Nye overvåkningsfly kan fases inn andre steder enn Evenes

Nå ser Forsvaret på alternativer til Evenes for å fase inn Norges nye overvåkingsfly. – Andøya er det eneste fornuftige valget, sier avtroppende ordfører.

P-8 Poseidon fra US Navy på Andøya flystasjon.

Et P-8 Poseidon fra US Navy avbildet på Andøya flystasjon.

Foto: Daniel Kalinikov / Forsvaret / Daniel Kalinikov Daniel Kaliniko

Om få år skal Evenes lufthavn huse både norske jagerfly og de maritime overvåkningsflyene som heter P8.

Oppstart på bygging av hangaren som skal huse overvåklingsflyene skal etter dagens plan starte sommeren 2020. Flyene skal ankomme Norge første kvartal 2022.

Men kanskje må flyene fases inn på en helt annen flystasjon enn Evenes.

Det bekrefter Forsvarsdepartementet overfor NRK.

– Forsvaret vurderer for tiden hvor P-8-flyene skal plasseres inntil hangaren på Evenes er ferdig. Forsvaret utreder flere alternativer, både innenlands og utenlands, opplyser seniorrådgiver Lisa Nordøen i Forsvarsdepartementet.

Forventer at Andøya blir brukt

Jonni Solsvik, ordfører Andøy

Jonni Solsvik, avtroppende ordfører i Andøy, er klar på hva han mener.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Ifølge Bladet Vesterålen jobbes det med tre konkrete alternativer: Andøya, Bodø og Gardermoen. Det stemmer overens med NRKs opplysninger.

Ordfører Ida Pinnerød i Bodø sier til NRK at de ikke har mottatt noen henvendelse fra Forsvaret på dette.

Men avtroppende ordfører Jonni Solsvik (H) i Andøy har en klar forventning om at flybasen på Andøya blir benyttet:

– Realiteten er at Andøya flystasjon er den eneste operative flybasen i Nato sitt område som er spesielt designa for maritime overvåkingsfly.

Ser på ulike alternativer

Lisa Nordøen i Forsvarsdepartementet sier det pågår et arbeid med å vurdere ulike alternativer.

– På nåværende tidspunkt er det ikke naturlig å gå nærmere inn på alternativene, sier hun.

– Blir man ikke ferdig og kan fase inn flyene på Evenes, så er det Andøya som er det eneste alternativet, konstaterer Solsvik.

Dialogen om utbyggingen på Evenes gjennomføres i dialog med Avinor og Forsvarsbygg.

La fram nye råd

Tirsdag la for øvrig forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram sitt fagmilitære råd.

I rådet tar Bruun-Hanssen til orde for å beholde inntil fire flystasjoner som reservebaser: Andøya, Bodø, Værnes og Sola.

Senterpartiet vil nå ha full omkamp om flystasjonen, som ble vedtatt nedlagt i 2016 trass i voldsomme protester lokalt.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) mener forsvarssjefens råd stiller nedleggelsen i et underlig lys.

– Jeg er helt sikker på at det var en gal beslutning å legge ned Andøya, fastholder han.

Nå kan i alle fall Andøya få forlenget levetid som følge av at ting ikke blir ferdig på Evenes tidsnok.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen intervjuet av reporter Louise Thommessen på sitt kontor i Oslo.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen presenterte sitt fagmilitære råd for regjeringen tirsdag.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK