Hopp til innhold

Ville skyte gaupemor med tre unger for å berge lam – fikk blankt nei

Unike opptak viste hvordan en gaupefamilie flere netter på rad spiser på lam gaupa har drept. Steigen kommune søkte om å få skyte gaupemora og ungene, men fikk avslag fra Miljødirektoratet.

Gaupa er et sjeldent syn i Norge.

Enda sjeldnere er det å se en hel gaupefamilie. Derfor er videoopptaket til sauebonde Ove Strand gjorde i nordlandskommunen Steigen sist uke nokså spektakulært.

Den viste nemlig en gaupemor med tre små unger som spiste på et av lammene hans.

Sauebonden oppdaget at fire lam på beitet hans på Mortenstrand var blitt drept.

– Det var en stor opplevelse å se det på film. Da fikk vi også bevist at det er etablert familie i Steigen. Det er ganske sjeldent, konstaterte han.

Flere sauebønder i området har nemlig villsau, som er ute hele vinteren.

Derfor sendte Steigen kommune inn en søknad om skadefelling til Miljødirektoratet, for å forebygge ytterlige tap.

Les også Unikt bilde: Her tar gaupene «selfie» for viltkameraet

gaupe-selfie i Saltdal

Skadefelling kan gi store ringvirkninger

Nå har kommunen fått avslag på søknaden.

– Vi har veid skadeomfang og skadepotensial opp mot hensynet til bestanden i Nordland, som ikke har nådd bestandsmålet for regionen og er i en negativ utvikling. I tillegg kommer dyrevelferdsmessige hensyn i situasjoner hvor ungene fortsatt er avhengig av mora.

Les også Fikk sitt livs største naturopplevelse: – Utvilsomt Norges råeste gaupebilder

Gaupe i Nordland, fotografert av Frank R. Dahl.

Det sier seniorrådgiver Anders Braa i viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Det ble registrert kun sju familiegrupper med gauper i Nordland i vinter, viser en oversikt fra Rovdata.

Ei familiegruppe består av en hunngaupe i følge med én eller flere unger, og Nordland har en nedgang i antall familiegrupper.

I hele landet er det registrert 58,5 familiegrupper. Det er færre enn i fjor og under Stortingets bestandsmål på 65 familiegrupper.

– Å rette en skadefelling mot en familiegruppe kan ha ganske stor virkning for bestandsmålet og overlevelsen til ungene, sier Braa.

Og det har sauebonde, Ove Strand, forståelse for.

– Jeg skjønner at det er problematisk når det er en familie. Det er komplisert i og med at de måtte tatt ut unger, sier Strand.

Ove Strand, Steigen

Sauebonde Ove Andre Strand i Steigen sier det er trasig å miste dyr, selv om det var en stor opplevelse å se gaupefamilien på video.

Foto: Elena Paulsen / NRK

Nå må han vurdere hvorvidt han kan ha dyrene ute på beite gjennom vinteren. Foreløpig har han valgt å holde alle dyrene inne.

– Det vil selvfølgelig skape utfordringer for øvrige sauebønder i Steigen også. Det handler ikke bare om meg. Det er klart at det er mange som er nervøs for konsekvensene.

I tillegg vil sauebonden bli nødt til å trappe opp med ekstra tilsyn.

Les også Eksperter gir et lite håp om at «Gaupus» kan overleve

Gaupeungen Gaupus i Skjerstad i Bodø

– Er det noe du har kapasitet til?

– Ja, det er noe jeg er nødt til. Jeg må bare innrette meg etter det. Det er ikke noe alternativ.

Kan ikke skyte alle

Anders Braa i Miljødirektoratet forteller at de ikke kan gi fellingstillatelse til alle gauper som forårsaker skade.

Det begrunnes med at det skal være en viss terskel og skadepotensial før man iverksetter skadefelling.

– I norsk rovviltpolitikk forsøker man å få til en geografisk skille, slik at man har rovvilt i enkelte området og beitedyr i andre områder.

Les også Gaupefamilie fanget på video – nå kan de ende opp med å bli skutt

Gaupefamilie spiser lam i Steigen

Det vil uansett ikke være vanntett, men når det gjelder gaupe i Nordland så er det både gaupe- og beiteområder i hele fastlandsfylket.

Anders Braa forteller at gaupa forårsaker en del skader i Nordland, men at Miljødirektoratet ikke har avdekket så mange tap i år.

– Hvor stort skadepotensial må til?

– Det blir ofte en skjønnsmessig vurdering. Hvis det skjer skader tidlig i beitesesongen og vesentlige skader som er gjort, uten sjanse for forebyggende tiltak, ligger lista lavt. Men skjer det i slutten av beitesesongen, vil det være tilsvarende høy terskel.

Sender ikke inn klage

Plan, utvikling og driftsleder i Steigen kommune, Andreas Sletten, sier kommunen tar avslaget til etterretning og at de ikke vurderer å klage.

– Vår rolle i det her, er ikke nødvendigvis å ha så mange meninger om det, men å formidle ønskene til de som er berørt i en slik situasjon.

Rovvilt kan felles på tre måter: kvotejakt, lisensfelling og skadefelling.

I dette tilfellet ble det søkt om skadefelling. Andreas Sletten tror det vil komme en diskusjon om hvorvidt kvotejakten på gaupe bør økes.

– Det vil helt sikkert komme en diskusjon om hvor mange eventuelle gauper som vil kunne tas ut under ordinær jakt, når den tid kommer.

Sletten opplever ikke at det er noen sterke fronter etter avslaget. Men det er likevel et vanskelig område som engasjerer.

– Jeg har ikke oppfattet at det har vært noen spesielle reaksjoner. Men det er klart at det er et tema som opptar folk. Og så tror jeg det er forståelse for at det er avgjørelser som er vanskelig, både for og mot, som myndigheter lenger opp gjør.