Hopp til innhold

Har ikke identifisert flere russiske fly siden den kalde krigen

Forrige gang norske jagerfly identifiserte så mange russiske militære fly langs norskekysten var i 1991.

Russisk fly høsten 2018

Et av de russiske flyene som er fotografert av norske F16-fly høsten 2018.

Foto: Forsvaret

Når ukjente fly er i nærheten av norsk luftrom, rykker jagerfly fra Bodø ut for å identifisere dem. Og 2018 ble mer travelt enn på mange år.

I løpet av fjoråret ble det identifisert 100 russiske fly etter 57 utrykninger. Det er det høyeste antall identifiseringer siden 1991.

– Vi ser en økning fra 2017 til 2018, både i antall utrykninger og antall identifiseringer. Vi ser en klar sammenheng mellom det og øvelsen «Trident Juncture» som fant sted i høst, sier nestkommanderende Lars Christian Aamodt ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Økt aktivitet

 Lars Christian Aamodt

Generalmajor Lars Christian Aamodt er nestkommanderende ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Foto: Forsvaret

100 identifiseringer er betydelig mer enn på andre halvdel av 90-tallet, men langt færre enn under den kalde krigen.

Midt på 1980-tallet var Forsvaret oppe i 500–600 identifiseringer årlig. Dette sank drastisk ved oppløsningen av Sovjetunionen. I 1991 ble det identifisert 102 fly og rundt årtusenskiftet lå antall identifiseringer på 3–5 fly årlig.

Aamodt mener det ikke er unaturlig at man nå ser en økning.

– Vi har økt aktivitet i Norge, og Russland ønsker å følge med på det som skjer. Da øker de sin aktivitet sørover og sine flyginger langs norskekysten i internasjonalt luftrom.

Nabo og Nato

Julie Wilhelmsen.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen mener mistilliten mellom Nato og Russland er stor.

Foto: Christopher Olssøn

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt mener tallene tegner et tydelig bilde av hvordan samarbeidsklimaet er på grensen mellom øst og vest.

– Dette er en helt konkret indikator på at relasjonen mellom Russland og Nato er blitt veldig spent. Spesielt siden krisen i Ukraina.

Hun mener Norge i stadig større grad blir sett på som Nato-medlem i russiske øyne og ikke bare en nabo de samarbeider godt med.

Både høstens Nato-øvelse og soldater fra USA som har vært stasjonert i Norge forsterker dette.

Russland ser på Norge som Nato i nord og tolker det Norge anser som små skritt for å styrke det norske forsvaret, som en slags offensiv.

Har kommet med reaksjoner

Hvordan 2019 blir avhenger ifølge Wilhelmsen mye av hvordan klimaet mellom Russland og Nato utvikler seg.

– Nå er relasjonene dårlig og det er stor mistillit på begge sider. Det er lite vilje til å akseptere den andres påstand om at det man holder på med er defensiv virksomhet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier den russiske flyaktiviteten er uproblematisk for norske myndigheter.

Foto: Philip Johannesborg / NRK

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener den russiske flyaktiviteten isolert sett er uproblematisk, men sier de har kommet med reaksjoner overfor Russland i løpet av 2018.

– Vi registrerer at russisk militær aktivitet på russisk territorium har gitt seg utslag i GPS-jamming i nord. Slike ting reagerer vi på og gir beskjed om at ikke er akseptabelt. Måten de har øvd på enkelte flybevegelser har vi karakterisert som provoserende. Men ser vi stort på det, er det vi ser normal militær aktivitet.

– Det som ville vært en provokasjon er om de hadde brutt noen grenselinje, men det har vi ikke sett. Dette er ikke snakk om avskjæringer, men vi går på vingene for å identifisere. Det er ikke provoserende, men rutine, sier Bakke-Jensen.

QRA-statistikk

År

Scrambles/utrykninger

Identifiseringer

2006

13

14

2007

47

88

2008

32

87

2009

38

77

2010

36

37

2011

34

48

2012

41

71

2013

41

58

2014

49

74

2015

30

51

2016

20

38

2017

37

59

2018

57

100

Ekspander/minimer faktaboks