Ekstremværet «Kyrre» treffer Nordland og Trøndelag onsdag

Meteorologisk institutt melder lokalt ekstreme nedbørsmengder, sterk vind og snøskredfare i Trøndelag, på Helgeland og Saltfjellet onsdag.

Ekstremværet Kyrra Analyse m tekst

OPP MOT 100 MILLIMETER NEDBØR: Her ser du hvordan den milde og fuktige luftstrømmen kommer inn over Trøndelag og etter hvert Nordland.

Foto: met.no

Meteorologisk institutt varsler om mellom 60 og 100 millimeter nedbør i døgnet enkelte steder onsdag og torsdag. Nedbøren vil begynne å falle natt til onsdag.

Flomvarsel

– Hvis folk kan forhindre skader på eiendom eller båter, er det lurt å begynne å forberede seg nå. Det er sendt ut flomvarsel for disse områdene, sier vakthavende meteorolog i Meteorologisk institutt Ola Mellem.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gått ut med flomvarsel på oransje nivå for Nordland og Trøndelag. Oransje nivå er det tredje og nest høyeste nivået for flomvarsler fra NVE.

Stor snøskredfare

Snøskredfaren øker som følge av temperaturstigning, kraftig vind og nedbør. Ifølge værmeldingen vil temperaturen stige onsdag, noe som vil gjøre at nedbøren kommer som regn også i høyereliggende strøk.

– Det er varslet lokalt stor snøskredfare i innlandet i Nordland og Troms, særlig i Helgeland og på Saltfjellet, sier Mellem.

Fredag vil det komme sterk vind, i tillegg til den varslede nedbøren, i nordlige deler av Nordland.

Snøskredfaren er ventet å avta utover onsdagen.

(artikkelen fortsetter under)

Flom på Helgeland

I desember i fjor gikk flere elver og bekker over sine bredder på Helgeland. Her flommet vannet inn i både butikker og bolighus.

Foto: Mette Kolberg/Framtia

Frykter reprise fra desember

I desember i fjor flommet vannet inn i butikker og bolighus på Helgeland, det samme kan skje når «Kyrre» treffer land fra onsdag.

Da gikk flere elver og bekker over sine bredder på Helgeland. Samtidig førte regnkaoset til flere jordras og stengte veier.

Vakthavende hydrolog, Erik Holmqvist i NVE tror det kan bli lignende tilstander også denne gangen.

– Vi oppfordrer folk til å være oppmerksomme på større elveløp og områder man vet at det har vært flomproblemer tidligere, sier hydrologen.