Hopp til innhold

Nektet å betale bompenger, måtte møte i retten

Ole Alexander Myrholt og naboene nektet å betale bompenger for den uferdige veien, og vant fram i tingretten. Nå skal den prinsipielt viktige saken avgjøres av lagmannsretten.

Ole Alexander Myrholt

Ole Alexander Myrholt og fem naboer nektet å betale bompenger, og det gikk så langt som til tingretten, hvor de vant mot bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling. Denne uken er det ankesak

Foto: Privat

Hvem bestemmer når en vei er ferdig bygd, og bompengeinnkrevingen kan starte? Det må Hålogaland lagmannsrett nå ta stilling til.

Ole Alexander Myrholt er en av to bilister som i fjor vant i fjor fram i tingretten, etter å ha nektet å betale bompenger for Toventunnelen på Helgeland. Årsaken var at de mente innkrevingen hadde startet for tidlig.

– Vi har stilt spørsmål om hvem som har gjort vedtaket om at det skulle kreves inn avgift før veien var ferdig. Det er soleklar parallellinnkreving som Nasjonal Transportplan sier ikke skal forekomme, har Myrholt tidligere sagt.

Store protester

Toventunnelen er Norges fjerde lengste tunnel og ble åpnet med brask og bram i 2014. Tunnelen er del av et større veiprosjekt som knytter ytre og indre Helgeland tettere sammen. Men allerede før tunnelen og resten av veiprosjektet var ferdig, startet bompengeinnkrevingen.

Fem av veiens naboer nektet å betale bompenger, dermed trakk Helgeland veiutvikling dem for retten. I oktober i fjor ble Ole Alexander Myrholt og naboene frifunnet i Alstahaug tingrett.

Bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling anket dommen, og nå skal den prøves for en høyere rettsinstans.

Vegvesenet: – Viktig sak

Bompengeprotest under åpningen av Toventunnelen

Da Toventunnelen mellom Vefsn og Leirfjord åpnet i november 2014, hadde trafikantene her allerede betalt bompenger i 11 måneder.

Foto: Frank Nygård / NRK

Dersom dommen hadde blitt stående, hadde Helgeland Veiutvikling måtte vurdere å øke bompengesatsen og kanskje også innkrevingstiden.

– Derfor er ankesaken viktig. Vi vurderte at veien var ferdig nok. Det skjønnet er det vi som kan utøve. Det kan ikke være opp til den enkelte bilist å avgjøre når bompengeinnkrevingen kan starte, sier prosjektsjef i Statens vegvesen Stein Johansen.

Advokat Line Einrem representerer Ole Alexander Myrholt, som fortsatt nekter å betale.

– Min klient opprettholder sitt standpunkt. Han mener han ikke skal betale for det produktet han mottok før veien sto ferdig.

– Kan få konsekvenser

Sakens utfall kan ha betydning for andre veiprosjekt i landet, mener Frode Innjord som representerer bompengeselskapet i retten.

– Vi mener at lovens regler er slik at det er vegmyndighetene som bestemmer tidspunktet for når man skal sette i gang med et godkjent bompengeprosjekt. Det skal ikke kunne overprøves, verken av enkeltbilister eller domstolene.

Står om ni millioner

Skulle bompengeselskapet tape igjen, vil de bli nødt til å betale tilbake ni millioner kroner som de har krevd inn fra dem som har passert bomstasjonene og betalt for tidlig.

– Derfor er saken prinsipielt viktig. Den vil kunne skape presedens, sier Stein Johansen i Statens vegvesen.