NHO Sjøfart: Hurtigbåt-anbudet i Nordland er for dyrt for skattebetalerne

Fylkeskommuner har ingenting med å eie sine egne båter. Rederivirksomheten bør overlates til de faktiske rederiene, mener NHO Sjøfart.

Hurtigbåt på sambandet Bodø-Svolvær. Boreal
Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Nordland er kanskje fylket i Norge som lener seg mest på ferge- og hurtigbåt-forbindelser.

Uten båtene ville ikke folk ha mulighet til å bo på øyer, eller flere steder langs kysten.

For noen år siden valgte Nordland å kjøpe sine egne hurtigbåter, og heller legge driften av disse ut på anbud til høystbydende.

Det mener NHO Sjøfart er helt bak mål, og støtter seg nå på en rapport som sier at dette gjør driften dyrere, dårligere og mindre miljøvennlig.

Frode Sund, administrerende direktør NHO Sjøfart

Frode Sund er administrerende direktør i NHO Sjøfart.

Foto: NHO Sjøfart

– Rapporten viser det vi har advart mot. Konsekvensene av å endre anbudsmodellen er dårligere og dyrere tjenester for folk flest, og et skudd for baugen for den store klimainnsatsen rederiene har gjort de siste årene, sier administrerende direktør i NHO Sjøfart, Frode Sund.

Rapporten er levert av Oslo Economics.

– Reduseres til bemanningsbyrå

Flere fylker har også vurdert å gjøre det samme som Nordland. Ifølge Sund viser denne rapporten nå at dette ikke er lurt.

For å forklare det enkelt, Nordland fylkeskommune mener at et todelt anbud gjør at de får flere tilbydere for driften, siden alle vil ha samme tilgang på materiell.

Men at fylkeskommunen tar bort en av hovedoppgavene til rederiene, gjør bare ting verre, mener Sund.

– Rederiene ønsker å være et rederi, og ikke et bemanningsbyrå. Flere av disse selskapene har bygget opp kompetanse over 100 år, og satser stort på det grønne skiftet, både med elektrifisering og hydrogen, sier han og legger til:

– Vi mener at rederiene er langt mer kompetent enn fylkeskommuner når det gjelder både bygging og drift av disse fartøyene.

Hurtigbåt til kai i Ørnes med Spilderhesten i bakgrunnen.
Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Hva slags konsekvenser får denne anbudsmodellen for passasjerene?

– Hvis man utnytter markedet på den tradisjonelle måten, vil man få mer konkurranse og billigere tjenester. Nordland er anslått å bruke opp mot 16 prosent av investeringsbudsjettet på båtmateriell de neste årene. Dette er penger som heller burde bli brukt på veier og skole.

Går hardt ut mot fylkesrådet

Partiene som har styrt Nordland de siste aktuelle årene, er i all hovedsak Ap, Sp, SV og KrF. Senterpartiet har hatt posten fylkesråd for Samferdsel de siste seks årene.

Beate Bø Nilsen er gruppeleder for Høyre på fylkestinget. Hun sier at opposisjonen flere ganger har prøvd å utfordre modellen Nordland har brukt, men aldri nådd fram.

– Jeg er helt enig med det som kommer fram i rapporten. Høyre, Frp og Venstre har stemt kraftig imot dette, fordi vi ikke vet de økonomiske konsekvensene eller om fylket har nok kompetanse til å drive slik.

Beate Bø Nilsen, gruppeleder for Høyre, Nordland fylkesting

Gruppeleder Beate Bø Nilsen (H) stiller spørsmål til om dette er en fylkeskommunal oppgave.

Foto: Thor-Wiggo Skille / Nordland fylkeskommune

Men hun sier at det ikke bare er interesseorganisasjonen NHO og opposisjonen som reagerer.

I tillegg skal Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbundet og Det Norske Sjøoffisersforbund gått felles ut for å kritisere fylket.

– Jeg mener det største spørsmålet er om dette er en fylkeskommunal oppgave. Vår oppgave er samferdsel og å bygge veier og skoler. Vi skal gjennom et grønt skifte, og vi ligger allerede langt bak de andre. Dette bidrar til forsinkelsen, sier Nilsen.

Arbeider med egen rapport

Samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Nordland kan ikke kommentere rapporten fra NHO Sjøfart direkte.

Bentzen sier de ikke har hatt tid til å sette seg inn i rapporten NHO Sjøfart har fått utarbeidet, men at de selv har en rapport under utarbeidelse hos Menon Economics for å se på mye av det samme.

– Denne rapporten forventes ferdigstilt i løpet av noen få dager, og konkluderer med at fylkeskommunen har oppnådd besparelse ved bruk av todelt anbudsmodell, skriver fylkesråden til NRK.

Bent-Joacim Bentzen er fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland fylkeskommune.

Bent-Joacim Bentzen (Sp) er fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland fylkeskommune.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Han kan heller ikke uttale seg om hvilken kompetanse de forskjellige rederiene har.

– Vi ønsker å bruke den modellen som er mest formålstjenlig og gir de beste tjenestene til en lavest mulig pris. Vi skal bruke rapporten vi får fra Menon Economics aktivt fremover, og dersom rapporten fra NHO Sjøfart tilfører relevant informasjon, vil også den brukes ved utarbeidelse av vår framtidige strategi rundt egeneide fartøy.