Reagerer på at kommunen vil ha strengere praksis enn norsk lov: – Jeg synes det er flaut

I Moskenes har kommunestyret vedtatt at man kan bli anmeldt, selv om man følger norsk lov. De ønsker å gjøre lydopptak av møter forbudt, med mindre man har sagt ifra på forhånd. – Jeg synes det er flaut, sier SV-politiker.

Reine i Lofoten

Her i Moskenes kommune kan du bli anmeldt, selv om du ikke bryter loven.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Et på mange måter historisk vedtak ble gjennomført i et ekstraordinært kommunestyremøte i Moskenes i Lofoten.

Nå skal reglementet fastslå at det vurderes anmeldelse av innbyggere som følger norsk lov.

Bakgrunnen er foreldremøtesaken som NRK kunne fortelle om i går. Her vurderte kommunen å anmelde en mor, som koblet opp en åpen telefonlinje til sin partner som var forhindret fra å møte fysisk.

l dag har kommunen kommet fram til at omstendighetene var av en slik karakter, at det kanskje ikke er grunnlag for anmeldelse.

– Vi kommer sannsynligvis ikke til å anmelde dette forholdet, men vi har ikke konkludert endelig, sier kommunedirektør Steinar Sæterdal til NRK.

– Overrasket

Men at kommunen likevel vil stramme inn sitt eget regelverk når det gjelder opptak, overrasker den erfarne advokaten Ove Vanebo i advokatfirmaet Kluge AS.

– Jeg kan ikke se at dette i det hele tatt er en problemstilling. Det kan være gode grunner, og det er heller ikke straffbart å gjøre et opptak hvor du selv er deltaker, sier Vanebo.

Advokat Ove Vanebo

– Overraskende og unødvendig vedtak, sier advokat Ove Vanebo.

Foto: privat /

Vedtaket i kommunen har følgende ordlyd:

«Dersom noen tar opp fra møter i kommunal regi, uten at dette er kjent og avtalt med deltagerne i forkant av møtet, skal politianmeldelse vurderes».

Advokat Vanebo er overrasket over kommunes lovforståelse.

– Det som er betenkelig er hemmelige opptak av ulike samtaler fra lukkede møter hvor man ikke har adgang. Har du lovlig tilgang til et møte, kan det være vanskelig å se for seg situasjoner hvor opptak kan være straffbart på noe vis. Det skal noe til før dette blir klart ulovlig.

Vanebo jobber daglig med personvern, arbeidsrett og tech-juss. I tillegg er han leder for advokatkontorets faggruppe som jobber med personvern og oppfølging overfor Datatilsynet.

– Flaut

SV-politiker Runhild Olsen i Moskenes er overrasket over vedtaket. Sammen med de uavhengige representantene i kommunestyret ble det fremmet forslag om å «anmode personer som vurderer opptak om å si ifra – ellers skal kommunen følge norsk lov».

Runhild Olsen, SV-politiker Moskenes

Runhild Olsen fikk ikke flertall for sitt alternative forslag om å rett og slett følge loven. -Jeg synes dette sier litt om tingenes tilstand, sier hun

Foto: John Inge Johansen / NRK

Dette vedtaket fikk bare fem stemmer og falt mot kommunestyrets resterende 14 stemmer.

– Jeg er litt ordløs, jeg synes dette er hårreisende. Og jeg synes det er flaut. Her i Moskenes skal vi være strengere enn norsk lov, og vi vet mer enn loven om hva som er rett og hva som er galt. Dette synes jeg sier litt om tingenes tilstand, sier Olsen.

Hun får støtte fra advokat Vanebo.

– Det er et pussig vedtak. Alt i alt skjønner jeg ikke hvorfor man har behov for å vedta dette. Det er dekket av kommunelov, straffelov og regelverk fra Datatilsynet, og er et helt unødvendig vedtak, sier advokaten.

– Kunne vært bedre begrunnet

Kommunedirektør Steinar Sæterdal fikk kritikk for at saken til kommunestyret var for dårlig utredet, og at de juridiske betraktningen ikke var vurdert.

– Jo, utredningen ble gjort på noen få timer, den kunne vært bedre begrunnet, erkjenner kommunedirektøren.

– Må man vedta at man skal følge loven?

– Nei, dette går på at vi skal gjøre folk oppmerksom på at man bør si ifra om eventuelle opptak. Når vi inviterer til et møte i kommunal regi, så må vi ivareta personverninteressene, så da må vi gjøre oppmerksom på om noen gjør opptak sier han.

– Men dekkes ikke dette av bestemmelsene om taushetsplikt? Hvilke møter kan det være snakk om?

– Dette er en vurderingen vi har gjort så langt, så skal vi gå nærmere inn på detaljene etterhvert. Foreldremøtet i barnehagen aktualiserte at dette ble en sak, men det viktigste er at vi må skjerpe oss, sier Sæterdal.

– Et viktig vedtak

Ordfører Lillian Rasmussen fra Bygdelista mener dette er et viktig vedtak for kommunen.

– Jeg synes det er viktig at vi forteller hverandre hva vi holder på med, da får vi gode debatter og trygge debatter. Sånn vil vi ha det i Moskenes.

– Selv om loven regulerer de samme tingene?

– Loven regulerer ja, men vi kan presisere at folk kan si ifra og spør om opptak og ingen tar noen opptak skjult.

– Men dette er jo tillatt og regulert i loven?

– Du har fått svar, sier ordføreren.