Hopp til innhold

Norges mest moderne sildoljefabrikk brukes som konsertlokale – nå kan den bli fredet

Riksantikvaren vil frede en flybase, et fiskevær og en fabrikk som i sin tid var landets mest moderne sildoljefabrikker.

Neptun sildoljefabrikk i Hadsel

Neptun sildoljefabrikk er det eneste som finnes på Svinøya, tvers over havneinnløpet til Melbu i Hadsel. Nå vil Riksantikvaren frede fabrikken.

Foto: Ulf I. Gustafsson / Riksantikvaren

I disse dager pågår det tre store saker om fredning i Nordland. En i Henningsvær, en i Hadsel og en i Bodø.

Fredning av flybasen «Anlegg 96» ved Bodø Flystasjon har startet. Det har Riksantikvaren sendt ut melding om.

– Det vurderes som et militærhistorisk anlegg av nasjonal verdi. Og det er viktig å bevare dette for senere tid, skriver seksjonssjef Sigrid Murud til NRK.

På grunn av sin nærhet til Sovjetunionen var dette i 1960- og 70-årene en av de viktigste militærbasene i hele Vest-Europa.

Anlegg 96 i Bodø, atomsikker fjellhangar fra den kalde krigen

Dovregubbens hall: Det er enorme dimensjoner over Anlegg 96. Det tidligere topphemmelige fjellanlegget kunne romme over 25 jagerfly. I dag bruker Flymuseet den ene hangaren som lager for gamle krigsfly.

Foto: Ola Helness / NRK

Det tidligere topp hemmelige anlegget i fjellet kunne romme over 25 jagerfly. I dag bruker Flymuseet den ene hangaren som lager for gamle krigsfly.

Anlegget forteller om den militære trusselen under den kalde krigen. Dette har preget moderne norsk historie i stor grad.

Arbeidet med fredningen av flybasen skjer i dialog med Forsvarsbygg og andre berørte parter.

Landets mest moderne sildoljefabrikk

På samme tid er prosessen for å frede Neptun sildoljefabrikk på Melbu i Hadsel også startet.

Fabrikken ligger på Svinøya, på sørsiden av Hadseløya i Hadsel kommune. Den delen av anlegget som ønskes fredet er satt sammen av et produksjons- og tankanlegg. Og i tillegg en kai og et administrasjonsbygg.

Teatersal Neptun siljdoljefabrikk

De gamle råstofftankene på Neptun sildoljefabrikk blir i dag brukt til konserter og andre kulturarrangementer.

Foto: Ulf I. Gustafsson / Riksantikvaren

Grunnen til at Riksantikvaren vil bevare fabrikken er for å sikre en sterk representant for den industrielle fiskerinæringen. Men også foredlingen av fisk fra den siste delen av 1800-tallet og utover 1900-tallet.

Neptun var Norges mest moderne sildeoljefabrikk da den ble etablert i 1910. I dag huser den Norsk fiskeriindustrimuseum. De holder til i de gamle lokalene hvor sildoljen ble laget.

Riksantikvaren vil bevare fabrikken som en del av programmet for å bevare tekniske og industrielle kulturminner.

Neptun sildoljefabrikk 1912

Neptun sildoljefabrikk, her fra 1912, to år etter den ble etablert.

Foto: Museum Nord

Formell oppstart

Fylkets tredje prosess foregår i Henningsvær. Der ble prosessen formelt startet i mai. Først etter at Nordland fylkesting ga sin støtte til Riksantikvaren i april.

Neste steg i prosessen der er at det skal utarbeides et forslag. Dette blir så sendt på høring. Og til slutt skal kommunestyret i Vågan ta stilling til saken i 2021.

Riksantikvaren mener en fredning av Henningsvær vil være positivt for innbyggere. I tillegg vil det være viktig for utviklinga av samfunnet.

På den andre siden er de fastboende usikre på hva en slik fredning vil bety.

De er skeptiske til å ikke kunne bestemme fullt over egen bolig.

Fiskeværet Henningsvær i Lofoten

Henningsvær har en lang historie, men først på 1700-tallet begynte innbyggertallet å vokse. På 1950-tallet blomstret Henningsvær under rekordstore torskefangster. I perioder oppholdt mer enn 6000 fiskere fra hele landet seg i det lille været.

Foto: John Inge Johansen / NRK