Hopp til innhold

Nå får du en strømregning du ikke har sett før

Første faktura med ny nettleiemodell ramler inn i postkassene til norske forbrukere i disse dager. Dette er nytt.

Eksempelfaktura.

Fakturaen du får for strømforbruk i disse dager har noen nye punkter, og som vi skal forsøke å forklare i saken. Akkurat dette eksemplet er fra Fjordkraft.

Foto: skjermdump

Noen har fått den allerede.

Noen får den tilsendt ganske snart.

I alle fall: Strømregninga som ramler i posten i disse dager, er litt annerledes enn den du har fått før.

Hege Villumstad er seksjonsleder for kundeservice i Arva. De jobber med å få sendt ut fakturaene til strømkunder i Nordland og Troms i disse dager. Hun forklarer:

Hege Villumstad er seksjonsleder for kundeservice i Arva.

Hege Villumstad er seksjonsleder for kundeservice i Arva.

Foto: privat

– Før var det samme fastbeløp om du bodde i en liten strømeffektiv leilighet eller i en stor enebolig. Nå vil de som bor i en større enebolig og som kanskje også har elbillading, betale et større fastbeløp. Fordi de bruker mer samtidig strøm. Slik er i hovedtrekk den nye modellen.

Mange vil altså oppleve å få en høyere nettleie med den nye modellen.

Kort og godt fordi de som belaster strømnettet mest også må betale mer.

– Resultatet er en mer rettferdig omfordeling, sier Villumstad.

Ok, så dette høres vel og bra ut. Men hva konkret er annerledes på fakturaen som ramler i postkassa di fysisk eller digitalt i disse dager?

Nytt trappesystem

For å forklare nærmere tar vi utgangspunkt i et konkret eksempel.

Jon V. Eikeland er kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft. Han har vært så raus at han har delt sin egen strømregning med NRK.

– Det er en del hvor det står strøm, og det er en del hvor det står nettleie, forklarer han.

Noen strømleverandører, som Fjordkraft, samler strøm og nettleie på en faktura.

Andre strømleverandører fakturerer bare strøm. Slik at kunden da får en egen faktura med nettleie fra sin lokale netteier.

Det er under punktet for «nettleie», eventuelt på fakturaen du mottar direkte fra det lokale nettselskapet ditt, du vil se at det har dukket opp noen nye punkter.

Det første du kan se etter, er der det står «Kapasitet». Dette punktet er nytt av året og baserer seg på effekt-trappen.

kapasitetsleddet

Her ser vi fakturaen til Eikeland.

Foto: skjermdump

Effekt-trappen viser til det trappetrinnet du havner på når nettleien beregnes.

Trinnet bestemmes ut fra såkalte effekttopper i måneden før.

Altså: De timene eller toppene med høyest forbruk i forrige måned.

Hvor mange topper som skal brukes er opp til nettselskapene, men flere har signalisert at de vil bruke tre topper, ifølge Huseiernes Landsforbund.

Jon Vaag Eikeland

Jon V. Eikeland er kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft.

Foto: Fjordkraft

Med andre ord blir man ikke straffet hardt om man er litt uheldig og bruker masse strøm én enkelt time.

Det er altså mulig å «hente seg inn», fordi det er snittet av effekttoppene måneden før som avgjør hvor på stigen du havner.

– Jeg har gledelig nok ikke brukt så mye strøm samtidig, og får en relativt lav avgift der, forteller Eikeland i Fjordkraft om fakturaen sin.

De timene (eller gangene) du brukte mest strøm gir utgangspunkt for utregning av det som omtales som kapasitetsledd. Derfor står det «kapasitet» i fakturaen.

Så kapasitetsleddet baserer seg på hvor mye strøm du har brukt samtidig. Men her er det også verdt å merke seg at trappen ikke ser lik ut hos alle selskapene.

Huseierne har gjort en sammenligning mellom de største nettselskapene i Norge:

  • Ser vi på eksempelvis Elvia, vil første trappetrinn utgjøre 125 kroner.
  • Så er det 75 kroner opp til trappetrinn to.
  • Og 125 kroner opp til trappetrinn tre.

Havner du på trappetrinn fire må du ut med 450 kroner, og 575 kroner på trappetrinn fem. Andre selskap har andre beløp.

Energileddet da, hva er det?

Ok – så tilbake til fakturaen til Eikeland. Hva mer er det å si?

Jo – også de to neste punktene på fakturaen er relatert til den nye modellen.

Vi ser at det står «Energiledd dag» og «Energiledd natt/helg».

Det vi ser her er at det er litt rimeligere nettleie for forbruket på nattetid og helg, kontra dag.

I eksemplet henholdsvis 19,39 øre om natt og 29,39 om dag (Eikeland bor i Bergen).

energiledd

Fakturaen inneholder også doble linjer for forbruksavgift og avgift til Enova. Det skyldes at nettselskapet har to ulike energiledd for hhv. dag og natt.

Foto: skjermdump

– Jeg hadde en ganske lik fordeling, der jeg nesten har brukt like mye strøm om dagen som om natten. Men der nattestrømmen er litt rimeligere.

Så med andre ord: Energileddet er delen nettleien som bare avhenger av hvor mange kilowattimer du bruker. Her er det nye at tid på døgnet spiller inn.

For det man fant ut da man diskuterte modellen, er at minst halve nettleien skal baseres på hvor mye strøm du bruker, ifølge Huseierne.

De skriver:

«Med den nye modellen kan forbrukerne altså være trygge på at det fortsatt vil lønne seg å spare på strømmen, men samtidig vil man også kunne spare litt mer på nettleien hvis man for eksempel lader elbilen sin med lav effekt om natten».

Det er billigere å bruke strøm om natten, fordi det da er mer ledig kapasitet i nettet. Ved å flytte mer av forbruket til natten, får man en jevnere fordeling gjennom døgnet.

Det er i alle fall noe av tanken bak.

Spleiselag

Til slutt i fakturaen til Eikeland ser vi også hvordan strømstøtten har slått inn. Denne administreres av nettselskapene.

– Strømstøtten vi får fra staten trekkes av på nettleien.

I og med at Fjordkraft har både strømdelen og nettleiedelen på samme faktura, vises det slik i dette eksemplet. Andre kan som sagt få strøm og nett på ulike fakturaer.

Merk dog at linjen for strømstøtte ikke vil finnes på fakturaer til kunder i Nord-Norge, fordi prisene her ikke har oversteget snittet på 70 øre/kWh.

Resten av fakturaen inneholder mer eller mindre kjente begreper.

Er du positiv til den nye modellen?

Hensikten med å fordele strømforbruket bedre utover døgnet er å redusere behovet for å bygge masse nytt nett.

Nettleia er et spleiselag hvor alle som er koblet til nettet er med på å betale for drift, vedlikehold og investeringer, forklarer Villumstad i Arva.

Et jevnere strømforbruk vil redusere belastningen på nettet.

Slik unngås det at forbruket overstiger kapasiteten.

Når behovet for mer kraft øker, så vil vi klare å holde nettleien så lav som mulig.

Mer om ny nettleiemodell finner du hos selskapene, for eksempel Arva.