NRK Meny
Normal

Bodø får ny vei og bru til over 600 millioner

Finaniseringa av ny bru på Bodøs eneste infrarts-åre Riksvei 80 ble vedtatt i statsråd i dag klokken 11.

Tverkandsbrua

Veg og bruprosjeket gjør veien mellom Bodø og Fauske to kilometer kortere og kommer til å koste 629 millioner kroner.

Foto: Statens Vegvesen

– Ny riksveg 80 mellom Løding og Vikan gir trafikantene tryggere vei, med bedre standard og kortere reisetid. Utbygginga fører også til at det blir samanhangende gang- og sykkelveg mellom Tverlandet og Bodø sentrum. Anleggsarbeidet kan starte i sommer. Jeg håper at den nye vegen kan åpnes for trafikk i slutten av 2013, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

To kilometer kortere

Tverlandsbrua
Foto: Statens vegvesen

Veg og bruprosjeket gjør veien mellom Bodø og Fauske to kilometer kortere og kommer til å koste 629 millioner kroner.

Brua får fire felt og midtrekkverk, mens det blir tofelts veg på begge sider av Hopsfjorden. Løsningen med fire felt på brua har sammenheng med at trafikken er forventet å veksa vesentlig i løpet av levetida til brua.

Bompengefiansieres

Veien skal betales med bompenger og penger fra staten. Totalt skal 2,1 kilometer vei og 2,8 kilometer gang og sykkelvei bygges. Den nye brua over Hopen bidrer også til at den gamele rasfarlige streningen inn mot gamle hopen bru blir borte.

Ny provisorisk Hopen-bru

PROVISORISK BRU: Veg og bruprosjeket vil korte ned veien mellom Bodø og Fauske med to kilometer og koste omlag 630 millioner kroner. Veien skal betales med penger fra staten og bompenger.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK