- Start veiutbygging nå

Maskinentreprenørene vil rammes ekstra hardt av fiinanskrisa. - Sett igang offentlige veiprosjekter nå, mener Frp.

Veianlegg

LEDIGE HENDER: Maskinentreprenørenes landsforbund har i sin høring til Finanskomiteen signalisert at de vil ha 30 prosent ledig kapasitet innen tre måneder.

Foto: Rainer Prang / NRK

Som tiltak for å bremse bråstoppen i anleggsbransjen og den kommende arbeidsledigheten foreslår Frp å starte opp prosjekter i bygg- og anleggssektoren.

- Maskinentreprenørenes landsforbund har i sin høring til Finanskomiteen signalisert at de vil ha 30 prosent ledig kapasitet innen tre måneder. Innen seks måneder vil den ledige kapasiteten være oppe i 50 prosent, for å stige til 80 prosent innen et år. Derfor haster det å sette inn tiltak, sier stortingsrepresentant Kenneth Svendsen (Frp).

Partiets løsning på den kommende krisen er mer veiutbygging.

Ny Hopen-bru

Kenneth Svendsen

BYGG VEIER: Stortingsprepresentant Kenneth Svendsen frykter for økt ledighet blant veibyggerne.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Mest haster det imidlertid med å få bygget en ny, permanent Hopen-bru på riksvei 80 utenfor Bodø.

- Idag har vi fått bekreftet at det skal bygges ei midlertidig Hopen-bro på riksvei 80 utenfor Bodø ved siden av den gamle. Det er svært overraskende, mener Frp-politikeren.

- Den gamle brua er i ferd med å ramle sammen, og det haster med å komme igang med ny, permanent bru, isteden for å komme med nødløsninger, sier Svendsen.

- Hender i arbeid

Stortingspolitikeren mener at det må være bedre å sette folk i arbeid isteden for at de skal motta dagpenger fra staten.

- Nordland er et stort anleggsfylke, og rammes derfor ekstra hardt av finanskrisa. Derfor må det iverksettes tiltak raskt. Den kortsiktige virkningen er at vi får folk ut i arbeid. Den langsiktige virkningen er at næringslivet kommer bedre ut på lang sikt, med bedre transportmuligheter ut av landsdelen, mener Kenneth Svendsen.

Nå tar han saken opp i fiorbindelse med behandlingen av statsbudsjettet.

Bråstopp

Statistisk sentralbyrås (SSBs) konjunkturbarometer måler temperaturen på norsk økonomi, og resultatet signaliserer et konjunkturskifte. Barometeret viser at det er en utflating av samlet produksjonsvolum, som svake resultater i bransjer som leverer til bygg- og anleggssektoren bidrar til, skriver SSB. Sammensatt konjunkturindikator for industrien beregnes til minus seks i tredje kvartal, fra to i foregående kvartal.

Ifølge SSB melder produsenter av innsatsvarer som trevareindustri, treforedling, kjemisk industri og metallindustri om nedgang i produksjonsvolum og sysselsetting, men resultatene spriker bransjene imellom. Aller hardest rammet er trevare- og mineralproduktindustrien, bråstoppen i bygg- og anleggssektoren er trolig årsaken til det, skriver SSB.

- Det er flere prosjekter i Nordland som det er åpentbart behov for, eksempelvis Saltenpakke 2, E6 fra fylkesgrensa til Mosjøen, Mosjøen-Korgfjell-tunnelen, Dunderlandsdalen og Narvik-Bjerkvik, sier Svendsen.