NRK Meny
Normal

Mener dette beviser at milliardkontrakt er tapt

Arbeidsrettsadvokat Thomas Benson sier Hæhre vil tape en eventuell rettsak om å få bygge ut E6 på Helgeland.

Anbudskontrakt

I brevet fra statens vegvesen fra mars i år, krever de at tilbudet sendes i to separate konvolutter. Den siste konvolutten skal sendes til Statens vegvesen i Oslo.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– De har ikke en god sak. Her var det krav om at en del av tilbudet skulle leveres til Mosjøen og en del til Oslo, og det har de ikke gjort. Da har man ikke levert tilbudet i samsvar med retningslinjene og da skal tilbudet avvises, sier Thomas Benson, som er universitetslektor ved Nord universitet.

Advokat Thomas Benson

Advokat Thomas Benson mener det er Hæhre selv som er ansvarlige for at de ikke har levert kontrakten til rett adresse.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Hæhre går nå rettens vei får å få tilbudet sitt vurdert, etter at deres tilbud på utbyggingen av E6 sør på Helgeland ble avvist av Statens vegvesen på grunn av at tilbudet ble levert til feil adresse. Kontrakten har en verdi på over to milliarder kroner.

– Fristende å prøve

NRK har fått innsyn i innbydelsen til anbudskonkurransen. I et brev som er datert 18. mars står det at tilbudet skal leveres i to separate konvolutter, én til Statens vegvesen i Mosjøen og én til Statens vegvesen i Oslo.

Benson mener at dokumentene er tydelige og skal være enkle å forstå.

– Selv om jeg tror Hæhre taper en rettsak, forstår jeg hvorfor det er fristende å prøve. Det er en svær kontrakt og man ønsker å få det prinsippielt avklart, men retten vil vanskelig kunne gå bort fra så tydelige dokumenter. Her er regelverket veldig firkantet, sier Benson.

– Hæhres ansvar

Knut Harstad

Knut Harstad i Hæhre entreprenør ønsker å få prøvd saken for retten.

Foto: Hæhre Entreprenør AS

Daglig leder Knut Harstad i Hæhre ønsker ikke å kommentere uttalelsene til Benson og viser til at det er dette retten skal avgjøre. Hæhre krever at prosessen med hvem som skal få tildelt kontrakten settes på vent inntil retten har avgjort om Hæhres tilbud skal vurderes på lik linje med de to andre tilbudene.

– Statens vegvesen har et dokumentdelingssystem. Det var på forhånd avtalt at informasjonen i dette systemet var det vi skulle forholde oss til, sier Harstad til NRK.

Han hevder at det i dette systemet stod at papirene skulle leveres i Mosjøen. Da Vegvesenet bestemte seg for å endre adressen til Oslo, ble ikke informasjonen her oppdatert.

– Jeg vil si at når Hæhre jobber med en kontrakt med en verdi til over to milliarder kroner, så må de være veldig nøye med å lese dokumentene. De som jobber med tilbudet må vite hvor tilbudet skal leveres, det står det klart og tydelig hvor de ulike dokumentene skulle leveres, sier Thomas Benson.

Regiondirektør Torbjørn Naimak i Statens vegvesen har ingen kommentar, utover den saksbehandlingen som de allerede har gjort.

– Jeg registrerer at Hæhre nå har et utspill. Jeg syntes det er greit at saken blir rettslig belyst. Da får vi en juridisk vurdering av regelverket, sier Naimak til NRK.