Hopp til innhold

Nye hurtigbåter: Kapteinene stoler ikke på at de vil klare å evakuere alle

Redningsflåte-systemet er ikke testet i bølgehøyden båtene er godkjent for. Nå går de nye hurtigbåtene i Nordland med kraftig redusert kapasitet.

Nordlandsekspressen, hurtigbåten Regine Normann ved kai i Bodø

TRE REDNINGSFLÅTER: De to hurtigbåtene «Regine Normann» og «Elsa Laula Renberg» har til sammen tre redningsflåter. De to hovedflåtene er plassert bak på båten, mens reserveflåten befinner seg på fordekket.

Foto: Tor Erik Bakke

Hver sommer reiser tusenvis turister til Lofoten og Helgeland med de topp moderne hurtigbåtene «Elsa Laula Renberg» og «Regine Normann».

Men de siste tre ukene har båtene kun tatt om bord 150 personer, og ikke 220, som båtene er godkjent for.

Hittil er ikke passasjerene varslet om endringen.

NRK kan nå avsløre at årsaken er at kapteinene på hurtigbåtene har slått alarm om sikkerheten rundt evakueringssystemet om bord.

Dette kommer fram i et varsel sendt til rederiet Boreal.

I en nødssituasjon, har kapteinene varslet at de ikke vil gamble med sikkerheten på båtene.

NRK har ikke lykkes å få mannskapet i tale, men arbeidsgiveren Boreal sier dette om situasjonen.

Passasjerene og mannskapets sikkerhet har høyeste prioritet i Boreal. Som et midlertidig tiltak er det innført en reduksjon i kapasiteten på fartøyene, opplyser Jon Kristian Fadnes, som er kommunikasjonsansvarlig i Boreal.

Les også: Klagestorm om ferge- og hurtigbåtrot i Boreal – nå har fylkeskommunen fått nok

Hurtigbåt på sambandet Bodø-Svolvær. Boreal
Hurtigbåt på sambandet Bodø-Svolvær. Boreal

Stoler ikke på at alt vil fungere

Det er ikke selve redningsflåtene det er noe galt med. De er godkjent for den rutefarten hurtigbåtene går i.

Det er hvordan redningsflåtene er plassert på båtene som kapteinene mener er problemet, ifølge varselet.

Hurtigbåtene har to hovedflåter plassert akterut på begge sider. Hver av disse har kapasitet til 150 personer. I tillegg har båtene en reserveflåte på fordekket med kapasitet til 100 personer.

Det betyr at flåtene om bord i utgangspunktet kan evakuere 400 personer.

Imidlertid skal det ha oppstått problemer med å få reserveflåten til å fungere som den skal:

I tillegg er de to hovedflåtene montert rett over maskinrommet. Mannskapet frykter derfor hva som kan skje dersom det oppstår en brann i et av de to maskinrommene.

Motorrommet til Elsa Laula Renberg

Hurtigbåtene «Elsa Laula Renberg» og «Regine Normann» har to maskinrom – ett i hvert av de to skrogene.

Foto: Brødrene Aa

Dersom en brann utvikler seg, og flammene slikker oppetter skutesida, frykter mannskapet at en av hovedflåtene settes ut av spill.

I et slikt «worst case» scenario vil man kunne evakuere 150 personer, ifølge mannskapet.

For på være sikre på en trygg evakuering vil mannskapet og Boreal altså ikke ta ansvaret for mer enn om lag 150 personer om bord.

Ikke testet i grov sjø

Det er Nordland fylkeskommune som har det øverste ansvaret for offentlig samferdsel i fylket. Det er de som eier hurtigbåtene.

I 2019 fikk de bygd to hurtigbåter, som ble oppkalt etter kvinnepionerene Elsa Laula Renberg og Regine Normann.

Hurtigbåten Elsa Laula Renberg i Nordlandsekspressen.
Den helårlige hurtigbåtruta Nordlandsekspressen trafikkerer mellom Lofoten og Helgeland
Hurtigbåten Elsa Laula Renberg ligger til kai i Bodø.
Ruta er viktig både for turisme, næringsliv og lokalsamfunn langs Nordlandskysten

Kystbefolkningen skulle se fram til miljøvennlige og «sjødyktige båter i verdensklasse».

Samme år overtok Boreal Sjø driften fra konkurrenten Torghatten Nord.

Båtene er godkjent for å seile i tre meters bølgehøyde, men flåtene er kun testet i havnebassenget.

Mannskapet skal lenge ha forsøkt å få gjennomført en test i mer realistiske værforhold.

Slo alarm også i 2020

Første gang mannskapet slo alarm om det de mente var mangler rundt evakueringssystemet var i 2020. Også den gang ble det innført reduksjon i antall passasjerer.

Les også: Her ligger de nye hurtigbåtene til 140 millioner med skader ingen ennå vet hva skyldes

Sigrid Sigurdsdotter til kai
Sigrid Sigurdsdotter til kai

Det førte til at Boreal fikk pålegg fra Sjøfartsdirektoratet.

Jon Kristian Fadnes i Boreal opplyser at dette ble såkalt lukket i februar 2021. Det etter justeringer på systemet, og en installasjonstest om bord.

Fartøyene har dermed gyldige sertifikater og tillatelser for 220 passasjerer om bord.

Jon Kristian Fadnes, Boreal

LYTTER: – Vi har vi lyttet til våre erfarne skipsførere som ønsker en utredning, sier Jon Kristian Fadnes i Boreal.

Foto: Boreal

Men mannskapet ble ikke beroliget. Og får nå støtte av ledelsen i Boreal Sjø.

– I dette tilfellet har vi lyttet til våre erfarne skipsførere. De ønsker en utredning på funksjonaliteten på denne fartøytypen i alle sjøtilstander, sier Fadnes.

Sikkerheten ivaretas nå ved at den ene av de to hovedflåtene om bord kan fungere som reserveflåte, legger han til.

Boreal opplyser at de er i god dialog med Nordland fylkeskommune.

Fadnes forteller videre at det har vært planlagt en hardværstest av reserveflåtesystemet.

Hurtigbåten Elsa Laula Renberg i Nordlandsekspressen.

NYE BÅTER: Det er Nordland fylkeskommune som har bygd og eier hurtigbåtene «Elsa Laula Renberg» og «Regine Normann», som trafikkerer mellom Helgeland i sør og Lofoten i nord.

Foto: Privat

Men dette har blitt utsatt som følge av koronasituasjonen og utvidede verkstedsopphold for fartøyene.

Etter at hardværstesten er gjennomført, vil vi ha bedre grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes.

Nordland fylkeskommune: – Boreal må rydde opp

Faggruppeleder Bjørn Olaf Revang i Nordland fylkeskommune avviser at Nordland fylkeskommune har noe ansvar for situasjonen som har oppstått.

Bjørn Revang, faggruppeleder Nordland fylkeskommune

Faggruppeleder Bjørn Revang er ikke kjent med at passasjerer med Nordlandsekspressen har blitt stående igjen på kaia de tre siste årene. Men påske- og sommertrafikken står for døra, og han håper båtene skal være fullt operativ før det.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Alle fartøyene Nordland fylkeskommune eier, leier vi ut på en såkalt bareboat-avtale. Det vil si at fartøyene skal ivaretas som om det er operatøren sitt eget fartøy. Dette ansvaret ligger hos operatør å ta tak i.

Revang tør ikke si hvor raskt båtene kan gå med full kapasitet. Men dersom ikke påske og sommertrafikken skal rammes, må det skje raskt.

– Hvis vi må gå med nær 70 færre passasjerer vil det være uheldig. Da må vi måtte vurdere å sette inn en ekstrabåt for å ta unna trafikken.

Hvorfor er ikke passasjerene varslet?

Vi er ansvarlig for booking på båtene. Der vil passasjerene få beskjed om at båten er fullbooket.

Les også: NHO Sjøfart: Hurtigbåt-anbudet i Nordland er for dyrt for skattebetalerne

Hurtigbåt på sambandet Bodø-Svolvær. Boreal
Hurtigbåt på sambandet Bodø-Svolvær. Boreal

Sjøfartsdirektoratet: – Har gyldige sertifikater

Sjøfartsdirektoratet opplyser til NRK at de ikke har hørt noe fra verken Boreal eller Nordland fylkeskommune om den nye utviklingen.

Om de går med restriksjoner, er det ikke vi som har utstedt dem, skriver kommunikasjonsrådgiver Marit Nilsen i Sjøfartsdirektoratet.

– Hva kan rederiet gjøre nå?

– Fartøyet har gyldige sertifikater. Vi har ingen ytterligere kommentarer til spørsmålet.

Hurtigbåtene Elsa Laula Renberg og Regine Normann ligger til kai pga teknisk svikt.

STOR PÅ BÅT: Nordland utgjør en firedel av Norges kystlinje, og har 25 prosent av båt- og ferjetrafikk i Norge.

Foto: Harald Krogtoft / NRK