Mobil lab brukes i kamp mot alger

Alger har drept over 10.000 fisk til en verdi av 2,4 milliarder kroner i Nordland og Troms. På inititiativ fra oppdretterne skal de finne ut mer om algen. Fra i morgen er en mobil lab på plass.
– Dette betyr at vi mye raskere får oversikt over utbredelsen og kan se hvor algen vil bevege seg, sier regiondirektør i fiskeridirektoratet, Janne Andersen.

Regiondirektør i fiskeridirektoratet Janne Andersen
Foto: NRK