Hopp til innhold

Muhammed (34) har sittet ti måneder i fengselskø på feil grunnlag

Syriske Muhammed har sittet i fengselskø siden i sommer fordi han brukte falsk ID for å flykte til Norge. Retten har nå vurdert saken på nytt. Muhammed ble uskyldig dømt.

Syriske Muhammed har sittet i fengselskø i Bodø i ti måneder

Det er ingen som vet nøyaktig hvor mange flyktninger Norge har feilaktig dømt for falsk ID. Muhammed er den første flyktningen som er dømt for ID-juks som har fått saken gjenåpnet og blitt frikjent.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Leder i Gjenopptakelseskommisjonen Helen Sæter

Leder i Gjenopptakelseskommisjonen, Helen Sæter.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

I fjor sommer gjorde Høyesterett det klart at flyktninger som bruker falsk ID ikke skal straffes hvis de innrømmer forfalskningen og søker asyl så fort de kan, men fengslingen av slike flyktninger fortsatte.

Etter at NRK omtalte saken ble fengslingen utsatt og retten har nå avgjort at fengselsdommen var helt feil.

– Hver dag i ti måneder tenkte jeg at jeg skulle i fengsel, enten i dag eller i morgen. Nå er jeg en fri mann, og er veldig lykkelig, sier Muhammed til NRK.

Han er den første flyktningen som er dømt for ID-juks som har fått saken gjenåpnet og blitt frikjent.

Dramatisk flukt fra Syria

Syriske Muhammed har ikke sett sine to sønner på tre år

Muhammed har ikke sett sine to sønner på tre år.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Muhammed kommer fra Damaskus og er utdannet veterinær. Det er snart ett år siden Muhammed reiste fra Syria til Norge sammen med broren sin.

I stedet for visum fra Syria, bruker han et estisk ID-kort som ble kjøpt for 60.000 kroner i Hellas. Han kjøper det fordi det er umulig å få nødvendig reisetillatelse nå, på grunn av borgerkrigen i hjemlandet. Av en befolkning på 21,5 millioner har 11 millioner blitt drevet på flukt.

Ferden fra Syria til Norge begynner med en farefull ferd over Middelhavet i en liten båt fra Tyrkia til Hellas. Underveis får de problemer og båten synker. Han og broren havnet i havet. Ti timer tar det før de blir tatt om bord i en båt og ført til land.

– Da jeg lå i vannet trodde jeg det var mitt siste øyeblikk. Da vi hadde svømt i to timer kunne jeg ikke føle beina mine. Jeg sa til min bror at han ikke skulle se seg tilbake og svømme til land alene. Jeg kunne ikke bevege meg. Men han hørte ikke på meg, snudde og holdt meg over vann til vi ble reddet, sier Muhammed.

Brødrene overlever og kommer seg senere til Norge. Nå bor begge på asylmottaket i Bodø.

– Jeg klarer ikke å glemme den dagen i sjøen, sier han tydelig preget av minnene.

Innrømmet falsk identifikasjon

På Rygge flyplass innrømmer han at ID-en ikke er ekte. Dagen etter dømmes han til 45 dager i fengsel for å ha brukt falske papirer.

Flyktningkonvensjonen tar høyde for at det kan være nødvendig å ty til falske papirer for å komme seg til et trygt land. Ifølge konvensjonen, som Norge plikter å følge, skal en asylsøker kunne slippe straff dersom vedkommende raskt søker asyl og legger kortene på bordet og forklarer at dokumentene er falske.

Det har ikke norsk rettsvesen vært klar over og fengslet denne gruppa flyktninger. Når domstolen gjør feil er det alvorlig mener leder i Gjenopptakelseskommisjonen Helen Sæter.

– I dette tilfellet kan det også ha konsekvenser for videre opphold. Det er alltid et alvorlig forhold dersom det avsies straffedommer uten at alle rettslige kriterier er vurdert og hensyntatt, sier Sæter.

Mener alle saker på gjennomgås

John Christian Elden

Advokat John Christian Elden

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

– Her har politiet vært for raske. De har bare sett at det er uriktig dokument, og dette er i strid med flyktninglovgivningen, sier advokat John Christian Elden til NRK.

Det er ingen som vet nøyaktig hvor mange flyktninger Norge har feilaktig dømt for falsk ID. Norsk Organisasjon for Asylsøkere har tidligere anslått rundt hundre. Elden jobber med noen av sakene.

– Jeg jobber med 10–12 saker nå som går på akkurat det samme problemet. Det er helt sikker flere der ute.

Elden mener Riksadvokaten må be politi gå gjennom alle saker der flyktninger har sonet for ID-juks.

Riksadvokaten: – Ikke aktuelt

Anders Blix Gundersen i Riksadvokatembetet

Anders Blix Gundersen i Riksadvokatembetet.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Til NRK svarer embetet at det ikke er aktuelt å gjennomgå alle sakene.

– Per i dag er det ikke aktuelt med en slik utvidelse av vårt pålegg, men dette vil bli vurdert nærmere etter at vi ser resultatene av den gjennomgang som er beordret herfra og når Gjenopptakelseskommisjonen har behandlet noen flere saker, sier Anders Blix Gundersen hos Riksadvokaten.

I et brev til statsadvokatene og politimestrene 22. desember 2014 ba riksadvokaten om at politiet skulle gjennomgå sakene for å vurdere om det var grunnlag for å gjenåpne sakene.

– Politiet ble bedt om å sende tilrådninger til statsadvokaten i saker der det ligger til rette for gjenåpning, og statsadvokatene er likeledes bedt om å videresende til riksadvokaten saker der det er aktuelt for påtalemyndigheten å begjære gjenåpning til gunst. Per i dag har Riksadvokatembetet ikke mottatt noen slike tilrådninger fra de regionale statsadvokatembetene.

– Ut fra den informasjonen vi så langt har mottatt fra Gjenopptakelseskommisjonen har kommisjonen foreløpig kun behandlet to saker om gjenåpning på dette grunnlaget, hvorav en ferdigbehandlet har ført frem.

Håper på nytt liv i Norge

Syriske Muhammed har sittet i fengselskø i Bodø i ti måneder

Muhammed går nå på norskkurs i Bodø

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Muhammed havnet aldri i fengsel, og går nå på norskkurs i Bodø i stedet. I klasserommet er stemningen god, og Muhammed rekker stadig opp hånda for å svare på spørsmål fra norsklæreren.

– Jeg håper å kunne jobbe som veterinær etter to år med skolegang her i Norge. Jeg har jobbet som dyrlege i fem år i Syria. Det første jeg må gjøre for å starte et nytt liv, er å lære norsk. Jeg forstår mye norsk, men jeg trenger litt tid, sier han.

Syriske Muhammed har ikke sett sine to sønner på tre år

Muhammed har ikke sett sine to sønner på over tre år. Hver dag bruker han å se på bilder av dem.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Men igjen i Syria er hans to sønner og kone. Han har ikke sett dem på over tre år.

– Det er ikke noe igjen av livet i Syria. Min hjemby er helt ødelagt. Du må du drepe eller så vil du bli drept, sier Muhammed til NRK.

Nå håper han å få familien til Norge og glemme krigen.

– Mine barn er fremdeles unge og kan kanskje klare å glemme krigen. Jeg får forsøke å glemme, sier han.