Hopp til innhold

Nedgang i antall rovviltskader: – Laveste vi har sett

Statens naturoppsyn melder at det er nedgang i antall rovviltskader.

Per 1. august i år er det påvist 455 rovviltskader på sau.

– Dette er de laveste tallene på rovviltskader vi har sett siden vi begynte å registrere skader systematisk, sier direktør Morten Kjørstad i Statens naturoppsyn (SNO) i en pressemelding.

Totalt er det registrert 1.159 mistenkte rovviltskader på sau til SNO fra 1. januar til og med 1. august 2022.

Dette er det laveste antallet innmeldte skader i perioden.

Av disse er skadeårsaken påvist i 690 tilfeller, hvorav 455 skyldes jerv, gaupe, bjørn, ulv eller kongeørn.

Dette inkluderer også skader hvor den konkrete rovviltarten ikke kan fastsettes.

For de resterende 235 skadene er det gjennom undersøkelser påvist en annen skadeårsak enn fredet rovvilt.

– Det er viktig å huske at det kun er en mindre andel av rovviltskader som blir oppdaget og kan undersøkes av SNO. Det mest komplette bildet over det totale tapet til rovvilt kommer senere, når statsforvalteren har gjennomført sine erstatningsoppgjør, sier Kjørstad.

Statens Naturoppsyn (SNO) gjennomfører skadedokumentasjon gjennom beitesesongen.
Foto: SNO / Miljødirektoratet