NRK Meny
Normal

Krav om lang straff

Statsadvokaten krever til sammen over 18 års fengsel for narkotiltalte i Lofoten. Forsvarerne mener dette er alt for mye.

Statsadvokvat Jenny Sellæg

Statsadvokat Jenny Sellæg krevde sju års fengsel for hver at de tiltalte i narkosaken. To av de tre fikk rabatt for samarbeid med politiet.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Statsadvokat Jenny Sellæg mener at hver av de tiltalte i narkosaken i Lofoten må dømmes til sju års fengsel. Det store kvantumet av amfetamin og organiseringen forbrytelsen gjør at de strengeste alternativene i loven må benyttes mener hun. Påstanden som legges ned omfatter fem år og tre måneders fengsel for den antatte hovedmannen i Lofoten. Her er det lagt inn 25 % rabatt fordi mannen har forklart seg for politiet og har navngitt de to medtiltalte.

Videre ble det lagt ned påstand om seks år og tre måneders fengsel for 34 åringen som økonomisk bakmann, mottaker og selger. For denne mannens vedkommende er det gitt ti prosent ”rabatt” fordi han har vært samarbeidsvillig og forklart seg om deler av saken.

Beslag, Pose med amfetamin og kokain

Beslaget på 949 gram amfetamin og 59 gram kokain.

Foto: Politiet / NRK

Lengst straff ble påstått for 32-åringen som bor i Oslo og har skaffet stoffet. Påtalemyndigheten mener at han har vært en slags hovedmann, og at han i retten ikke har bidratt til å kaste mer lys over saken enn det politiet har bevis for. Dermed mener aktor at det må legges ned påstand om sju års fengsel for ham – uten noe fradrag. Påtalemyndigheten betrakter likevel samtlige som hovedpersoner i saken, og legger vekt på at de over tid har innført betydelige mengder som har blitt spredt i miljøet i Lofoten. I tilegg krever påtalemyndigheten at det skal inndras til sammen nesten 1, 3 millioner kroner som de tiltalte skal ha tjent på stoffsalget. Dette fordeles på de tiltalte etter samme nøkkel som de selv hadde fordelt fortjenesten. Det vil si halvparten på 32-åringen, og 25 % på hver av de andre.

Forsvarets time:

Advokat Sigurd J. Klomsæt som forsvarer 39 åringen har nå startet sin prosedyre. Han mener at påstanden fra aktor om 5 år og tre måneder er meget alvorlig. Det ble i begynnelsen av rettssaken lagt ned referatforbud rundt hans forklaring, og dette forbudet gjelder også for prosedyren rundt denne tiltalte.

Holden og Klomsæt

Advokat Sigurd J. Klomsæt (til høyre) forsvarer den tiltalte 39-åringen. Advokat Arild Holden til venstre.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Klomsæt sa at mengden av telefonsamtalene i utgangspunktet overskred flere hundre timer. I retten har det vært spilt av rundt tre timer, samtaler som forsvareren mener er utvalgt av politiet for å bygge under tiltalen, men uten at forsvarerne har hatt praktisk mulighet for å kunne gjøre dette bildet er objektivt.

I tillegg mener Klomsæt at det er lite troverdig å bruke utskrifter fra politiavhør når vitner i retten ikke lenger husker hva de har sagt eller hva som har skjedd. Han mener å dokumentere at psykologien viser helt klart at det kan være forskjell på hva som blir sagt i et politiavhør og hva den avhørte egentlig hadde tenkt å si.

- Sju år er for høy straffenivå, når man vet at det er lav styrkegrad på det beslaglagte stoffet, sa Klomsæt.

Deretter la han ned påstand om at hans klient måtte behandles på mildest mulige måte.

I de fleste narkosaker har amfetaminen et stoffinnhold på mellom 50 og 60 % - det beslaglagte partiet som skulle selges i Lofoten bare inneholdt 14% amfetamin.

Forsvarer Arild Holden, som taler saken til 34 åringen fra Vestvågøy, mener at regnskapene helt tydelig viser at hans klient ikke har vært involvert i saken på noe annen måte enn som ren investor, og at han har tatt ut stoff til eget bruk. I tillegg viser regnskapet at mengden stoff kan problematiseres, og at det er vanskelig å anslå de reelle tallene ut fra politiets dokumentasjon.

Forsvarer Arild Holden, som taler saken til 34 åringen fra Vestvågøy, mener at regnskapene helt tydelig viser at hans klient ikke har vært involvert i saken på noe annen måte enn som ren investor, og at han har tatt ut stoff til eget bruk. I tillegg viser regnskapet at mengden stoff kan problematiseres, og at det er vanskelig å anslå de reelle tallene ut fra politiets dokumentasjon.

Holden mener at det totalt sett er snakk om 1,2 kilo amfetamin som har vært i salg og 3 kilo har vært i oppbevaring. Dette er et betydelig lavere kvantum enn det politiet legger til grunn. Deretter må det vurderes hvor mye av dette stoffet som hans klient direkte har investert i. Holden mener at renhetsgraden på stoffet er sentralt og at det totalt kvantum også må regnes om i forhold til det.

Dersom forsvareren får medhold i dette, betyr det at 4,2 kilo ”lofotamfetamin” blir omregnet vel 600 gram ren amfetamin – som igjen blir i overkant av ett kilo ”bruker-amfetamin”

Dermed mener Holden at straffen ikke bør være mer enn tre år, pluss strafferabatt for tilståelse som fører til at hans klient ikke bør få mer enn to års fengsel. I tillegg bør heller ikke inndragningen av verdier være med enn 237 000 kroner, fordi hans klient har tatt ut store mengder stoff til eget forbruk.

Oscar Ihlebæk prosederte etter at NRK måtte avslutte dekningen av saken. Ihlebæk forsvarer en klient som fikk påstand om den strengeste straffen, sju års fengsel.

- På første dag av hovedforhandlingene sa han at han hadde vært med på å føre 1.25 kilo amfetamin til Lofoten. Jeg plusser på én kilo, og vet det er belastende på ham. Men det er nok det som er rett. Bygd på statsavokatens påstand skal han ha en straff på pluss/minus fire år. Jeg mener han skal ha strafferabatt fordi han aldri har vært dømt. Min skjønnsmessig vurdering er at han skal ha en straff på to år og seks måneder, sa Ihlebæk ifølge Lofotposten. Videre mente han at påstanden om at det skal være en inndragning på 630.000 kroner for hans klient er feil

Dom i saken ventes torsdag i neste uke.

LES OGSÅ: Narkosaken i Lofoten mot slutten