NRK Meny
Normal

Narkosaken i Lofoten mot slutten

I dag avsluttes rettsaken mot tre tiltalte i Narkosaken i Lofoten.

Innhold narkopose

Denne blå posen inneholder 949 gram amfetamin og 59 gram kokain. Pakken var gjemt i et PC-kabinett.

Foto: Politiet / NRK

I dag avsluttes saken mot de tre tiltalte i Lofoten Tingrett. Tre menn har erkjent delvis straffeskyld for kjøp og salg av amfetamin, men de mener at kvantumet som politiet legger fram er for høyt. I alt mener politiet at de har kjøpt 4,7 kilo amfetamin og 300 gram kokain, og omsatt store deler av dette.

Strafferammen for brudd på straffelovens §162 første og andre ledd, er i utgangspunktet 15 år, men på grunn av en ny lovbestemmelse i forbindelse med organisert kriminalitet, er denne rammen utvidet med fem år.

Rollene til de tre mennene har vært ulike - politiet mener at den 39 år gamle mannen bosatt på Vestvågøy har vært en hovedmann i forhold til bestilling og organisering av transporten til Lofoten. En 32 år gammel mann fra Vestvågøy, bosatt i Oslo, har skaffet stoffet fra kontakter i hovedstaden, og en 34 år gammel mann bosatt på Vestvågøy har bidratt med penger og stått for delvis salg og distribusjon av stoffet.

Bevisene

Politiet har omfattende avlytting av de tiltaltes telefonsamtaler i flere uker før arrestasjonen, samt samtaler som omhandler et parti

Narko-PC 2

Et tomt pc-kabinett stappet med narkotika ble sendt til Lofoten. Politiet pågrep den hovedtiltalte da han hentet stoffet på sin egen arbeidsplass.

Foto: Politiet / NRK

amfetamin og kokain som ble beslaglagt i desember 2006. I tillegg har de gjenopprettet data fra en minnepenn og datamaskiner. Totalt har dette gitt politiet flere regneark med oppstillinger av navn og kvantum samt priser. Disse dataene har allerede ført til flere tilståelsesdommer i Lofoten tingrett tidligere. Totalt er 13 personer dømt direkte i tilknytning til disse regnskapene.

Leveransene

Politiet mener å ha bevis for flere forsendelser til Lofoten. En pakke med 250 gram amfetamin ble hentet på Steinkjer av en kurer som fikk pakken fra 32-åringen. Dette er erkjent av kureren. En pakke på ett kilo har den hovedtiltalte erkjent å ha hentet selv i Oslo. I tillegg er en pakke amfetamin på nesten ett kilo ble fraktet via Bergen og til Lofoten med hurtigruten. Dette er erkjent av en annen kurer, og til sist 949 gram amfetamin og 60 gram kokain som ble gjemt i et pc-kabinett og sendt til den hovedtiltaltes arbeidsplass. I tillegg kommer det kvantumet som politiet mener å kunne dokumentere gjennom regnskapene. Summert betyr det at riksadvokaten mener å ha hold for en tiltale på salg av 3,2 kilo amfetamin og 300 gram kokain.

Fortjeneste

Amfetaminen som har vært omsatt i Lofoten har blitt solgt for en pris på rundt 500 kroner pr gram. Innkjøpsprisen er dokumentert til

Beslag, Pose med amfetamin og kokain

I denne posen hadde 32-åringen i Oslo pakket narkotikaen sammen med kaffe, blant annet for å skjule lukt.

Foto: Politiet / NRK

å være mellom 70 og 85 kroner grammet, og det er kommet fram at fordelingen av fortjenesten skulle være 50 % til mannen i Oslo, og 25 % til hver av de to tiltalte som bor i Lofoten.

Organisert kriminalitet

Politiet mener videre at dette er et meget betydelig kvantum og at det er en svært grov forbrytelse fordi stoffet er amfetamin. Grensen mellom mild og grov forbrytelse i forhold til amfetamin, er 50 gram. I tillegg er det slik at politiet mener at de har fått tak på noen av hovedmennene i denne saken, og at de har organisert et salgsnettverk i kommunen. Dermed framstår virksomheten som organisert av de tiltalte, og at de har hatt en fordelingsnøkkel av fortjenesten seg i mellom.

Forsvaret

De tre forsvarerne vil sannsynligvis forsøke å så tvil om regnskapets gyldighet. Den hovedtiltalte har selv sagt at flere av navnene er fiktive og at kvantumet som er ført opp er ren fantasi – nærmest som et budsjett og ønsketekning. Et av de viktigste kortene til forsvaret er to navn på lokale politifolk fra lensmannskontoret, som står i regnskapet. Disse to politimennene er sjekket ut av saken i forbindelse med etterforskning som er gjennomført av politiet i Bodø. Forsvaret vil antakelig hevde at dette er med på å underbygge uriktigheten av regnskapet.

I og med at de tre har erkjent delvis straffeskyld, blir det opp til retten å fastsette hvor stort kvantum som det er troverdig at de tiltalte har hatt befatning med. Rettssaken avsluttes i dag. Foreløpig er det ikke klart når dommen ventes.

Påtalemynidgheten mener at de har hatt en fortjeneste på nesten 1,3 millioner kroner på dette salget.

Aktor Jenny Sellæg prosederer nå for retten. Forsvarerne starter med sin prosedyre etter lunsj.

LES: Frykter henrettelse