Veterinær om hundeavl: – På tide at Mattilsynet begynner å gjøre jobben sin

Veterinær Per Christian Bye mener Mattilsynet burde gjort mer for å forhindre at hunder lider som følge av helseskadelig avl. Mattilsynet svarer på sin side at de gjør det de kan.

Mops

Mops er en av hunderasene som det avles på, for å oppnå et spesielt utseende. Det innebærer at mops ofte har plager som pusteproblemer, vansker med å se og å føde naturlig, ifølge en rapport fra dyrevelferdsorganisasjonen RSPCA.

Foto: STOYAN NENOV / REUTERS

I helga skrev NRK om hunderaser som i verste fall lider hele livet, som følge av helseskadelig avl.

Ifølge norsk dyrevelferdslov er det forbudt med avl som har negativ effekt på dyrenes fysiske og mentale egenskaper. Det er Mattilsynet som er forvalter av denne loven, men veterinær Per Christian Bye mener Mattilsynet gjør for lite for å følge den opp.

Per Christian Bye

Veterinær Per Christian Bye, mener Mattilsynet burde gjort mer for å forhindre at hunder lider som følge av helseskadelig avl.

Foto: Dyrehelse.no

– Mattilsynet har det overordnede ansvaret for all dyreavl i Norge, men tar ikke den oppgaven på alvor. Det er på tide at de begynner å gjøre jobben sin, sier Bye, som hevder han som veterinær flere ganger har varslet om enkelttilfeller av helseskadelig avl, uten at det er tatt grep.

Sliter med å puste, se, gå og føde naturlig

Menneskelig, heller enn naturlig seleksjon, har over tid ført til hunder som sliter med å puste, gå og føde naturlig. Andre vanlige helseplager blant denne type hunder er alvorlige hudproblemer og problemer med å se.

Noen mener utviklingen nå har gått så langt, at man rett og slett bare burde la enkelte hunderaser dø ut, av hensyn til dyrevelferden.

Bye sier det er altfor dårlig kontroll på avl av hund i Norge, og mener Mattilsynet kunne gjort mye mer for å komme utfordringene til livs.

– Jeg har aldri hørt om Mattilsynet har gått inn i noen avlssituasjon og ilagt noe avlsforbud. Det er også et faktum at man ikke fører tilsyn med egne dyrevelferdslover her til lands, sier Bye, og viser til dyrevelferdsloven § 25 (se faktaboks).

Fra bloggen "Science and Dogs"

Fra bloggen 'Science and Dogs', hvor ulike hunderaser av i dag sammenlignes med hvordan de så ut for cirka 100 år siden. Fra toppen: Engelsk bulldog, Bull Terrier og Boxer.

Mener Mattilsynet må gjøre mer

Bye oppfordrer Mattilsynet til å være mer oppsøkende i sin virksomhet.

– Mattilsynet burde ta seg en tur på en hundeutstilling og forby avl på hunder som man ser avviker fra god dyrevelferd. Det gjør de så godt som aldri, hevder han.

Belgisk Blå, en rase av storfe, er forbudt i Norge grunnet høy fare for keisersnitt. Det regnes som unødig lidelse og uetisk å avle på disse i Norge, sier Bye.

– Men en engelsk bulldogg, som har høyere sjanse for keisersnitt, faller ikke i samme uetiske kategori? Logikken er vanskelig å se, mener han.

Mattilsynet: – Gjør det vi kan

Mattilsynet sier på sin side at de gjør det de kan for å forhindre sykdom som følge av avl.

– Vi er enig i at uforsvarlig avl av hunder medfører dyrevelferdsproblemer, og vi vil gjøre det vi mener er hensiktsmessig innenfor vårt mandat for å redusere problemet, skriver Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, i en e-post til NRK.

Seksjonssjef for dyrevelferd i mattilsynet, Torunn Knævelsrud

Seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud, avviser at de ikke tar utfordringene med moderne avl på alvor.

Foto: Mattilsynet / FLICKR

Knævelsrud er samtidig opptatt av at både hundeeierne og oppdretterne må være sitt ansvar bevisst.

– Gjennomfører Mattilsynet tilsyn av avlshunder hos oppdrettere eller på utstillinger?

– Vi gjennomfører ikke slikt tilsyn der målet er å vurdere avlsdyr. Det er ikke aktuelt å gjøre det. Det finnes heller ikke noe register over oppdrettere, så et systematisk tilsyn vil ikke være mulig å gjennomføre.

Mattilsynet er også uenig i at å forby enkelte utsatte raser er veien å gå og peker på en rekke spørsmål et slikt forslag fremmer:

– Hvilke raser skal det gjelde? Hvordan skal forbudet håndheves? Skal vi kreve og kontrollere at alle hunder av rasen blir kastrert/sterilisert? Eller at alle skal avlives, uavhengig av om dyret er friskt eller ikke?, spør Knævelsrud.

Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet