– Etter 70 år under vann, rulller kanonvognene fortsatt

De fire kanonvognene er de eneste i sitt slag, og Polen vil gjerne ha krigsminnene tilbake. I dag ble de to siste hentet opp fra et fjellvann ved Narvik.

Polske kanonlavetter heises opp fra Jernvannet

Onsdag ble to polske kanonlavetter hevet opp fra bunnen av Jernvannet av Ingeniørbataljonen fra Skjold.

Foto: Brigade Nord/Hæren

Dykkere, bukserbåter, rib-er, flåter, kranbiler og store ballonger, måtte til for å få disse sjeldne vognene opp til overflata og på tørt land.

– Jeg er imponert over tilstanden til vognene, etter om lag 70 år under vann. Vi kan se at det er Goodyear-dekk på vognene, og de ruller fortsatt, sier en fornøyd bataljonssjef, oberstløytnant Anders Jernberg etter den vellykkede operasjonen.

De fire kanonlavettene – vogner med fire hjul – og en mindre ammunisjonsvogn har ligget på fem meters dyp i Øvre Jernvannet på Nygårdsfjellet, nord for Rombakken i Nordland siden krigens slutt.

Etter først å ha mislykkes i fjor sommer, lykkes det ingeniørbataljonen fra Skjold å gjennomføre den kompliserte bergingsaksjonen.

I fjor var vannstanden for lav til at man klarte å heve disse polske kanonvognene. I år var forholdene langt bedre, sier Jernberg.

Polakkene vil ha dem tilbake

Beltejøretøy trekker hver sin kanonlavett i dette historiske bildet.

Beltekjøretøy trekker hver sin kanonlavett i dette historiske bildet. Lavettene som ligger i Jernvannet på Bjørnfjell er samme type som den bakerste vognen. Dette er lavetter til 220 mm haubits, laget på Skoda-fabrikken i Tsjekkoslovakia.

Foto: Forsvaret, Brigade Nord

Det er polske myndigheter som har bedt Forsvaret hente opp fire kanonunderstell fra dypet. Når lavettene leveres tilbake er planen at de skal restaureres.

Lavettene er laget på Skoda-fabrikken i daværende Tsjekkoslovakia og kjøpt av Polen før andre verdenskrig. Under krigen ble kanonene tatt som krigsbytte av tyskerne og ført til Narvik i 1944.

Her ble kanonene satt i utbygde stillinger på Nygårdsfjellet fordi de tyske styrkene så for seg en invasjon fra øst.

Vognene ble brukt til denne transporten. Da de hadde gjort jobben sin ble de trolig lagret ved strandkanten. Mens kanonstillingene ble fjernet etter krigen har vognene blitt stående.

På fem meters dyp

Polske kanonlavetter heises opp fra Jernvannet

Vognene lå om lag 80 meter fra land og på fem meters dyp. De er vanskelig tilgjengelig og ligger i tillegg i et fredet område hvor motorisert ferdsel er forbudt.

Foto: Brigade Nord/Hæren

Vognene lå om lag 80 meter fra land og på fem meters dyp. De er vanskelig tilgjengelig og ligger i tillegg i et fredet område hvor motorisert ferdsel er forbudt.

Forsvaret har likevel klekket ut en plan for hvordan de fire kanonunderstellene kan hentes opp, og har søkt om tillatelse hos Nordland fylke om dispensasjon fra vernebestemmelsene.

Hevet med ballonger

Polske kanonlavetter heises opp fra Jernvannet

– Dykkereksperter fra Ingeniørbataljonen i Brigade Nord klarte å feste store ballonger til vognene. Ballongene ble fylt opp med luft og oppdriften gjorde at lavettene steg til overflaten, forklarer oberstløytnant Anders Jernberg.

Foto: Brigade Nord/Hæren

Jernvannet er regulert, slik at lavettene ligger under vann om sommeren, men kommer til syne og ligger tørt når vannet er tappet ned om vinteren.

– Dykkereksperter fra Ingeniørbataljonen i Brigade Nord klarte å feste store ballonger til vognene. Ballongene ble fylt opp med luft og oppdriften gjorde at lavettene steg til overflaten, forklarer oberstløytnant Anders Jernberg til NRK.no.

Ved hjelp av bukserbåter og flåter ble så kanonlavettene transportert langs Øvre og Nedre Jernvann til land, slik at disse kunne heises ut av vannet.

Deretter ble de transportert til Bjerkvik Tekniske Verksted.

– Her skal de klargjøres og sendes til Polen. En av disse vognene skal bli igjen i Norge og blir kanskje å se på Krigsminnemuseet i Narvik

Det er Riksantikvaren som har fredet området hvor lavettene ligger. Forsvaret har fått dispensasjon for å utføre operasjonen.

Fire polske kanonlavetter, eller kanonvogner, har ligget på bunnen av et vann i Narvik siden 2. verdenskrig. Nå skal disse heves. NRK Nordland fikk være med da Forsvaret gikk i gang med arbeidet...

MISLYKKET FORSØK: Se hvordan gikk det da Forsvaret skulle heve kanonvognene i fjor.