vært for høy.

At Energi Norge stiller seg bak regjeringens modell for fastprisavtaler er et godt tegn for norske forbrukere og norsk næringsliv som står i en krevende strømsituasjon.

Les også Kan ha tapt flere titalls millioner på strømtabbe: – Det er krise for kommunen

Svartisen, Engenbreen og Brestua i Meløy.

Vil legge til rette for storstilt oppgradering

Et annet moment Myhrvold peker på er hvordan utenlandske aktører må bidra med mer til Norge.

− Regjeringens grep gjør at vindkraftbransjen som i stor grad er eid av utenlandske aktører nå må bidra tilbake til lokalsamfunn og fellesskap. Det er bra for samfunnsutviklinga i Norge, forklarer han.

Sp-politikeren sier også at Energi Norge ikke trenger å bekymre seg for regjeringens investeringsvilje.

Regjeringen legger til rette for storstilt oppgradering av eksisterende vannkraftverk, småkraft og havvind, sier Myhrvold.

Storheia, august 2022

Ole André Myhrvold i Senterpartiet sier regjeringen vil legge til rette for storstilt oppgradering av eksempelvis havvind.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Tor Reier Lilleholt, strømanalytiker i Volue Insight, tror avgiftene kan føre til færre nye investeringer.

– Ja, det tror jeg fordi vannkraften har vært den eneste ressursen som allerede har en grunnrenteskatt. Det har vært en konkurransevridende faktor i investeringer allerede. Inntektsgrunnlaget vil bli mindre.

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight

Strømanalytiker Tor Reier Lilleholt sier et mindre inntektsgrunnlag kan gå utover investeringsviljen.

– Vil man se en mer dreining mot andre kraftkilder som følge av dette?

– Nei, det tror jeg ikke. Historien har vist at hvis noen tjener penger, så kommer staten med skattlegging. Vind har for eksempel vært forskånet i en investeringsfase, men når inntektene blir høye også hos dem, da kommer trolig skattene og avgiftene. Det er typisk sånn det skjer.