Hopp til innhold

Nato-øvelse i nord: – Bygger opp kompetanse som har forvitret siden den kalde krigen

Nordområdene har blitt betydelig viktigere, mener Forsvaret. Nå trener de med allierte styrker på antiubåtkrigføring, en kompetanse som har vært sterkt nedadgående.

militarovelse

Alt fra ubåter til overvåkningsfly og helikopter er med i den storstilte øvelsen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

I dag startet Nato-øvelsen Dynamic Mongoose. Ti Nato-land er med på øvelsen som foregår utenfor kysten av Sør-Troms og nordre Nordland.

Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole Tormod Heier sier øvingsaktiviteten på begge sider viser at nordområdene er blitt viktigere, men understreker at det økte fokuset i nord, ikke betyr et mer aggressivt Russland i våre nærområder.

– Russland er både økonomisk og militært liten i forhold til USA, Nato og Vest-Europa. Det er ingenting som tilsier at Russland ønsker å starte noen større konflikt. Dette er en ren øving for å bygge opp igjen en kompetanse som har vært sterkt nedadgående de siste 20 årene, sier han.

Heier forklarer at en gjenoppbygning av militær kjernekompetanse er naturlig når man ser på det stadig kjøligere forholdet mellom USA og Russland, som følge av annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

– USA og Nato-landene bruker 12 ganger så mye på forsvar som det Russland gjør. Selv om Russland har en militær overlegenhet rett utenfor Norges grenser eller ved de baltiske statene i Østersjøen, er de underlegne når amerikanerne kommer på banen, sier Heier.

– Nordområdene har blitt viktigere

Allierte skip, ubåter og fly deltar i anti-ubåtøvelsen. Amerikanske P8 Poseidon-overvåkingsfly er allerede ankommet flystasjonen på Andøya.

Tidligere i juni satte Russland i gang en stor overraskelsesøvelse i Barentshavet.

– Nordområdene har fått en mye større strategisk betydning både for Russland, Norge, USA og for alle Nato-landene. I nordområdene ligger i dag den viktigste russiske flåtestyrken, sier Heier.

Han forklarer at nordflåten har atomstyrker, som er det eneste virkemiddelet Russland har igjen for å kunne være en likeverdig supermakt med USA i internasjonal politikk.

Ingen sammenheng med storøvelse i Russland

Målet med øvelsen er å øve på krigføring med og mot ubåter. Brynjar Stordal fra Forsvarets operative hovedkvarter sier dette er ingen enkel jobb.

– Det å finne ubåter er noe av det mest kompliserte som finnes innenfor maritim krigføring. Styrkene som deltar skal samarbeide om å finne ubåtene og bekjempe dem.

– Det pågår også stor øvelse på russisk side, har det noen sammenheng med denne øvelsen?

– Nei, denne øvelsen har vært planlagt i flere år. Her er det en arena for å øve på et av de mest utfordrende tingene vi gjør, altså anti ubåt-krigføring. Det er det som er i fokus, ikke et svar på russisk aktivitet.