Hopp til innhold

Nå vil Arbeiderpartiet også gå for Nord-Norgebanen

Arbeiderpartiet stemte mot Nord-Norgebanen i mai. Nå har derimot et eget utvalg i partiet sett på saken, og de er tydelige: Norge trenger jernbane i nord.

Nordlandsbanen

BYGGE VIDERE? Dersom det går slik Arbeiderpartiets nordområdeutvalg ønsker, kan Nordlandsbanen fra Bodø bli forlenget nordover.

Foto: Rune Fossum

– Vi har kommet frem til en samlet løsning, med representanter fra hele landsdelen. Vi mener at Nord-Norgebanen må realiseres, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap).

Han leder Arbeiderpartiets nordområdeutvalg. Tirsdag skal de legge frem en rapport, men allerede nå vil de snakke høyt om det de mener er en av de viktigste sakene for utvikling i nord.

– Nord-Norgebanen er et viktig prosjekt av flere grunner, sier Henriksen.

Martin Henriksen (Ap)

UTFORDRENDE: – Å realisere Nord-Norgebanen byr på en del utfordringer. Det er mange hensyn å ta, sier Martin Henriksen (Ap), som likevel tror prosjektet kan bli realisert, dersom regjeringen bestemmer seg for å satse.

Foto: Bernt Sønvisen

– Én ting er arbeidet for å få ned utslippene. Jernbanen vil redusere trykket på veiene i nord. En annen ting er at jernbanen vil få ringvirkninger for næringslivet. Særlig gjelder det med tanke på sjømatnæringen og godstransport.

Utvalget mener også at Nord-Norgebanen vil bli viktig for å styrke Norges posisjon i nordområdene.

– Vi vet at etter hvert som isen trekker seg tilbake, vil det blir mer transport mellom Europa og Aisa i nord. Med Nord-Norgebanen kan Norge få en posisjon til å ta mer av den transporten, med å transportere den på en klimavennlig måte, sier Henriksen.

Stemte nei i mai

En jernbane nordover fra Bodø har vært heftig diskutert i flere år. Folket i Nord-Norge ønsker seg en slik jernbane. Det gjør også Frp, SV, MDG og Senterpartiet.

Da saken var oppe på Stortinget i mai, stemte Arbeiderpartiet nei. Dermed fikk ikke forslaget fra Frp og SV flertall.

Forklaringen fra Ap var at forslaget som ble lagt frem var urealistisk. Blant annet fordi forslaget fra SV og Frp var at pengene fra Nord-Norgebanen ikke skulle komme gjennom Nasjonal transportplan (NTP).

– Vi har sett samferdselsprosjekter som har blitt vedtatt utenfor NTP, men de har det ikke gått så bra med. Det er i NTP pengene til slike prosjekter ligger, sa Sverre Myrli, transportpolitisk talsperson for Ap den gang.

Han mente også at det var for mye usikkerhet da planene ble behandlet i vår, både rundt finansiering og hvordan prosjektet skulle se ut.

Martin Henriksen forklarer at nordområdeutvalgets anbefaling tar utgangspunkt i det han mener er et bedre grunnlag enn de tidligere planene for Nord-Norgebanen.

– Utredningene og forslagene som har blitt presentert tidligere har ikke vært gode nok. Og vi kan ikke ha stadig nye runder med utredninger som ikke leder noen vei. Det er på tide at arbeidet med prosjektet tas inn i NTP, sier Henriksen.

– Vi ønsker realisering, men vet også at dette er et stort og krevende prosjekt. Det fins ingen snarvei til Nord-Norgebane. Derfor må vi få alle fakta og muligheter på bordet i et ordentlig beslutningsgrunnlag som viser trasévalg, teknologiske løsninger og mulig fremdrift. Da vil vi kunne få en konkret debatt om veien videre, ikke kun om banen som ide.

Kan de påvirke?

Arbeiderpartiet er fortsatt et av de to største partiene i landet. Men ved sist meningsmåling hadde Høyre bedre oppslutning, og de borgerlige partiene flertall.

At Aps nordområdeutvalg vil støtte Nord-Norgebanen er heller ikke ensbetydende med at partiet i sin helhet støtter forslaget.

Likevel har Henriksen tro på at utvalget skal klare å påvirke resten av partiet.

– Jeg tror våre forslag blir lyttet til. Det er et bredt nordnorsk utvalg som sier dette. Det er et viktig signal. Dersom vi får på plass denne utredningen i NTP med ambisjon om realisering, er det et avgjørende skritt videre for arbeidet.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er fornøyd med uttalelsen til Arbeiderpartiet.

Torgeir Knag Fylkesnes

PRØVER SEG IGJEN: Torgeir Knag Fylkesnes og SV kommer til å foreslå en realisering av Nord-Norgebanen på nytt så fort de får muligheten.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Det er jo de som står i veien for at Nord-Norgebanen skal få flertall på Stortinget. Jeg er glad utvalget i alle fall har tatt til vettet. Så får vi se om de får med seg resten av partiet, sier han.

Fylkesnes og hans parti har vært for Nord-Norgebanen hele tiden.

– Vi kommer til å foreslå Nord-Norgebanen hvert år til vi får flertall for prosjektet, sier Fylkesnes.

Han mener utgangspunktet til SV og Ap er likt.

– Vi må ta utgangspunkt i at jernbanen skal bygges, så blir spørsmålet utredningene hvordan vi skal bygge den, ikke om vi skal bygge. Og vi mener jo også at alle transportprosjekter skal også gjennom NTP, sier Fylkesnes.