Meteorologen: – Gjør ditt beste for å holde vannet unna huset

Ekstremværet «Kyrre» går inn i sine to mest intense døgn. – Vi frykter ødeleggelser, hovedsakelig grunnet flom, sier meteorologen.

Nedbørsoversikt for ekstremværet Kyrre

Den kraftigste nedbøren beveger seg nordover i Nordland. Regnet avtar i Trøndelag utover dagen.

Foto: MET.no

Kilde: NTB/NRK

Områdene nord for Trondheimsfjorden og sør for Saltfjellet i Nordland vil trolig få merke mest til ekstremværet som er meldt for Trøndelag, Helgeland og Saltfjellet.

– Varselet om ekstremvær ble sendt fordi vi frykter ødeleggelser, hovedsakelig grunnet flom. Publikum bør gjøre sitt beste for å holde overvannet unna husene sine, sier konsulent Håvard Larsen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Nest høyeste flomnivå

Nedbøren ventes å avta noe i Trøndelag mot kvelden, mens på Helgeland, Saltfjellet og i Salten kommer det ekstreme nedbørsmengder også torsdag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut flomvarsel på oransje nivå for Trøndelag og Nordland. Oransje nivå er det tredje og nest høyeste nivået for flomvarsler fra NVE.

– Det er uvisst når ekstremværområdene kan forvente fint vær igjen, men vi regner med at tilstandene vil roe seg i slutten av uka, sier Larsen.

Regn og snøsmelting vil kunne gi vannføringer over 5-årsflom i flere vassdrag.

Forbereder seg på flom

I Brønnøy kommune, helt sør i Nordland, sitter avdelingslederen for vann og avløp anspent og venter på vannmengdene.

– For øyeblikket er det lavt skydekke, men nedbøren har ikke kommet ordentlig. Vi har renset gatesluker og sjekket avrenningsanlegg. Håpet er at vi klarer å hanskes med situasjonen. Vi har folk på vakt og følger med, sier Arnt Arnøy til NRK.no.

I desember i fjor gikk flere elver og bekker over sine bredder på Helgeland. Her flommet vannet inn i både butikker og bolighus. Samtidig førte regnkaoset til flere jordras og stengte veier.

– Tele i bakken kan føre til at vannet renner inn mot hus. Folk må prøve å få vannet til å renne bort fra husene, slik at ikke kjellerne fylles med vann, sier Arnøy.

80 til 120 millimeter nedbør

Onsdag ventes lokalt ekstreme nedbørsmengder i Trøndelag nord for Trondhjemsfjorden og på Helgeland, lokalt 80 til 120 mm på 24 timer, men nedbøren ventes å avta noe i Trøndelag mot kvelden.

Torsdag fortsetter de ekstreme nedbørsmengdene på Helgeland, Saltfjellet og i Salten, lokalt 80 til 120 mm, men nedbøren ventes å avta noe på Helgeland mot torsdag kveld.

Fredag fortsetter nedbøren i Salten, lokalt 80 til 120 mm på 24 timer.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ekstremværet Kyrra Analyse m tekst

Et høytrykk over Nordsjøen og et lavtrykk i Norskehavet gir en sørvestlig luftstrøm med varm og fuktig luft inn mot Trøndelag og Nordland. En front blir liggende over området gjennom store deler av onsdag og torsdag.

Foto: met.no

Stor skredfare

Snøskredfaren øker som følge av temperaturstigning, kraftig vind og nedbør. Ifølge værmeldingen vil temperaturen stige onsdag, noe som vil gjøre at nedbøren kommer som regn også i høyereliggende strøk.

Militærøvelsen Cold Response foregår under særdeles vanskelige værforhold i indre Troms. Over 100 snøskred har gått i området.

Snøskredfaren har økt fra betydelig til stor – fra faregrad tre til faregrad fire – i løpet av natt til onsdag i Nordland og Troms, ifølge skredvarslingen Varsom.no.

Store nedbørsmengder fører til at jorda blir mettet med vann, som igjen kan medføre fare for jord- og flomskred.

NVEs flomvarslingstjeneste har noen praktiske tips for deg som bor, eller skal bevege deg inn i områder som er eller kan bli rammet av flom.

  • I utgangspunktet bør du holde deg unna elver/bekker med stor vannføring.
  • Sørg for å holde avløpsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for å gi vannet anledning til å renne unna.
  • Erosjon langs elv- og bekkeløp kan utløse skredfare.
  • Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
  • Har du noe nær elv/innsjø i området hvor det er meldt flom bør du vurdere å trekke det lenger unna bredden.
  • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme.
Cold response

Onsdag oppdaget Forsvarets skredgruppe over 100 skred som hadde gått i indre Troms.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / NTB scanpix

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Adrian (27) må vise finger, rope, rekke tunge og lage kysselyder. Helst når det passer ekstremt dårlig.
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.