Hopp til innhold

Omstridt oterjakt i gang – fem dyr skutt på to timer

Nå vil ordføreren søke om fellingstillatelse på flere otere for å beskytte ærfuglene på Vegaøyene.

Brynjar Harsvik og oterne

Brynjar Harsvik viser fram oterne som ble skutt på Muddværet i Vega.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Det tok to timer å skyte de fem oterne det var fellingstillatelse på. Jeger Brynjar Harsvik mener at Vegaøyenes status som verdensarv fortsatt er i fare.

– Problemet er så stort at vi må skyte enda flere.

NRK skrev i april om otere som har gått til angrep på ærfugler i Vega. Ærfuglevokterne har anslått at bare i Muddværet ble 170 av 200 hekkende fugler ble drept av oter i fjor. Det er ærfuglevokterne som driver dunprodukasjonen fra ærfuglen som er viktig for Vegaøyenes status som verdensarvområde.

Paradokset er at begge dyrearter er fredet.

Vil felle enda flere

Muddværet er et av stedene som har vært utsatt for mye oter. Her anslår ærfuglvokterne at 80 prosent av hekkende ærfugler ble drept eller skremt vekk av oter i fjor.

– Vi må få ned bestanden av oter her ute. Det holder ikke å ta ett og ett dyr når skaden har skjedd, sier Harsvik. Han frykter at ærfugldun-produksjonen vil være borte allerede til neste år dersom ikke flere otere skytes.

Otere skutt i Muddværet på Vega

Oteren er et fredet dyr, men i verdensarvområdet har man fått en midlerttidig fellingstillatelse. Vi gjør oppmerksom på at hunden på bildet bare "spiller død".

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Senterpartiet har tidligere tatt til orde for fri jakt på oter i området. En forsker har svart at hvis man fjerner oter kan det bli en dominoeffekt som gjør at minken kommer tilbake. Det vil være enda verre for ærfuglen.

Ordfører i Vega kommune og styreleder i Verdensarv Vegaøyan, André Møller, sier at det ikke finnes bestandsmål på oter på Vegaøyene. Nå vil han felle mellom fem og 10 ny otere.

– Harsvik har sett oter på nesten hver holme her ute. Arten har vært fredet siden 1988, så man må vurdere om den fortsatt skal være fredet.

Ny vurdering

Ærfugl drept av oter i Vegaøyan verdensarvområde

Ærfugl drept av oter i Vegaøyan verdensarvområde.

Foto: Erna Synnøve Nilsen

Erik Lund, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, sier at de må vente på en ny rapport fra jegerne før de vurderer mer felling.

– Blir årets tap av ærfugl like stort som i fjor, så vil det selvfølgelig være alvorlig for det som er litt av grunnlaget for verdensarvstatusen.

Lund sier at ingenting i naturen er statisk, og at det er store variasjoner på både kort og lang sikt.

– At det var veldig mange otere der nå kan være tilfeldig. Det kan også være at det faktisk er så mange otere der.