MDG krever strengere regler for hundeavl

Miljøpartiet De Grønne mener ansvarlige politikere i lang tid har latt helseskadelig hundeavl fått utvikle seg uhindret og krever strengere regulering. – Ikke nødvendig med flere regler, svarer landbruksministeren.

Fransk bulldog

Fransk Bulldog er en av rasene som er særlig utsatt for moderne avl, noe som kan gi denne rasen pusteproblemer. Det betyr ikke at alle dyrene i denne rasen er usatt for uforsvarlig avl.

Foto: Tina Fineberg / Scanpix/AP

– Det er tydelig at den politiske ledelsen har vært fornøyd med å være passive tilskuere til en skremmende utvikling over flere år. Det har ført til at vi er der vi er i dag, mener Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne.

De siste dagene har NRK skrevet flere saker om hunder som i verste fall lider hele livet, som følge av helseskadelig avl for å gi hundene et bestemt utseende. Ifølge Norsk Veterinærforening opplever norske veterinærer daglig å få inn hunder som sliter med syn, gange, pusteproblemer eller å føde naturlig, som følge av moderne avl. Enkelte mener det nå har gått så langt at man rett og slett må la utsatte hunderaser få dø ut naturlig.

– Det er vondt å lese om hunder som lever i lidelse. Vi har en dyrevelferdslov som nettopp skal hindre slik avl på helseskadelige egenskaper. Når ekspertene slår alarm, må politikere lytte, sier Bastholm.

Une Aina Bastholm

MÅ REGULERES BEDRE: Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, mener ulovlig avl har fått pågå i alt for lang tid og at det nå er på tide å innføre strengere reguleringer.

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

– Bør vurdere om hundeeiere med syke avlsdyr skal få erstatning av oppdrettere

Det er Mattilsynet som er forvalter av Dyrevelferdsloven, der det blant annet er nedfelt et forbud mot avl som bringer frem helseskadelige egenskaper hos dyrene. Mattilsynet har derimot fått kritikk for å ikke følge opp dette forbudet godt nok. Mattilsynet er igjen underlagt Landbruks- og matdepartementet, og nå mener Miljøpartiet De Grønne at ministeren må ta tak.

– Ministeren må gå i dialog med både Norsk Kennelklubb, som er hundeeiernes organisasjon, og Mattilsynet. Deretter bør man vurdere om man skal klargjøre oppretters ansvar mer, ved for eksempel at kjøpere av dyr med helseskader som følge av avl, kan få erstatning av oppdretter. Regjeringen bør også vurdere om man i det hele tatt skal tillate enkelte, utsatte raser i Norge.

Jon Georg Dale

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale avviser kritikken og sier styresmaktene er på banen for å sikre sunn hundeavl.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Landbruksministeren: – Ikke nødvendig med flere regler

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale avviser kritikken og sier styresmaktene er på banen for å sikre sunn hundeavl, og viser til løpende dialog mellom Mattilsynet og Norsk Kennelklubb og at det er satt ned en arbeidsgruppe der dyrevernsorganisasjoner, fagmiljø, Norsk Kennelklubb og Mattilsynet i fellesskap tar opp holdningsskapende arbeid om hundeavl.

– Lovbestemmelsene er klare og gode og at det neppe vil være formålstjenlig å regulere hundeavl ytterligere i forskrift. Informasjon som kan bidra til holdningsendringer er viktigere.

Dale sier det vil være vanskelig å skulle gå inn med strengere reguleringer.

– Det vil være svært vanskelig å handheve en strengere regulering av hundeavl, blant annet fordi det vil vere vanskeleg å avgrense hva som skal være forbudt og å avgjøre hvem det skal rettes tiltak mot hvis regelverket brytes. Det vil også være utfordrende å avgjøre hva slike tiltak skal innebære for det aktuelle dyret.

Fra bloggen "Science and Dogs"

Fra bloggen 'Science and Dogs', hvor ulike hunderaser av i dag sammenlignes med hvordan de så ut for cirka 100 år siden. Fra toppen: Engelsk bulldog, Bull Terrier og Boxer.