Mattilsynet møter Bane NOR i dag

Mattilsynet og Bane NOR møtes i dag for å diskutere reinpåkjørslene på Nordlandsbanen. Dyrepåkjørsler er en stor utfordring, ifølge Mattilsynet. De ønsker nå å diskutere hvordan slike ulykker kan forhindres.