Mener flere tusen fiskerijobber kan hentes hjem fra Europa

Flere ansatte i fiskerinæringen blåser nytt liv i små lokalsamfunn langs kysten. Men fortsatt skaper norsk sjømat tusenvis av arbeidsplasser ute i Europa. – Vi må bli konkurransedyktige, sier bransjen.

Torskefiske

Norsk sjømat skaper stadig flere arbeidsplasser i Norge – men også i Europa.

Foto: Colourbox.com

Ordfører i Hattfjelldal, Harald Lie og Nesna-ordfører Hanne Davidsen

Ordfører Hanne Davidsen (Ap) kan klippe snoren for ny barnehage i et fiskerisamfunn i stadig vekst.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Det er mange kommuner som legger ned de små skolene i distriktene, men vi bygger dem opp. Det er vi veldig glade for.

Torsdag klipper ordfører Hanne Davidsen (Ap) snoren for ny barnehage på den lille øya Tomma i Nesna kommune på Helgelandskysten. På grunn av stadig flere som ansettes i sjømatnæringen, har nå det lille øysamfunnet med drøye 100 innbyggere utfordringer mange andre småsamfunn bare kan drømme om.

Det er trangt med bosteder, og plassene ved barnehagen fylles raskt opp.

Skaper titusener av jobber i Europa

Siden år 2000 har antallet ansatte i den norske fiskerinæringen økt med hele 74 prosent. Men den norske sjømaten skaper også stadig flere arbeidsplasser ute i Europa.

Mye norsk fisk sendes til Polen, Danmark og andre EU-land for å foredles der.

I 2017 skapte dette om lag 21.000 arbeidsplasser i Europa. Kanskje kunne man sett enda større effekter for norske fiskerisamfunn, om en del av disse arbeidsplassene hadde blitt «hentet hjem».

Det mener i alle fall administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftenes landsforbund.

– Uten at vi har regnet så nøye på det, så snakker vi om flere tusen arbeidsplasser vi kunne fått til Norge dersom vi hadde fått økt foredlingsgraden.

(Artikkelen fortsetter under)

Robert Eriksson

Administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftenes landsforbund.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Vil ha flere arbeidsplasser i Norge

Eriksson mener norske myndigheter har en viktig oppgave foran seg, for å sikre at flere av disse arbeidsplassene ender opp i Norge.

– Vi må bli konkurransedyktige mot land som Danmark, Polen og andre land. Jeg snakker ikke da nødvendigvis om lønnskostnader, men om generelle betingelser, avgiftssystem, avtaler inn mot EØS for samme forutsetninger, sier han.

Per i dag er det for eksempel innført importtoll på to prosent for ubehandlet fisk, og 20 prosent for røkt fisk, ifølge Klassekampen.

Tomma oppvekstssenter

Det er her, i det som nå heter Tomma Oppvekstsenter, at det nå blir ny barnehage – i tillegg til skole.

Foto: halvor hilmersen

Ser lyst på det

Tilbake på Nesna er ordfører Hanne Davidsen opptatt av å legge til rette for de bedriftene som har etablert seg i kommunen.

Hun ser lyst på fremtida.

– At det skjer verdiskapning lokalt, gir grunnlag for bosetting. At vi kan ha skole og barnehage betyr igjen mye for at folk blir boende på steder som Tomma og andre kystsamfunn, sier hun.