NRK Meny
Normal

Mener brevtabbe kan koste staten 300 mill.

Hæhre Entreprenør AS, som ikke fikk være med i konkurransen om en kontrakt på E6 til verdi av to milliarder kroner fordi de leverte konvolutten med anbudet i feil by, går nå rettens vei får å få tilbudet sitt vurdert.

Albert Kr. Hæhre

Albert Hæhre i Hæhre Entreprenør mener de leverte det beste tilbudet.

Foto: Tore Stensvold / Teknisk Ukeblad

Hæhre ble avvist fordi anbudspapirene ble levert i Mosjøen og ikke i Oslo, som det sto i anbudskriteriene.

– Vi går nå til retten for å få en midlertidig forføyning der vi krever at vi må inkluderes i konkurransen, sier styreleder Albert Hæhre til Bygg.no.

Midlertidig forføyning betyr at prosessen settes på vent inntil retten har vurdert saken.

Entreprenøren har så langt forholdt seg rimelig taus i saken, som har vakt stort engasjement blant både folk og politikere. Men da tallene fra de andre aktørene ble kjent, valgte Hæhre å gå ut med sine egne tall:

NCC/NCC Industry

Hæhre Entreprenør

Skanska Norge

Drift og vedlikehold (15 år)

307 mill.

299 mill.

516. mill.

Entreprisedelen

1.990 mill.

1.681 mill.

1.790 mill.

Sum

2.298 mill.

1.980 mill.

2.306 mill

* Tildelingskriterier/
konkurransesum

- 122 mill.

- 223 mill.

- 242 mill.

«Anbudsum»

2.175 mill.

1.757 mill.

2.064 mill.

* Konkurransesummen er en fiktiv sum, som kun nyttes for å vekte tilbudspris mot de øvrige tilbudskriteriene.

Av tallene som Bygg.no har fått tak i kommer det fram at Hæhre leverte en anbudssum 1.757 millioner kroner og et tilbud foruten fratrekk for tildelingskriterier på 1.980 millioner kroner.

Dette er henholdsvis 307 og 326 millioner kroner billigere enn Skanska, som ifølge Bygg.no ligger an til å få kontrakten.

Fikk ikke oppdatert informasjon

Ifølge anbudskriteriene til Statens vegvesen skulle tilbyderne først levere inn en beskrivelse av hvordan de ville utføre oppdraget. Denne leverte Hæhre ved trafikkstasjonen i Mosjøen, som de også hadde rett til å gjøre.

Det samme gjorde Hæhre da de leverte konvolutten med tilbudsprisen. Problemet er at denne konvolutten skulle leveres hos Vegdirektoratet i Oslo, ifølge Statens vegvesen.

Daglig leder Knut Harstad i Hæhre mener feilen ligger hos Vegvesenet.

– Statens vegvesen har et dokumentdelingssystem. Det var på forhånd avtalt at informasjonen i dette systemet var det vi skulle forholde oss til, sier Harstad til NRK.

Han hevder at det i dette systemet stod at papirene skulle leveres i Mosjøen. Da Vegvesenet bestemte seg for å endre adressen til Oslo, ble ikke informasjonen her oppdatert.

– Vi mener det er feil at dette skal gå ut over Hæhre, som ikke er den som har ansvaret for å holde dokumentene oppdatert.

Konkurrentene fikk det til

Han mener derfor at de har forholdt seg til konkurransens formelle dokumenter og at anbudet ble levert til korrekt adresse. Dette er bakgrunnen for at de nå velger å forfølge saken rettslig.

– Men hvorfor har da Skanska og NCC klart å få det rett?

– Det kan dessverre ikke vi svare på, sier Harstad.

Greit å få saken rettslig belyst

Regiondirektør Torbjørn Naimak i Statens vegvesen har ingen kommentar, utover den saksbehandlingen som de allerede har gjort.

– Jeg registrerer at Hæhre nå har et utspill. Jeg syntes det er greit at saken blir rettslig belyst. Da får vi en juridisk vurdering av regelverket, sier Naimak til NRK.

Utbygging av E6 på Helgeland

Kontraktsområdet for E6 Helgeland sør strekker seg fra Nord-Trøndelag grense til Osen – en strekning på ca. 13 mil. Byggestart er planlagt denne høsten og prosjektet skal stå ferdig i løpet av 2020.

Foto: Statens vegvesen